Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kirje Tengströmille 1801–1802

Kirje Tengströmille 1801–1802

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

– – –1[1] minor est ad singula sensus.2 En tarkoita että meidän tulisi irtaantua kaikista ruumiillista ja konkreettisista toimista ja tiedän myös, että joku voi toimeliaisuutensa, muistinsa ja huolellisuutensa avulla hallita 100 tehtävää siinä missä joku toinen tuskin ehtii hoitamaan edes kymmentä ja laiskuri ei yhtäkään. Mutta ihmisellä on kuitenkin rajansa, niitä ei voida ylittää loputtomasti. Tästä seuraa, että jos venytämme kykyjämme liian pitkälle valvomalla ja työskentelemällä, vääjäämättä koko kehomme ja itse elämänvoimamme heikentyy huomattavasti, ja menetämme ne ennen aikojaan. Päättele rakas veli siitä itse, miten vaarallista onkaan kurottaa liian pitkälle työn teossa, myös asioissa jotka eivät koske sinua itseäsi tai virkaasi. Est modus in rebus, sunt certi denique fines.3 Kiskaise siksi itsesi irti osasta tehtäviäsi, voidaksesi, jos Herra niin tahtoo, palvella Jeesuksen seurakuntaa, hyödyttää jälkeläisiäsi ja ilahduttaa ystäviäsi ja omaisiasi. Anteeksi, jos hyväntahtoisuudessani kenties olen mennyt liian pitkälle.

Jotakin Tengströmin perheestä.

Pitäjänapulainen ja pedagogi, maisteri Johan Tengström vihittiin papiksi 1753 ja saman vuoden maalikuussa hänet määrättiin virkaan.

Vihitty alkuvuodesta 1755 kirkkoherra Jacob Chydeniuksen tyttären Maria Chydeniuksen, syntynyt syyskuussa 1734, kanssa.

Heidän tyttärensä Anna Hedvig, syntynyt 6.6.1760.4

Poika Carl Fredrik syntynyt 27. huhtikuuta 1762.5

Tytär Caisa Magdalena, syntynyt 4. joulukuuta 1765.6

Hänet lienee promovoitu 1751.7[2] Keskinkertaisen oppinut mies, minkä osoitti joillakin oppihistoriasta poimimillaan tiedoilla. Heikko lauluääni, mutta sitäkin runsaammat saarnaamisen lahjat. Melko lyhytkasvuinen, mutta kiinteä ja vanttera ruumiinrakenne ja hyvät voimat. Aviomiehenä, isänä ja taloudenhaltijana hän hoiti itse useimmat niistä tehtävistä, jotka muuten yleensä jaetaan puolisoiden kesken, puuttumatta kuitenkaan niihin askareisiin, jotka varsinaisesti kuuluvat toiselle sukupuolelle. Hän hoiti talonsa melko hyvin, vaikka lapsia oli monta ja virkatalo vaatimaton. Saarnastuolissa hän oli mestari, seurassa iloinen ja hauska, virassaan ahkera. Ja mikäli halutaan mainita jotain hänen heikkouksistaan, niin hän oli hieman itsepäinen ja itserakas. Kun en nyt vielä ole saanut tilaisuutta puhua yhdenkään ihmisen kanssa, eivät tietonikaan tällä kertaa voi riittää muuhun, enkä nyt ehdi enempää, vaan elän jatkossakin mitä läheisimmässä luottamuksessa ja kunnioituksessa rakkaan veljeni

nöyrimpänä palvelijana

Anders Chydenius

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. Edeltävät sivut eivät ole säilyneet.
 2. minor est ad singula sensus.: Edellisellä sivulla on ilmeisesti lukenut Pluribus intentus, koska koko sanonta kuuluu: Pluribus intentus, minor est ad singula sensus, lat. jos ajattelee kaikkea ei ajattele mitään eikä saa tehtyä mitään.
 3. est modus in rebus, sunt certi denique fines: Lat. ”kaikella on mittansa, joitakin rajoja pitää aina noudattaa”; lainaus Horatiuksen Satiireista I, 1 106, suomennos teoksesta Paavo Castrén, Pakinoita antiikin Roomasta. Horatiuksen satiirit (2013), s. 32, suom. Paavo Castrén.
 4. Kirkonkirjojen mukaan Anna Hedvig syntyi 7.6.1760. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750–1785, Kokkolan seurakunta-arkisto.
 5. Chydenius muistaa väärin. Carl Fredrik Tengström syntyi 27.7.1762. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750–1785, Kokkolan seurakunta-arkisto.
 6. Myös tämä syntymäaika on virheellinen. Catharina Magdalena Tengström syntyi 12.4.1765. Joulukuun neljäs oli Jacob Tengströmin syntymäpäivä (1755). Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750–1785, Kokkolan seurakunta-arkisto.
 7. Hänet lienee promovoitu 1751.: Johan Tengströmistä tuli filosofian maisteri 30.7.1751.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[1]

minor est ad singula sensus.8 Jag menar ei at skilja oss från alla lekamliga och sinliga9 göremål, känner äfwen at den ena kan genom sin drift, minne, och omhugsan10 omfatta 100 göromål, då en annan näppeligen hinner med 10, och den lata med intet. Men Menniskligheten hafwer doch sina rå märcken,11 den kan ei extenderas in infinitum.12 deraf följer, at om wi utspänna wår förmåga genom wako och arbete för långt måste hela wår Krops bygnad och sielfwa wårt lif märckeligen förswagas, och i förtid förloras. Slut då deraf söta Bror sielf, huru wådligt det måste blifwa at i arbetswägen sträcka sig för långt, äfwen i mål som ei röra dig sielf eller dit ämbete. est modus in rebus, sunt certi denique fines.13 Slit dig derföre lös ifrån en hoper göromål, för at, om Herren så behagar kunna tiena Jesu församling, gagna din posteritet,14 och glädja dina wänner och anhöriga.

Förlåt at jag i min wälmening kanske gådt förlångt

Något om Tengströmska famillen.

Sochne Adj.15 och Pædagogen Mag. Johan Tengstroem blef Präst 1753 in martio16 ordinerad til samma sysla

1755 wigd i början af året med Kyrckoherden Jacob Chydenii

dotter Maria Chydenius född 1734. in septembr.

deras dotter Anna Hedvig född 1760 6/617

Son Carl Fred: född 1762 d:n 27. aprill18

dott Caisa Magdalena född 1765 d:n 4 Decem.19

 

Han torde hafwa blifwit promoverad 1751.20[2] en man af medelmåttig lärdom, wisande sig genom några samlade Kunskaper i historia Literaria.21 Swag röst at siunga, men så mycket yprare22 gåfwor at predika. Något kort til wäxten, men fast och undersättsig Kropsbygnad, med goda Krafter. Han bestyrde sielf såsom maka Fader och Hushållare de flästa göromålen, som annors pläga delas makar emellan, utan at befatta sig med de syslor som egenteligen til komma det andra könet, och förestod sitt hus ganska wäl med flera barn wid en ringa lägenhet.23 I predikostolen war han en Mästare i Sälskaper glad och munter i sitt ämbete trägen; och om man wille lägga honom något til last så war det at han war något enwis och sielfkär. Som jag nu ei fått än tala med någon enda menniska, hafwer ei eller mina kunskaper denna gången kunnat gå längre, och hinner jag nu ei mera, utan framlefwer med intimaste förtroende, och Högachtning M K.24 Brors

ödmst:e tienare

Anders Chydenius.


 1. minor est ad singula sensus.: På den föregående sidan har det antagligen stått ”Pluribus intentus”, eftersom hela ordspråket lyder: ”Pluribus intentus, minor est ad singula sensus”, d.v.s. den som tänker på många saker tänker på inget och gör inget.
 2. lekamliga och sinliga: kroppsliga och materiella
 3. omtanke
 4. rå märcken: gränser
 5. extenderas in infinitum: förlängas i det oändliga
 6. est modus in rebus, sunt certi denique fines: lat. ”allt har sitt mått och det finns vissa gränser”; citat ur Horatius Satirer I, 1 106
 7. din posteritet: dina efterkommande, dina avkomlingar, din eftervärld
 8. Sochne Adj.: sockenadjunkt, hjälppräst i en socken
 9. in martio: lat. i mars
 10. Enligt kyrkböckerna föddes Anna Hedvig 7.6.1760. Förteckning över födda och döpta 1750–1785, Karleby församlingsarkiv.
 11. Chydenius missminner sig. Carl Fredrik Tengström föddes 27.7.1762. Förteckning över födda och döpta 1750–1785, Karleby församlingarkiv.
 12. Också här uppges fel födelsetid. Catharina Magdalena Tengström föddes 12.4.1765. Den 4 december var Jacob Tengströms födelsedatum (1755). Förteckning över födda och döpta 1750–1785, Karleby församlingsarkiv.
 13. Han torde hafwa blifwit promoverad 1751: Johan Tengström blev filosofie magister 30.7.1751
 14. historia Literaria: lärdomshistoria
 15. mera ypperliga
 16. en ringa lägenhet: ett litet prästboställe
 17. M K.: Min Kära

Suomi

– – –25[1] minor est ad singula sensus.26 En tarkoita että meidän tulisi irtaantua kaikista ruumiillista ja konkreettisista toimista ja tiedän myös, että joku voi toimeliaisuutensa, muistinsa ja huolellisuutensa avulla hallita 100 tehtävää siinä missä joku toinen tuskin ehtii hoitamaan edes kymmentä ja laiskuri ei yhtäkään. Mutta ihmisellä on kuitenkin rajansa, niitä ei voida ylittää loputtomasti. Tästä seuraa, että jos venytämme kykyjämme liian pitkälle valvomalla ja työskentelemällä, vääjäämättä koko kehomme ja itse elämänvoimamme heikentyy huomattavasti, ja menetämme ne ennen aikojaan. Päättele rakas veli siitä itse, miten vaarallista onkaan kurottaa liian pitkälle työn teossa, myös asioissa jotka eivät koske sinua itseäsi tai virkaasi. Est modus in rebus, sunt certi denique fines.27 Kiskaise siksi itsesi irti osasta tehtäviäsi, voidaksesi, jos Herra niin tahtoo, palvella Jeesuksen seurakuntaa, hyödyttää jälkeläisiäsi ja ilahduttaa ystäviäsi ja omaisiasi. Anteeksi, jos hyväntahtoisuudessani kenties olen mennyt liian pitkälle.

Jotakin Tengströmin perheestä.

Pitäjänapulainen ja pedagogi, maisteri Johan Tengström vihittiin papiksi 1753 ja saman vuoden maalikuussa hänet määrättiin virkaan.

Vihitty alkuvuodesta 1755 kirkkoherra Jacob Chydeniuksen tyttären Maria Chydeniuksen, syntynyt syyskuussa 1734, kanssa.

Heidän tyttärensä Anna Hedvig, syntynyt 6.6.1760.28

Poika Carl Fredrik syntynyt 27. huhtikuuta 1762.29

Tytär Caisa Magdalena, syntynyt 4. joulukuuta 1765.30

Hänet lienee promovoitu 1751.31[2] Keskinkertaisen oppinut mies, minkä osoitti joillakin oppihistoriasta poimimillaan tiedoilla. Heikko lauluääni, mutta sitäkin runsaammat saarnaamisen lahjat. Melko lyhytkasvuinen, mutta kiinteä ja vanttera ruumiinrakenne ja hyvät voimat. Aviomiehenä, isänä ja taloudenhaltijana hän hoiti itse useimmat niistä tehtävistä, jotka muuten yleensä jaetaan puolisoiden kesken, puuttumatta kuitenkaan niihin askareisiin, jotka varsinaisesti kuuluvat toiselle sukupuolelle. Hän hoiti talonsa melko hyvin, vaikka lapsia oli monta ja virkatalo vaatimaton. Saarnastuolissa hän oli mestari, seurassa iloinen ja hauska, virassaan ahkera. Ja mikäli halutaan mainita jotain hänen heikkouksistaan, niin hän oli hieman itsepäinen ja itserakas. Kun en nyt vielä ole saanut tilaisuutta puhua yhdenkään ihmisen kanssa, eivät tietonikaan tällä kertaa voi riittää muuhun, enkä nyt ehdi enempää, vaan elän jatkossakin mitä läheisimmässä luottamuksessa ja kunnioituksessa rakkaan veljeni

nöyrimpänä palvelijana

Anders Chydenius

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. Edeltävät sivut eivät ole säilyneet.
 2. minor est ad singula sensus.: Edellisellä sivulla on ilmeisesti lukenut Pluribus intentus, koska koko sanonta kuuluu: Pluribus intentus, minor est ad singula sensus, lat. jos ajattelee kaikkea ei ajattele mitään eikä saa tehtyä mitään.
 3. est modus in rebus, sunt certi denique fines: Lat. ”kaikella on mittansa, joitakin rajoja pitää aina noudattaa”; lainaus Horatiuksen Satiireista I, 1 106, suomennos teoksesta Paavo Castrén, Pakinoita antiikin Roomasta. Horatiuksen satiirit (2013), s. 32, suom. Paavo Castrén.
 4. Kirkonkirjojen mukaan Anna Hedvig syntyi 7.6.1760. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750–1785, Kokkolan seurakunta-arkisto.
 5. Chydenius muistaa väärin. Carl Fredrik Tengström syntyi 27.7.1762. Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750–1785, Kokkolan seurakunta-arkisto.
 6. Myös tämä syntymäaika on virheellinen. Catharina Magdalena Tengström syntyi 12.4.1765. Joulukuun neljäs oli Jacob Tengströmin syntymäpäivä (1755). Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750–1785, Kokkolan seurakunta-arkisto.
 7. Hänet lienee promovoitu 1751.: Johan Tengströmistä tuli filosofian maisteri 30.7.1751.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: