Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapauden muutos

Purjehdusvapauden muutos, § 3

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 3. Ensiksi minun on yleisesti muistutettava, että tämä asetus joka yksityiskohtaisine ja mutkikkaine asiakohtineen säätelee laajan maakunnan purjehdusvapautta, ei suinkaan voi olla suoraan lähtöisin kuninkaalliselta majesteetilta, vaan jostain valmistelupaikasta, jossa sellaista asiaa on aiemmin tutkittu ja laadittu sellainen ehdotus, jonka tämä kuninkaallinen kirje nyt todellakin sisältää. Jos esityksessä näin ollen esiintyisi jotakin huomauttamisen arvoista, tulee huomautus sen osalle, joka on laatinut itse ehdotuksen. Eikä myöskään ole vaikea päätellä itse asetuksesta, että tämä valmistelu lienee tapahtunut sellaisessa paikassa, jossa kruunun tullitulojen valvonta näyttää olleen pääasia ja kaupankäynnin luonnollinen sujuminen pieni sivuseikka, joka sovitetaan edellisen mukaan. Silti kaikkein vahvinkin valvonta kaupankäynnin ollessa tyrehtynyt tuottaa kruunulle monta sataa prosenttia vähemmän kuin tasainen valvonta vilkkaan kauppavaihdon aikana. Useat niistä maakunnista, jotka ovat uuden kaupankäynnin vapauden aikana alkaneet virota, vajoavat vääjäämättä pian entiseen voimattomuuteensa ja horrokseensa, kun toiminta tietyllä tavoin joutuu uusiin kahleisiin. Jumala varjelkoon, ettei sellaista tapahtuisi lempeän kuninkaamme viisaan hallituksen aikana. Sille tulee antaa se ansaittu kunnia, että se hallitusaikanaan vallitsevan vapauden kautta saa nähdä isänmaansa voiman ja hyvinvoinnin kaksinkertaistuvan sen rajoja laajentamatta. Mutta nyt lähemmin itse asiaan.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 3. Aldraförst bör jag i gemen erindra,1 at denna Författning, som med särskildta och inbundna2 omständigheter, reglerar en widsträckt Provinces Seglations-frihet, ingalunda omedelbarligen kunnat emanera3 ifrån Kongl Maj:t, utan ifrån något utarbetnings-ställe, hwarest et sådant ärende förut blifwit granskat, och et sådant Förslag upsatt, som detta Kongl. Brefwet nu werkeligen innehåller, i anseende hwartil, om ock däruti något kunde förekomma, som tålde någon anmärkning, blifwer det för dens räkning, som upsatt sjelfwa Förslaget. Och faller det ej heller swårt, at af sjelfwa författningen döma, huru en sådan utarbetning måtte wara skedd på sådant ställe, där Kronans Tull-inkomsters bewakning tyckts utgöra hufwud-föremålet, och Handels-rörelsens naturliga lopp en liten bi-sak, som lämpas efter den förra, ehuru den starkaste bewakning wid en hämmad Handels-rörelse, räntar4 Kronan många 100:de proCent mindre, än en jämn tilsyn under lifaktig Circulation, och flera Provincier, som begynt under en ny Handels-frihet at qwickna,5 måste snart falla uti sin förriga wanmagt och dwala, när rörelsen på något sätt råkar i nya klåfwar:6 Beware Gud, at sådant skulle hända under wår Milda Konungs Wisa Regering, som bör få den wälförtjänta Heder, at igenom frihet inom Sin Regements-tid, se Sin Fosterbygd, utan utwidgande af Dess Gränsor, i styrka och wälmåga fördubblad. Men nu närmare til sjelfwa saken.


  1. i gemen erindra: i allmänhet påminna
  2. invecklade
  3. utgå, utkomma
  4. inbringar
  5. få nytt liv, väckas ur sin slummer
  6. bojor

Suomi

§ 3. Ensiksi minun on yleisesti muistutettava, että tämä asetus joka yksityiskohtaisine ja mutkikkaine asiakohtineen säätelee laajan maakunnan purjehdusvapautta, ei suinkaan voi olla suoraan lähtöisin kuninkaalliselta majesteetilta, vaan jostain valmistelupaikasta, jossa sellaista asiaa on aiemmin tutkittu ja laadittu sellainen ehdotus, jonka tämä kuninkaallinen kirje nyt todellakin sisältää. Jos esityksessä näin ollen esiintyisi jotakin huomauttamisen arvoista, tulee huomautus sen osalle, joka on laatinut itse ehdotuksen. Eikä myöskään ole vaikea päätellä itse asetuksesta, että tämä valmistelu lienee tapahtunut sellaisessa paikassa, jossa kruunun tullitulojen valvonta näyttää olleen pääasia ja kaupankäynnin luonnollinen sujuminen pieni sivuseikka, joka sovitetaan edellisen mukaan. Silti kaikkein vahvinkin valvonta kaupankäynnin ollessa tyrehtynyt tuottaa kruunulle monta sataa prosenttia vähemmän kuin tasainen valvonta vilkkaan kauppavaihdon aikana. Useat niistä maakunnista, jotka ovat uuden kaupankäynnin vapauden aikana alkaneet virota, vajoavat vääjäämättä pian entiseen voimattomuuteensa ja horrokseensa, kun toiminta tietyllä tavoin joutuu uusiin kahleisiin. Jumala varjelkoon, ettei sellaista tapahtuisi lempeän kuninkaamme viisaan hallituksen aikana. Sille tulee antaa se ansaittu kunnia, että se hallitusaikanaan vallitsevan vapauden kautta saa nähdä isänmaansa voiman ja hyvinvoinnin kaksinkertaistuvan sen rajoja laajentamatta. Mutta nyt lähemmin itse asiaan.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: