Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Valtakunnan pelastaminen

Valtakunnan pelastaminen, § 30

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 30

7) Tuollainen kurssin vähittäinen alentaminen on vaarallista suhteessa ulkomaalaisiin, onhan heillä nykyisin hallussaan merkittäviä summia meidän pankkimme seteleitä, pankin hyväksymiä valtiokonttorin obligaatioita ja yksityisten kuparitaalerimääräisiä maksusitoumuksia. Nämä kaikki maksetaan tietyn vuosimäärän kuluttua, kun kurssi on muuttunut 36 markaksi, kaksinkertaisella riikintaalerisummalla verrattuna siihen summaan, jota ne todella tarkoittivat papereiden liikkeellelaskemisen hetkellä, ja silloin ulkomaalainen vaatii korkojen lisäksi 100 % enemmän käypää rahaamme vastineeksi tyhjästä, mikä on valtakunnalle korvaamaton menetys.

Tämä avaa lisäksi ulkomaisille kauppiaille uuden keinottelumahdollisuuden, kun he voivat maassamme silloin väistämättä ilmenevässä rahanpuutteessa työntää meidän omien kauppiaittemme konttoreihin melkoisia riikintaalerisummia sellaisia velkakirjoja vastaan, jotka on kirjoitettu kuparitaalerimääräisiksi nykyisen kurssin mukaan, ja muutaman vuoden kuluttua ahmaista hallussaan olevia velkakirjoja käyttäen edellä esitetyllä tavalla kaksinkertaisen määrän riikintaalereita velkakirjan taaleriluvun täyttämiseksi.

Tällaisen keinottelun ilmaantumista ei todellakaan tarvitse epäillä, koska sitä on todellakin jo usein ennen käytetty, kun kurssi39 on nopeasti parantunut, vaikka se onkin ollut uhkapeliä. Ulkomaalaiset vaarantavat varojaan paljon vähemmän, jos ylin valta itse viitoittaa tuollaisen tien ja rahapula pakottaa meidän tavoittelemaan rahoitusta, vaikka ehdot olisivatkin mitä hirmuisimmat.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 30.

7:o. Är et sådant Coursens fällande efterhand farligt, i anseende til Utlänningen, som nu innehafwer betydeliga summor af wåra Banco Transport-Sedlar, Stats-Contoirets Obligationer med Bankens Accepter,1 eller Privatorum förskrifningar på Daler K:mt, hwilka alla komma at efter wissa års förlopp betalas med dubbelt Riksdaler-tal då Coursen blifwit 36 mark, emot det de wid utgifwandet werkeligen betydde, hwarigenom utlänningen utom räntorna, fordrar 100 proCent för ingen ting af wåra redbarheter, til en obotelig förlust för Riket.

Utom dess öpnar detta dören til en ny speculation för utländska Köpmän, at i en sådan penninge-nöd, som hos oss måste existera sticka in i wåra egna Köpmäns Contoir ansenliga Riksdalers-Capitaler, emot förskrifningar, stälda på Daler K:mt, efter nu warande Cours, emedan de efter några års förlopp, på samma sätt, som förut är anfördt, för sina Reverser upsluka et dubbelt Riksdaler-tal, innan daler-talet blifwer fullt.

Om bruket af denna speculation, äger twifwelsmål så mycket mindre rum, som det werkeligen redan ofta tilförene blifwit, då Cour39sen hastigt rasat up, fast på wågspel,2 nyttjat. Främmande äfwentyra långt mindre, om Högsta Magten sjelf utstakar en sådan wäg, och penninge-bristen nödgar oss, at söka förlager, om det ock skedde med de grymmaste wilkor.


  1. här: på obligationen tecknad förbindelse att inlösa densamma
  2. på wågspel: genom en risktagning, innebärande en risktagning

Suomi

§ 30

7) Tuollainen kurssin vähittäinen alentaminen on vaarallista suhteessa ulkomaalaisiin, onhan heillä nykyisin hallussaan merkittäviä summia meidän pankkimme seteleitä, pankin hyväksymiä valtiokonttorin obligaatioita ja yksityisten kuparitaalerimääräisiä maksusitoumuksia. Nämä kaikki maksetaan tietyn vuosimäärän kuluttua, kun kurssi on muuttunut 36 markaksi, kaksinkertaisella riikintaalerisummalla verrattuna siihen summaan, jota ne todella tarkoittivat papereiden liikkeellelaskemisen hetkellä, ja silloin ulkomaalainen vaatii korkojen lisäksi 100 % enemmän käypää rahaamme vastineeksi tyhjästä, mikä on valtakunnalle korvaamaton menetys.

Tämä avaa lisäksi ulkomaisille kauppiaille uuden keinottelumahdollisuuden, kun he voivat maassamme silloin väistämättä ilmenevässä rahanpuutteessa työntää meidän omien kauppiaittemme konttoreihin melkoisia riikintaalerisummia sellaisia velkakirjoja vastaan, jotka on kirjoitettu kuparitaalerimääräisiksi nykyisen kurssin mukaan, ja muutaman vuoden kuluttua ahmaista hallussaan olevia velkakirjoja käyttäen edellä esitetyllä tavalla kaksinkertaisen määrän riikintaalereita velkakirjan taaleriluvun täyttämiseksi.

Tällaisen keinottelun ilmaantumista ei todellakaan tarvitse epäillä, koska sitä on todellakin jo usein ennen käytetty, kun kurssi39 on nopeasti parantunut, vaikka se onkin ollut uhkapeliä. Ulkomaalaiset vaarantavat varojaan paljon vähemmän, jos ylin valta itse viitoittaa tuollaisen tien ja rahapula pakottaa meidän tavoittelemaan rahoitusta, vaikka ehdot olisivatkin mitä hirmuisimmat.

Englanti

§ 30

Seventh, such a lowering of the exchange rate will eventually become dangerous, with regard to foreigners, who now hold considerable amounts of our bank deposit-receipts, the debentures of the Paymaster General’s Office, with the acceptances of the Bank, or the bonds of private individuals in daler kmt, all of which, after the passage of a certain number of years, will be paid for with twice the number of riksdaler when the rate has reached 36 mark compared to what they actually represented at the time of issue, whereby foreigners, apart from the interest, will claim 100 per cent of our assets in return for nothing, causing an irremediable loss to the country.

In addition, this opens the door to foreign merchants for a new form of speculation, during such a scarcity of money as must exist among us, that of investing considerable sums of riksdaler in our trading houses against bonds made payable in daler kmt, at the current exchange rate, as they will within a few years, in the same manner as described above, gather in twice the number of riksdaler for their promissory notes before the sum of daler is fully repaid.

That such speculation does occur is all the less to be doubted, as it has in fact already frequently been engaged in previously,39 although at great risk, when the exchange rate has suddenly shot up. Foreigners risk far less if the Government itself lays out such a road, and if the shortage of money compels us to seek loans, even if they were to be provided on the harshest terms.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: