Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille 21.7.1762

Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille 21.7.1762

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Korkeasti kunnioitettu ja laajalti ylistetty herra sihteeri1 ja kuninkaallisen Pohjantähden ritarikunnan ritari.

Esitän korkea-arvoiselle Kuninkaalliselle akatemialle nöyrimmän kiitoksen minulle suosiollisesti toimitetuista painetuista vastauksista kysymykseen sammaloituneiden niittyjen viljelystä.

Vaikka olisin mielelläni jättänyt kokeneemmille taloudenpitäjille kunnian käsitellä2 niittyjen patoamista koskevaa aihetta, jonka totta puhuen olin jo unohtanut, katson kuitenkin Kuninkaallisen akatemian rohkaisemana olevani pakotettu ottamaan sen tehtäväkseni.

Unohdan heikot voimani, niukan aikani ja epäröintini tarttua aiheeseen, sillä minua elähdyttävät palava halu saada palvella viljelemätöntä synnyinseutuani ja Kuninkaallisen akatemian minua kohtaan osoittama ansaitsemattoman suuri luottamus, jonka arvoinen voin olla vain osoittamalla korkea-arvoista Kuninkaallista akatemiaa kohtaan syvää kunnioitusta ja sitä rajatonta arvostusta, jonka johdosta olen korkeasti kunnioitetun ja laajalti ylistetyn herra sihteerin ja ritarin nöyrin palvelija

Anders Chydenius.

Alavetelissä 21. heinäkuuta 1762.

 

Suom. Veli-Matti Pussinen


  1. herra sihteeri: Pehr Wilhelm Wargentin, astronomi ja tilastotieteilijä, joka toimi Kuninkaallisen tiedeakatemian sihteerinä 1749–1783 ja joka oli kutsuttu Pohjantähden ritarikuntaan 1759.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[1]

 

Hög Ädle och Widtberömde Herr Secretaire och Riddare af Kongl. Nordstierne Orden.2

Hos Högl. Kongl Academien af lägger ödmiukaste tacksejelse för Höggunstig del af Trykta swaren, rörande Mosslupna ängars upodling.

Ehuru jag gierna lemnat mera Förfarna Hushållare hedern, at ut­arbeta äm2net om Dambygnader på ängar, som jag i sanning redan slog utur hog­en, ser mig doch af Kongl. Academiens upmuntran nödgad detsamma ­före­taga.

Min swaga styrcka, min Kringskurna tid, och min twikan3 wed ämnets angripande glömmer jag bort, uplifwad af en brinnande hog, at få tiena min oupådlade4 Fosterbygd, och af Kongl: Academiens oförskylta5 Höga förtroende, emot hwilcket jag i intet annat swara kan, än i den diupa wördnad jag för Högl. Kongl: Academien hyser och den oinskränkta högachtning hwarmed jag är

Högädle och Widtberömde H:r Secretairens och Riddarens

ödmiukaste tienare

Anders Chydenius.

Nedervetil d:n 21: Julii 1762.


  1. Hög Ädle ... Nordstierne Orden: Brevet var riktat till Pehr Wilhelm Wargentin, astronom och sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien 1749–1783, som hade blivit utnämnd till riddare av Nordstjärneorden 1759.
  2. tvekan
  3. ouppodlade; Chydenius syftar här i dubbel bemärkelse på både den andliga och den konkreta uppodlingen av hans fosterbygd eller snarare på bristen på den.

Suomi

[1]

Korkeasti kunnioitettu ja laajalti ylistetty herra sihteeri6 ja kuninkaallisen Pohjantähden ritarikunnan ritari.

Esitän korkea-arvoiselle Kuninkaalliselle akatemialle nöyrimmän kiitoksen minulle suosiollisesti toimitetuista painetuista vastauksista kysymykseen sammaloituneiden niittyjen viljelystä.

Vaikka olisin mielelläni jättänyt kokeneemmille taloudenpitäjille kunnian käsitellä2 niittyjen patoamista koskevaa aihetta, jonka totta puhuen olin jo unohtanut, katson kuitenkin Kuninkaallisen akatemian rohkaisemana olevani pakotettu ottamaan sen tehtäväkseni.

Unohdan heikot voimani, niukan aikani ja epäröintini tarttua aiheeseen, sillä minua elähdyttävät palava halu saada palvella viljelemätöntä synnyinseutuani ja Kuninkaallisen akatemian minua kohtaan osoittama ansaitsemattoman suuri luottamus, jonka arvoinen voin olla vain osoittamalla korkea-arvoista Kuninkaallista akatemiaa kohtaan syvää kunnioitusta ja sitä rajatonta arvostusta, jonka johdosta olen korkeasti kunnioitetun ja laajalti ylistetyn herra sihteerin ja ritarin nöyrin palvelija

Anders Chydenius.

Alavetelissä 21. heinäkuuta 1762.

 

Suom. Veli-Matti Pussinen


  1. herra sihteeri: Pehr Wilhelm Wargentin, astronomi ja tilastotieteilijä, joka toimi Kuninkaallisen tiedeakatemian sihteerinä 1749–1783 ja joka oli kutsuttu Pohjantähden ritarikuntaan 1759.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: