Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Ensimmäinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Ensimmäinen saarna käskyistä, § 2

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 2

Ihminen sai tiedon moraalilaista luomisessa, ollessaan täydellisyyden tilassa. Hänen suuri ja kaikkitietävä Luojansa ei olisi voinut jättää häntä hetkeksikään tietämättömäksi niistä päämääristä, joiden vuoksi hän oli tuonut ihmisen maailman näyttämölle. Ihminen kantoi välittömästi jumalallisen mestarinsa käden leimaa, joka antoi elävän kuvan hänen täydellisyydestään. Jumalan kuvaa, joksi ihminen luotiin, ei voisi mitenkään olla ilman tarkkaa tietoa Jumalan tahdosta, ihmisen ainoasta laista. Ihmisen ihana ja avoin kanssakäyminen123 tämän suuren Valon kanssa ei voinut jättää häntä pimeyteen. Herra itse oli urim ja tummim, valo ja täydellisyys hänen sydämessään 2. Moos. 28:30.

 

Alkukieli

§. 2.

Kunskapen om Sedolagen1 blef menniskan medskapad i fullkomlighetenes stånd. Hennes Store och Allvise Uphofsman hade ej et ögnableck lämnat henne i okunnighet om de ändamål, hvarföre Han infört henne på verldenes Skådo-ban.2 Hon bar straxt en stämpel af sin Gudomelige Mästares hand, som visade en liflig bild af Hans fullkomligheter. Guds beläte,3 hvaruti hon blef skapad, kunde visst ingalunda vara utan en noga kännedom af Guds vilja, dess enda lag. Menniskans ljufva och öpna omgänge123 med detta stora Ljuset, kunde ej lämna henne i mörkret. Herren var sjelf et Urim och Thumim, eller ljus och fullkomlighet på dess hjerta. 2 Mos. B. 28:30.


  1. sedelagen, den moraliska lagen
  2. skådebana, ”scenen” där människans liv utspelar sig
  3. avbild

Suomi

§ 2

Ihminen sai tiedon moraalilaista luomisessa, ollessaan täydellisyyden tilassa. Hänen suuri ja kaikkitietävä Luojansa ei olisi voinut jättää häntä hetkeksikään tietämättömäksi niistä päämääristä, joiden vuoksi hän oli tuonut ihmisen maailman näyttämölle. Ihminen kantoi välittömästi jumalallisen mestarinsa käden leimaa, joka antoi elävän kuvan hänen täydellisyydestään. Jumalan kuvaa, joksi ihminen luotiin, ei voisi mitenkään olla ilman tarkkaa tietoa Jumalan tahdosta, ihmisen ainoasta laista. Ihmisen ihana ja avoin kanssakäyminen123 tämän suuren Valon kanssa ei voinut jättää häntä pimeyteen. Herra itse oli urim ja tummim, valo ja täydellisyys hänen sydämessään 2. Moos. 28:30.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: