Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Viides saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Viides saarna käskyistä, § 3

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 3

Kaikki nämä velvollisuudet lähimmäistä kohtaan sisältyvät Herran pyhän lain jälkimmäiseen tauluun. Kunnioitus vanhempia kohtaan on kuitenkin osa tai häivähdys sitä kunnioitusta, jonka olemme velkaa Herraa Jumalaa kohtaan ja Jumala itse on asettanut tällaisen arvon408 niille ihmisille, joilta me ensi sijassa hänen jälkeensä olemme elämämme saaneet. Siksi näitä velvollisuuksia käsittelevä käsky onkin oikeutetusti saanut jälkimmäisessä taulussa ensimmäisen sijan. Tämä vielä paremmalla syyllä siksi, että muut velvollisuudet lähimmäisiä kohtaan riippuvat siitä, miten vanhemmat ja lapset ottavat huomioon keskinäiset velvoitteensa. Siksi Jumala on tässä esittänyt myös erityisen lupauksen siunauksesta. Aiomme Jumalan avun ja siunauksen turvin tänään käsitellä samaa tärkeää aihetta. Kunpa voisimme myös jotenkin edistää näin tärkeää tavoitetta! Mutta siihen vaaditaan eittämättä Herran armoa ja siunausta. Kääntykäämme uskollisesti hänen puoleensa kalliilla rukouksella, jonka Jeesus meidän Vapahtajamme meille opetti, ja sanokaamme: Isä meidän jne.

 

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 3.

Alla dessa plikter emot nästan innefattas i den sednare taflan af Herrans heliga Lag; men emedan den vördnad föräldrar tilkommer, är som en del eller skymt af den vi äre Herran Gud skyldige, och Gud sjelf lagt et sådant vär408de på de menniskor, genom hvilka vi hafve vår varelse näst Honom, har ock det budet som afhandlar våra plikter emot dem, med rätta fått första rummet i sednare taflan, så mycket mera, som de öfriga plikterne mot nästan hufvudsakeligen bero deraf huru föräldrar och barn i akttaga sina inbördes skyldigheter; och har Gud äfven därföre beledsagat det med särskildt löfte om välsignelse. Vi tänka under Guds bistånd och välsignelse i dag afhandla samma vigtiga ämne. Ack! at vi ock därmed kunde något bidraga til et så vigtigt ändamål! men dertil fordras visserligen nåd och välsignelse af Herranom. Lät oss då troligen anropa Honom derom, med den dyra bönen Jesus vår Frälsare oss lärt hafver, sägandes Fader vår, &c.

Suomi

§ 3

Kaikki nämä velvollisuudet lähimmäistä kohtaan sisältyvät Herran pyhän lain jälkimmäiseen tauluun. Kunnioitus vanhempia kohtaan on kuitenkin osa tai häivähdys sitä kunnioitusta, jonka olemme velkaa Herraa Jumalaa kohtaan ja Jumala itse on asettanut tällaisen arvon408 niille ihmisille, joilta me ensi sijassa hänen jälkeensä olemme elämämme saaneet. Siksi näitä velvollisuuksia käsittelevä käsky onkin oikeutetusti saanut jälkimmäisessä taulussa ensimmäisen sijan. Tämä vielä paremmalla syyllä siksi, että muut velvollisuudet lähimmäisiä kohtaan riippuvat siitä, miten vanhemmat ja lapset ottavat huomioon keskinäiset velvoitteensa. Siksi Jumala on tässä esittänyt myös erityisen lupauksen siunauksesta. Aiomme Jumalan avun ja siunauksen turvin tänään käsitellä samaa tärkeää aihetta. Kunpa voisimme myös jotenkin edistää näin tärkeää tavoitetta! Mutta siihen vaaditaan eittämättä Herran armoa ja siunausta. Kääntykäämme uskollisesti hänen puoleensa kalliilla rukouksella, jonka Jeesus meidän Vapahtajamme meille opetti, ja sanokaamme: Isä meidän jne.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: