Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Valtakunnan pelastaminen

Valtakunnan pelastaminen, § 27

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 27

4) Tuollainen rahajärjestelmä on väistämättä vahingoksi myös valtakunnan alamaisille yleensä.

Edellä kohdassa 2 on jo osoitettu, että pankki joutuu väistämättä vaatimaan tällaisen rahan arvon palautuksen takia kruunua maksamaan pois lainansa ja todettu, mitä kruunu silloin menettää. Miettikäämme nyt, mistä nämä kaikki rahat otetaan.

Eikö juuri alamaisten ole pakko ottaa niskoilleen tämä kaikki paljaan ja turmellun kruununsa puolesta maksamalla uusia veroja ja hyväksymällä uusia suostuntoja? Mutta kun kaikki, minkä alamaiset kykenevät hiellä ja vaivalla saamaan kokoon auttaakseen kruunuaan, vedetään pankkiin ja pankista setelikapitalistien käsiin, halukkuus tuollaisiin yhteisiin uhrauksiin väistämättä vähenee.

Aikanaan tulevaisuus kuitenkin saa meidän vakuuttumaan asiasta, johon nyt vain harvat uskonevat, nimittäin siitä, että ellei kruunun ja pankin sekä pankin ja yksityishenkilöiden välisiä lappoputkia pian katkaista, on niin kruunun kuin pankinkin tilanteen korjaantuminen sula mahdottomuus, vaikka34 sinne raahattaisiin kaikki, mitä valtakunnassa on. Aina­han nimittäin on Baalin pappeja,1 jotka salakäytävien kautta kulkien syövät uhrieläimen yön aikana, eikä kulu aikaakaan, ennen kuin kruunu ja valtakunta kalpenevat ja sortuvat parantumattomaan näivetystautiin, pankki komeilee kauniissa toimitiloissa suurine palveluskuntineen, laveine kirjanpitoineen ja tyhjine kellariholveineen, ja muutamat yksityishenkilöt poistuvat paikalta kylläisinä ja rikkaina.


  1. Baalin pappeja: Chydenius viittaa luultavasti kertomukseen Eelin pojista, 1. Sam. 2:13–17. Ks. myös uhria koskevat määräykset 3. Moos. 1–7.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 27.

4:o. Måste en sådan Finance-System äfwen wara skadelig för Rikets undersåtare i gemen.

I andra Momentet är redan wist, huru oumgängeligen Banken på denna Realisations-grund behöfwer fordra in sina lån af Kronan, och hwad Kronan därwid kommer at lida. Lät oss nu eftersinna, hwadan detta alt skal tagas.

Äro icke undersåtare de samma, som nödgas kläda2 alt detta på sin nakna och spolierade Krona, genom nya skatter och bewillningar? Men då alt hwad undersåtare förmå med swett och möda draga tilsammans, i mening at uphjälpa sin Krona, drages in uti Banken och utur Banken i Sedel-Capitalisternes händer, kan icke annat än hogen förminskas til sådane sammanskott.

Men framtiden skal en gång öfwertyga oss, om det som få ännu torde tro, nämligen, at om de sugrör, som äro imellan Kronan och Banken, Banken och privata, icke snart afhuggas, är det en ren omöjelighet för Kronan eller Banken at repa sig, om man ock34 droge dit alt hwad som fins i Riket; ty det gifwas altid Bals präster,3 som genom lön-gångar om natten förtära offret, och man wet icke ord af, förrän Kronan och Riket blekna och digna ned af en obotelig twinsot,4 Banquen prålar med wackra rum och stor betjening, widlyftigt Bokhålleri och toma källrar, och några privata gå stinna och rika därifrån.


  1. lägga
  2. Bals präster: Chydenius syftar troligen på berättelsen om Elis söner, 1 Sam 2:13–17. Se även föreskrifterna om offer, 3 Mos kap. 1–7.
  3. sjukdom som leder till att kroppen förtvinar

Suomi

§ 27

4) Tuollainen rahajärjestelmä on väistämättä vahingoksi myös valtakunnan alamaisille yleensä.

Edellä kohdassa 2 on jo osoitettu, että pankki joutuu väistämättä vaatimaan tällaisen rahan arvon palautuksen takia kruunua maksamaan pois lainansa ja todettu, mitä kruunu silloin menettää. Miettikäämme nyt, mistä nämä kaikki rahat otetaan.

Eikö juuri alamaisten ole pakko ottaa niskoilleen tämä kaikki paljaan ja turmellun kruununsa puolesta maksamalla uusia veroja ja hyväksymällä uusia suostuntoja? Mutta kun kaikki, minkä alamaiset kykenevät hiellä ja vaivalla saamaan kokoon auttaakseen kruunuaan, vedetään pankkiin ja pankista setelikapitalistien käsiin, halukkuus tuollaisiin yhteisiin uhrauksiin väistämättä vähenee.

Aikanaan tulevaisuus kuitenkin saa meidän vakuuttumaan asiasta, johon nyt vain harvat uskonevat, nimittäin siitä, että ellei kruunun ja pankin sekä pankin ja yksityishenkilöiden välisiä lappoputkia pian katkaista, on niin kruunun kuin pankinkin tilanteen korjaantuminen sula mahdottomuus, vaikka34 sinne raahattaisiin kaikki, mitä valtakunnassa on. Aina­han nimittäin on Baalin pappeja,5 jotka salakäytävien kautta kulkien syövät uhrieläimen yön aikana, eikä kulu aikaakaan, ennen kuin kruunu ja valtakunta kalpenevat ja sortuvat parantumattomaan näivetystautiin, pankki komeilee kauniissa toimitiloissa suurine palveluskuntineen, laveine kirjanpitoineen ja tyhjine kellariholveineen, ja muutamat yksityishenkilöt poistuvat paikalta kylläisinä ja rikkaina.


  1. Baalin pappeja: Chydenius viittaa luultavasti kertomukseen Eelin pojista, 1. Sam. 2:13–17. Ks. myös uhria koskevat määräykset 3. Moos. 1–7.

Englanti

§ 27

Fourth, such a financial system must also be harmful to the subjects of the Realm in general.

Under the second point it has already been shown how the Bank, in the light of this conversion, must inevitably call in its loans from the Crown and what the Crown will suffer thereby. Let us now consider from where all this is to be taken. Is it not the subjects who are compelled to provide all this for their denuded and despoiled Crown by means of new taxes and appropriations? But as everything that the subjects are able to accumulate by sweat and toil in order to assist the Crown is drawn into the Bank and from the Bank into the hands of the banknote capitalists, the willingness to make such contributions cannot but be

diminished.

The future will one day persuade us, however, of that which few are yet likely to believe, namely that unless the siphons that extend between the Crown and the Bank and the Bank and private individuals are soon cut off, it will be a sheer impossibility for the Crown or the Bank to recover, even if one34 were to concentrate there everything that exists in the country, for there are always priests of Baal who come by secret passages at night to consume the sacrifice, and before you know where you are, the Crown and the Realm will fade away and succumb to an incurable consumptive illness, the Bank will flaunt beautiful rooms and a large staff, comprehensive accounts and empty vaults, and a few private individuals will walk away from there stuffed and wealthy.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: