Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Katekismussaarnoja: Kolmas saarna

Kolmas katekismussaarna, Otsikkosivu ja painolupa

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[69]

Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta

 

Anders Chydenius, teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra

 

Osa VII, vihko 2

 

Kuninkaallisen majesteetin kaikkein armollisimmalla privilegiolla

Uppsala, M. Swederus, kuninkaallinen akateeminen kirjakauppias 1784.1[70]

 

Painatusluvan antanut Uppsalan tuomiokapituli 18.6.1783

Viran puolesta Sven Wijkman Casparsson, ylimääräinen teologian yliopistonapulainen ja kunnianarvoisen tuomiokapitulin varanotaari[71]


  1. Koskien julkaisuvuotta ks. Tietoja Anders Chydeniuksen kirjoituksista, s. 427, viite 3 LINKKI.
Alkukieli

[69]

Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen.

 

Af Anders Chydenius, Th. Doctor, Prost och Kyrkoherde i Gl. Carleby.

 

Vol. VII. St. 2.

 

Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.

Upsala, hos M. Swederus K. A. B.2 1784.3[70]

 

Imprimatur. Upsala Consistorium Ecclesiasticum d. 18 Junii 1783.

Ad mandatum Sven Wijkman Casparsson. E. O. Th. Ad. o. V. Cons. v. Not.4


  1. K. A. B.: kunglig akademisk bokhandlare
  2. Angående utgivningsåret, se tryckbeskrivningen s. 477, not 8. LINKKI
  3. E. O. Th. Ad. o. V. Cons. v. Not.: extra ordinarie teologie adjunkt och vice notarie vid högvördiga konsistorium; V. = lat. venerandi, högvördiga

Suomi

[69]

Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta

 

Anders Chydenius, teologian tohtori, rovasti ja Kokkolan kirkkoherra

 

Osa VII, vihko 2

 

Kuninkaallisen majesteetin kaikkein armollisimmalla privilegiolla

Uppsala, M. Swederus, kuninkaallinen akateeminen kirjakauppias 1784.5[70]

 

Painatusluvan antanut Uppsalan tuomiokapituli 18.6.1783

Viran puolesta Sven Wijkman Casparsson, ylimääräinen teologian yliopistonapulainen ja kunnianarvoisen tuomiokapitulin varanotaari[71]


  1. Koskien julkaisuvuotta ks. Tietoja Anders Chydeniuksen kirjoituksista, s. 427, viite 3 LINKKI.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: