Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Tutkimus siitä, onko kansalaisten vapauden, valtakunnan perustuslain ja sen todellisen edun mukaista pakottaa rikoksiin syyllistymättömiä työläisiä vuosipalvelukseen, määrätä heille kiinteät palkat ja jakaa palkolliset arpomalla isäntien kesken