Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Valtakunnan pelastaminen

Valtakunnan pelastaminen, § 13

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 13

Tällä kertaa tehtävänäni ei ole kaikkien tämän kehityksen aikaansaamien epäkohtien kuvaaminen, minkä lisäksi estää esitykseltäni edellyttämäni suppeus.18

Mielestäni on täysin mahdotonta saada korjatuksi kaikki, mitä tässä asiassa on tapahtunut, tai korvata kaikille kärsimään joutuneille heidän kärsimänsä vahingot.

Niinpä vastattavaksi jää vain kysymys: ”Miten rahajärjestelmäämme on tästä lähtien säädeltävä sellaisella tavalla, että se vähiten vahingoittaa kruunua, pankkia ja kansalaisia yleensä ja vähiten aiheuttaa muutoksia elin­keino­toiminnassa, sekä miten se lisäksi rakennetaan luonnolliselle ja lujalle pohjalle, jotta valtakunta voi tulevaisuudessa olla turvassa kaikenlaisilta rahan haitallisilta kurssinmuutoksilta?”

Täyttääkseni alussa antamani lupauksen minun on siis ensiksi tarkasteltava muiden ehdottamia parannuskeinoja, ennen kuin saan esittää omani.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 13.

Det hörer denna gången icke mig til, at beskrifwa alla de oredor, som här­igenom upkommit, och strider utom dess emot min föresatta kårthet.18

At rätta alt det framfarna, eller göra alla dem som lidit härwid skadeslösa, är i min tanka aldeles omöjeligt.

Frågan blifwer allenast den: ”Huru wår Finance-System hädanefter må regleras så, at den minst skadar Kronan, Banken, och medborgare i gemen, och minst altererar1 näringarna, och tillika bygges på en naturlig och fast grund, så at Riket i en framtid må wara säkert för allahanda slags skadeliga valvationer2 i myntet?”

At fullgöra mitt i början gifna löfte, måste jag således först uptaga de af andra föreslagne botemedel, innan jag får framställa mina egna.


  1. fluktuationer i värdet
  2. här: påverkar negativt

Suomi

§ 13

Tällä kertaa tehtävänäni ei ole kaikkien tämän kehityksen aikaansaamien epäkohtien kuvaaminen, minkä lisäksi estää esitykseltäni edellyttämäni suppeus.18

Mielestäni on täysin mahdotonta saada korjatuksi kaikki, mitä tässä asiassa on tapahtunut, tai korvata kaikille kärsimään joutuneille heidän kärsimänsä vahingot.

Niinpä vastattavaksi jää vain kysymys: ”Miten rahajärjestelmäämme on tästä lähtien säädeltävä sellaisella tavalla, että se vähiten vahingoittaa kruunua, pankkia ja kansalaisia yleensä ja vähiten aiheuttaa muutoksia elin­keino­toiminnassa, sekä miten se lisäksi rakennetaan luonnolliselle ja lujalle pohjalle, jotta valtakunta voi tulevaisuudessa olla turvassa kaikenlaisilta rahan haitallisilta kurssinmuutoksilta?”

Täyttääkseni alussa antamani lupauksen minun on siis ensiksi tarkasteltava muiden ehdottamia parannuskeinoja, ennen kuin saan esittää omani.

Englanti

§ 13

It is not incumbent upon me on this occasion to describe all the confusion that has arisen from this situation, apart from which it is also contrary to the brevity for which I strive.18 It is in my opinion quite impossible to correct everything that has occurred in the past, or to compensate all those who have suffered as a result.

The only question is: “How may our financial system henceforth be regulated in such a manner as to cause the least harm to the Crown, the Bank and citizens in general and change the productive occupations the least and be constructed on a natural and firm foundation, so that the country may in future be secure from all kinds of harmful revaluations of the currency?”

To fulfil the promise I made at the beginning, I must therefore first address

the remedies suggested by others before I may put forward my own.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: