Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Maastamuutto

Maastamuutto, Otsikkosivu ja painolupa

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[i]

 

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian esittämään kysymykseen:

mikä voi olla syynä siihen, että suuri joukko ruotsalaisia muuttaa joka vuosi maasta ja millä keinoin maastamuuttoa voitaisiin parhaiten torjua?

Vastaus jätetty vuonna 1763, mutta nyt sen julkaisee yleisön tutkittavaksi

Anders Chydenius, Kokkolan pitäjän Alavetelin kappelin kappalainen

Quid liceat nescimus adhuc, sed aeque licere credimus – – – Ovidius1

Painettu Tukholmassa Peter Hesselbergin kirjapainossa 1765.

Hinta 2 kuparitaaleria 16 äyriä.[ii]

Painoluvan antanut

N. von Oelreich


  1. Quid liceat nescimus adhuc ... Ovidius: Lainaus on mukaelma Ovidiuksen Metamorfoosien kohdasta IX:554f: Quid liceat, nescimus adhuc et cuncta licere credimus (”Emme ole vielä saaneet selville, mikä on sallittua ja uskomme, että kaikki on sallittua”). Chydenius on korvannut kohdan et cuncta sanoilla sed aeque, jolloin virke voidaan kääntää: ”Emme vielä tiedä, mikä on sallittua, mutta luulemme, että oikeudenmukaisuus on sallittua”.
Alkukieli

[i]

Swar På den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta Frågan:

Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet Swenskt folk årligen flytter utur Landet? och genom hwad Författningar det kan bäst förekommas?

Inlemnat År 1763; Men nu allmänhetens granskning underkastadt.

Af Anders Chydenius. Sacell.2 wid Nedervetil Capell. I gamle Carleby Sockn.

 

Quid liceat nescimus adhuc, sed æque licere Credimus3 - - - Ovid.

Stockholm, Tryckt hos Peter Hesselberg, 1765.

Exemplaret kostar 2 Dal. 16 öre K:mt.[ii]

Imprimatur.

N. von Oelreich.


  1. sacellan, d.v.s. kaplan
  2. Quid liceat nescimus adhuc ... Credimus: Förändrat citat ur Ovidius Metamorfoser IX:554f., Quid liceat, nescimus adhuc et cuncta licere credimus (”Vi har inte ännu fått reda på vad som är tillåtet och tror att allt är tillåtet”). Chydenius har ersatt et cuncta med orden sed æque. Då kan frasen översättas: ”Vi har inte ännu fått reda på vad som är tillåtet men tror att rättvisan är tillåten.”

Suomi

[i]

 

Vastaus Kuninkaallisen tiedeakatemian esittämään kysymykseen:

mikä voi olla syynä siihen, että suuri joukko ruotsalaisia muuttaa joka vuosi maasta ja millä keinoin maastamuuttoa voitaisiin parhaiten torjua?

Vastaus jätetty vuonna 1763, mutta nyt sen julkaisee yleisön tutkittavaksi

Anders Chydenius, Kokkolan pitäjän Alavetelin kappelin kappalainen

Quid liceat nescimus adhuc, sed aeque licere credimus – – – Ovidius4

Painettu Tukholmassa Peter Hesselbergin kirjapainossa 1765.

Hinta 2 kuparitaaleria 16 äyriä.[ii]

Painoluvan antanut

N. von Oelreich


  1. Quid liceat nescimus adhuc ... Ovidius: Lainaus on mukaelma Ovidiuksen Metamorfoosien kohdasta IX:554f: Quid liceat, nescimus adhuc et cuncta licere credimus (”Emme ole vielä saaneet selville, mikä on sallittua ja uskomme, että kaikki on sallittua”). Chydenius on korvannut kohdan et cuncta sanoilla sed aeque, jolloin virke voidaan kääntää: ”Emme vielä tiedä, mikä on sallittua, mutta luulemme, että oikeudenmukaisuus on sallittua”.

Englanti

[i]

Answer to the Question Prescribed by the Royal Academy of Sciences

What May Be the Cause of So Many People Annually Emigrating from This Country? And by What Measures May It Best Be Prevented?

Submitted in 1763;

But now presented for public scrutiny

By

Anders Chydenius

Curate at Alaveteli Chapel in the parish of Kokkola

Quid liceat nescimus adhuc, sed aequa licere credimus . . .

Ovid5

Stockholm, Printed by Peter Hesselberg, 1765.

Price 2 daler 16 öre kmt per copy.

[ii]

Imprimatur Niclas von Oelreich.


  1. Quid liceat nescimus adhuc . . : The quotation is a travesty of a passage in Ovid’s Metamorphoses IX:554f. “Quid liceat nescimus adhuc et cuncta licere credimus” (“What is allowed we have not yet discovered, and we believe all things allowed”). Chydenius has replaced “et cuncta” with “sed aequa” and the passage can be read “We do not yet know what is allowed, but we believe that justice is allowed.”

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: