Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Katekismussaarnoja: Ensimmäinen saarna

Ensimmäinen katekismussaarna, § 18

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 18

Toinen osa

Kun nyt tarkastelumme ensimmäisessä osassa koetimme vakuuttaa teidät niistä totuuksista, että Jumala on olemassa, että häneen sisältyy mitä korkein täydellisyys, ja että jumaluudessa on kolme persoonaa, niin järjestys johdattaa nyt meidät puntaroimaan niitä keskeisimpiä hyviä tekoja, jotka tähän uskonkappaleeseen kuuluvat. Apostolisessa uskontunnustuksessa mainitaan vain yksi, luominen, kun siinä sanotaan: Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan. Mutta autuas Luther on Vähässä katekismuksessaan osannut näistä sanoista kehitellä esiin useampiakin, nimittäin ensinnäkin luominen, kun hän sanoo: Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan jne. Toiseksi tulee ylläpito, kun hän lisää, että Jumala pitää niitä jatkuvasti yllä. Kolmanneksi huolenpito, josta sanotaan: Hän suo minulle joka päivä runsaasti ruumiin ravintoa ja kaikkia elämän tarpeita jne. Neljänneksi varjelus, josta hän kirjoittaa näin: Suojelee kaikilta vaaroilta, turvaa ja varjelee kaikesta pahasta.1 Ja tähän uskonkohtaan, ensimmäisen persoonan hyviin tekoihin, kuuluu myös varauksetta viidenneksi se, että hän on meidän autuutemme tähden antanut oman rakkaimman Poikansa.2137 Meidän tulee nyt, sen mukaan kuin aika antaa myöten, Herran nimessä kohdistaa ajatuksemme kuhunkin näistä viidestä seikasta.


  1. Uskon, että Jumala ... varjelee kaikesta pahasta: lainaukset Vähästä katekismuksesta (suom. 1999)
  2. Viidettä kohtaa ei ole Lutherin Vähässä katekismuksessa, vaan se on Chydeniuksen lisäys. Ks. kommentti.
Alkukieli

§. 18.

Andra Delen.

Sedan vi nu således i vår första betraktelses del sökt öfvertyga Eder om de sanningar, at en Gud gifves, at han innehafver högsta fullkomligheter, och at i en Guddom äro tre Personer; leder oss ordningen at öfverväga de hufvudvälgärningar som höra til denna artikel. I den Apostoliska Tron nämnes allenast en enda, Skapelsen, då det heter: Jag tror på Gud Fader, alsmägtigan himmelens och jordenes Skapare.3 Men den Sal. Lutherus har förstått, at i sin lilla Cateches af dessa orden utvikla dem flera: nemligen först Skapelsen, då han säger: Jag tror at Gud hafver mig Skapat och all kreatur4 m. m. För det andra Uppehållningen, när han tillägger, och at han thet ännu håller vid magt.5 För det tredje Försörgningen, då det heter: thertil försörjer mig rikeliga och dageliga6 m. m. Och för det fjerde beskyddningen, den han beskrifver sålunda: Beskärmar och bevarar mig för skada och farlighet och alt ondt.7 Och hörer til denna artikel, och första Personens välgärningar äfven ofelbart för det femte, det at han för vår salighet utgifvit sin egen aldrakäraste Son.8137 Til hvardera af dessa fem omständigheter måste vi då, så mycket tiden någonsin kan tillåta, i Herrans namn vända vår eftertanka.


  1. Jag tror på Gud Fader, alsmägtigan himmelens och jordenes Skapare: se Svebilius, svaret under punkten ”Hwad är thet?” för den första artikeln
  2. Jag tror at Gud hafver mig Skapat och all kreatur: ibid.
  3. och at han thet ännu håller vid magt: ibid.
  4. thertil försörjer mig rikeliga och dageliga: ibid.
  5. Beskärmar och bevarar mig för skada och farlighet och alt ondt: ibid.
  6. utgifvit sin egen aldrakäraste Son.: Den femte punkten finns inte hos Luther utan är Chydenius eget tillägg. Se kommentaren.

Suomi

§ 18

Toinen osa

Kun nyt tarkastelumme ensimmäisessä osassa koetimme vakuuttaa teidät niistä totuuksista, että Jumala on olemassa, että häneen sisältyy mitä korkein täydellisyys, ja että jumaluudessa on kolme persoonaa, niin järjestys johdattaa nyt meidät puntaroimaan niitä keskeisimpiä hyviä tekoja, jotka tähän uskonkappaleeseen kuuluvat. Apostolisessa uskontunnustuksessa mainitaan vain yksi, luominen, kun siinä sanotaan: Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan. Mutta autuas Luther on Vähässä katekismuksessaan osannut näistä sanoista kehitellä esiin useampiakin, nimittäin ensinnäkin luominen, kun hän sanoo: Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan jne. Toiseksi tulee ylläpito, kun hän lisää, että Jumala pitää niitä jatkuvasti yllä. Kolmanneksi huolenpito, josta sanotaan: Hän suo minulle joka päivä runsaasti ruumiin ravintoa ja kaikkia elämän tarpeita jne. Neljänneksi varjelus, josta hän kirjoittaa näin: Suojelee kaikilta vaaroilta, turvaa ja varjelee kaikesta pahasta.9 Ja tähän uskonkohtaan, ensimmäisen persoonan hyviin tekoihin, kuuluu myös varauksetta viidenneksi se, että hän on meidän autuutemme tähden antanut oman rakkaimman Poikansa.10137 Meidän tulee nyt, sen mukaan kuin aika antaa myöten, Herran nimessä kohdistaa ajatuksemme kuhunkin näistä viidestä seikasta.


  1. Uskon, että Jumala ... varjelee kaikesta pahasta: lainaukset Vähästä katekismuksesta (suom. 1999)
  2. Viidettä kohtaa ei ole Lutherin Vähässä katekismuksessa, vaan se on Chydeniuksen lisäys. Ks. kommentti.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: