Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Purjehdusvapaus, § 1

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English

Original documents

Original language

1

§. 1.

I de för et Rike aldra wigtigaste ärender finner man altför skiljaktiga omdömmen. Folk af både insigt och eftertanka hålla det för högst förderfweligit för et Land, som andra af lika Fregd1 räkna för en Stats upkomst2. Ingendera gör derföre emot öfwertygelse. Man märker ofta nit och wälmening hos dem båda. At framföra skjäl å hwardera sidan lemnar flere anledning at tänka. Sunda inkast gifwa Allmänheten ljus. Sakerna klarna uppå slutet, och sanningens seger wärfwar henne medhåll.


  1. gott anseende eller rykte
  2. här: lycka och framgång

Finnish

[1]

§ 1

Valtakunnan kaikkein tärkeimmistä asioista on vallalla aivan liian erilaisia käsityksiä. Asia, jota viisaat ja harkitsevat ihmiset pitävät erittäin vahingollisena maalle, tuottaa toisten yhtä arvossapidettyjen ihmisten mielestä valtiolle onnea ja menestystä. Kummatkaan eivät siis puhu vakaumustaan vastaan. Kumpaisissakin havaitsee usein innostusta ja hyvää tarkoitusta. Kummankin osapuolen antamien perusteiden esittäminen antaa useammalle syyn pohtia asiaa. Terveet vastaväitteet antavat yleisölle valaistusta. Lopulta asiat kirkastuvat, ja totuus saa voittaessaan kannatusta.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: