Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Purjehdusvapaus, § 26

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

22

§. 26.

2. §. Uti Handels-ordinantien af 1617. tillägger alla Städer i Riket frihet, at segla til hwarannan, men samma ordinanties 4. §. inskräncker den samma, så at de Wästerbotniska ej få någon annorstäds segla, än til Stockholm och Österbotniska til Stockholm och Åbo.

Hwarföre skola Norrbotns Städer wara under större twång än någon annan under Swensk Krona hörande Stad? Hafwa de då redan från äldre tider tilbaka, genom någon trolöshet mot det Allmänna gjordt sig förtjenta til et särdeles ok, at hållas i styr med? Hafwa icke Öster- och Wästerbotningar afklädt så många blodiga skjortor1 för Swenska Kronan, som tross någon annan2? De wänta derföre med fog en öm och rättwis medfart3 af sina Medborgare.


  1. afklädt så många blodiga skjortor: dragit i strid, blivit sårade
  2. som tross någon annan: precis som alla andra
  3. behandling, bemötande

Finnish

§ 26

Vuoden 1617 kauppa-asetuksen toisen pykälän mukaan valtakunnan kaikilla kaupungeilla on oikeus purjehtia toisiin kaupunkeihin, mutta saman asetuksen neljäs pykälä rajoittaa oikeuden niin, että Länsipohjan kaupungit saavat purjehtia vain Tukholmaan ja Pohjanmaan kaupungit Tukholmaan ja Turkuun.

Miksi Norrbottenin kaupunkeihin pitäisi kohdistua suurempi pakko kuin mihinkään muihin Ruotsin kruunun alaisiin kaupunkeihin? Ovatko ne jo vanhoina aikoina osoittaneet yhteistä hyvää kohtaan sellaista epä­lojaa­lisuutta, että ne tarvitsevat erityisen ikeen pysyäkseen kurissa? Eivätkö pohjalaiset ja länsipohjalaiset ole vetäneet Ruotsin kruunua palvellessaan yhtä monta veristä paitaa yltään kuin muutkin? Siksi he odottavat aiheellisesti saavansa kansalaisilta lempeän ja oikeudenmukaisen kohtelun.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: