Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Purjehdusvapaus, Painolupa ja motto

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English

Original documents

Original language

[ii]

Imprimatur

N. v. Oelreich.

Gud Zebaoth, wänd dig dock: skåda neder af himmelen, och se här til, och besök detta winträd; Och hålt det wid magt, som din högra hand planterat hafwer, och det du dig stadeliga1 utwaldt hafwer. Se dertil, och straffat: at på det brännande och rifwande må en ände warda. Din hand beskydde dins högra hands folk, och de menniskor, som du dig stadeliga utwalt hafwer. Så wilje wi intet ifrå dig wika: Lät oss lefwa, så wilje wi åkalla ditt Namn. Herre, Gud Zebaot, tröst oss: lät ditt ansikte lysa, så warde wi hulpne2.

Psalm 80, v. 15, 16, 17, 18, 19 och 20.


  1. med fasthet
  2. hjälpta

Finnish

[ii]

Painoluvan antanut N. v. Oelreich

Jumala Sebaot, käänny, katso alas taivaasta, etsi ja ota hoitaaksesi tämä viinipuu, ja suojaa sitä, minkä sinun oikea kätesi on istuttanut ja jonka olet vakaasti valinnut itseäsi varten. Pidä siitä huolta ja rankaise niitä, jotka ovat sen polttaneet ja pirstoneet. Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi kansaa, ja niitä ihmisiä, jotka olet vakaasti valinnut itseäsi varten. Silloin me emme sinusta luovu. Suo meidän elää, niin me huudamme sinun nimeäsi. Jumala, Herra Sebaot, vahvista meitä, anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme.

Psalmi 80:15-20.3


  1. 1933/1992/muokattu

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: