Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentti: Kirje Talousseuralle 1800Suomen Talousseuran valmisteluvaliokunta alkoi vuoden 1800 alussa käsitellä Anders Chydeniuksen edellisen vuoden joulukuussa lähettämää käsikirjoitusta Ajatuksia rokonistutuksesta Suomen rahvaan hyväksi. Kirjoituksen lähemmän tarkastelun sai tehtäväkseen valiokunnan jäsen, lääketieteen tohtori Gabriel Erik Haartman, joka kirjasi arvionsa ja kommenttinsa laajaan, 20.2.1800 päivättyyn muistioon [linkki]. Kaksi päivää myöhemmin valmisteluvaliokunta päätti ehdottaa Chydeniuksen ja Haartmanin kirjoitusten julkaisemista yhdessä seuran Handlingar– sarjassa, joka oli tarkoitus käynnistää lähitulevaisuudessa. Lisäksi Chydeniukselle ja hänen ohellaan aktiivista rokonistutustyötä Kokkolassa tehneelle kappalainen Fredrik Stenhagenille esitettiin seuran hopeista ansiomitalia. Seuran hallitus hyväksyi ehdotukset ja kertoi niistä Chydeniukselle 15.4.1800 lähettämässään, Henrik Gabriel Porthanin allekirjoittamassa kirjeessä, minkä mukana seurasi myös Haartmanin kirjoitus. Seura tarjosi Chydeniukselle myös mahdollisuutta muuttaa käsikirjoitustaan, mikäli hän ”tieteen viimeaikaisten saavutusten” pohjalta havaitsisi tarvetta korjata aikaisempia käsityksiään.

Chydenius lähetti vastauksen 20.6.1800, siis melko pitkän ajan kuluttua, otetaan huomioon, että kyseessä oli vain muutaman rivin mittainen kiitoskirje, jonka laatimiseen ei kulunut montaa hetkeä. Chydenius lupasi toimittaa vastauksen Haartmanin muistioon pikimmiten, mikä tapahtuikin jo parin viikon kuluttua.

MJ ja PH