Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapauden muutos

Purjehdusvapauden muutos, § 16

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 16. Täten lopetan tällä kertaa, tyytyväisenä siitä että olen saanut valaista kansalaisia aiheesta, joka on heidän pohdintansa arvoinen. Te, jotka rakastatte vapautta! Olen erityisesti halunnut tällä kannustaa teitä ottamaan hyvä asiamme kannateltavaksenne. Kantakaa se itse majesteetille asti. Meitä ilahduttaisi syvästi saada osoittaa suurelle kuninkaallemme, miten ruotsalaista sydäntä kannamme suomalaisissa rinnoissa, ja millainen liekki siellä lakkaamatta palaa Kustaan kunniaksi.

Suom. Veli-Matti Pussinen

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 16. Härmed slutar jag för denna gång, nögd at hafwa fått uplysa Medborgare, i et ämne som är wärdt deras eftertanka. Frihets-älskare! Eder har jag i synnerhet härmed welat upmana, at taga wår goda sak under armarna. Bärer fram den för Sjelfwa Majestätet. Det skulle innerligen fägna oss, at för wår Store Konung få wisa huru Swenskt hjärta wi bära i Finska bröst, och hwad det är för en eld som där ouphörligen brinner til Gustafs Ära.

Suomi

§ 16. Täten lopetan tällä kertaa, tyytyväisenä siitä että olen saanut valaista kansalaisia aiheesta, joka on heidän pohdintansa arvoinen. Te, jotka rakastatte vapautta! Olen erityisesti halunnut tällä kannustaa teitä ottamaan hyvä asiamme kannateltavaksenne. Kantakaa se itse majesteetille asti. Meitä ilahduttaisi syvästi saada osoittaa suurelle kuninkaallemme, miten ruotsalaista sydäntä kannamme suomalaisissa rinnoissa, ja millainen liekki siellä lakkaamatta palaa Kustaan kunniaksi.

Suom. Veli-Matti Pussinen

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: