Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Valtakunnan pelastaminen

Valtakunnan pelastaminen, § 6

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 6

Edellä olevan johdannon jälkeen tutkimme lähemmin rahajärjestelmässämme nykyisin vallitsevan sekasortoisen tilan syitä.

Melkeinpä kaikkialla Euroopassa rahajärjestelmän perusta on niin petollinen ja keinotekoinen, että siitä aiheutuu vaihtelevasti epätietoisuutta tavaroiden arvosta, ja samassa suhteessa se haittaa liiketoimintaa kauppaa käyvässä maailmassa.

Tällainen epäjärjestys aiheutuu poikkeuksetta hallitusten tietynlaisesta oman edun tavoittelusta, joka on sitten yleisesti hyväksytty ja jota on viime aikoina pidetty yhtenä valtiovallan salaisimmista periaatteista. Sitä soveltamalla joko hallitsijat tai tietyt valtion palveluksessa olevat henkilöt ovat yrittäneet saada haltuunsa lähimmäistensä omaisuutta.

Kun jokin valtio on tässä asiassa suorittanut joitakin keinotekoisia toimenpiteitä, toinen on pitänyt niitä jäljittelemisen arvoisina, ja tässä on jo edetty niin pitkälle, että tuollaisia toimia on alettu uskoa valtion itsensä säilymisen kannalta välttämättömiksi.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 6.

Efter en sådan Grundläggning komma wi, at närmare undersöka orsakerna til närwarande förwirring i wårt Finance-werk.

Nästan öfweralt i hela Europa är penninge-werket stäldt på så swiksama och konstlade1 grunder, at det förorsakar mer eller mindre osäkerhet i warornas wärde, och i samma mon hindrar rörelsen i den handlande werlden.

Sådan oreda härstammar ofelbart från en wiss slags Regeringarnas egennytta, som sedan allmänt wunnit burskap, och är i senare tider hållen för en af de hemligaste Stats-Maximer, hwarigenom antingen Regenter eller wissa personer i Staten2 sökt draga under sig sina med-människors ägodelar.

Den ena Statens konstlade steg härutinnan hafwa tjänt den andra til eftersyn; och det har redan gått härmed så långt, at man begynt tro sådant wara oumgängeligt til sjelfwa Statens bestånd.


  1. konstgjorda, artificiella, onaturliga
  2. personer i Staten: ämbets- eller tjänstemän

Suomi

§ 6

Edellä olevan johdannon jälkeen tutkimme lähemmin rahajärjestelmässämme nykyisin vallitsevan sekasortoisen tilan syitä.

Melkeinpä kaikkialla Euroopassa rahajärjestelmän perusta on niin petollinen ja keinotekoinen, että siitä aiheutuu vaihtelevasti epätietoisuutta tavaroiden arvosta, ja samassa suhteessa se haittaa liiketoimintaa kauppaa käyvässä maailmassa.

Tällainen epäjärjestys aiheutuu poikkeuksetta hallitusten tietynlaisesta oman edun tavoittelusta, joka on sitten yleisesti hyväksytty ja jota on viime aikoina pidetty yhtenä valtiovallan salaisimmista periaatteista. Sitä soveltamalla joko hallitsijat tai tietyt valtion palveluksessa olevat henkilöt ovat yrittäneet saada haltuunsa lähimmäistensä omaisuutta.

Kun jokin valtio on tässä asiassa suorittanut joitakin keinotekoisia toimenpiteitä, toinen on pitänyt niitä jäljittelemisen arvoisina, ja tässä on jo edetty niin pitkälle, että tuollaisia toimia on alettu uskoa valtion itsensä säilymisen kannalta välttämättömiksi.

Englanti

§ 6

Having laid such a foundation, we shall examine more closely the causes of the

present confusion in our financial system.

Almost everywhere throughout Europe the monetary system rests on such fraudulent and artificial foundations that it causes a greater or lesser uncertainty in the value of commodities and to the same extent inhibits enterprise in the world of commerce.

Such confusion infallibly stems from a certain kind of governmental self-interest, which has then been adopted everywhere and has in recent times been regarded as one of the most secret maxims of state by means of which either rulers or certain individuals in the state have sought to gain possession of the property of their fellow men.

The artful measures of one state in this respect have served as a model for others, and things have already gone so far in this regard that one has begun to regard them as indispensable for the very existence of the state.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: