Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapauden muutos

Purjehdusvapauden muutos, § 15

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 15. Lopuksi minun on myös mainittava jotakin salakuljetuksesta. Tiedän, että ne, joita kauppavapautemme ärsyttää, eivät tässä asiassa häikäile maalata seinälle peikkoja, että muka Pohjanmaan purjehdusvapautta väärinkäytettäisiin sellaiseen, ja esittävät siksi sen olevan vaaraksi valtakunnalle. Minun täytyy tässä kuten kaikessa muussakin puhua suuni puhtaaksi. Kaiken sellaisen estäminen tullee tässä kuten kaikkialla muuallakin olemaan mahdotonta. Mutta väitän, että täällä salakuljetettujen tavaroiden kysyntä ja käyttö on kaikkein vähäisintä. Suurimmissa kauppakaupungeissa niitä on kaikissa paikoissa, siellä niille on myös menekkiä. Siellä voimien yhdistäminen voi vaikuttaa virkakuntaan, ja siellä se myös maksaa vaivan, mutta ei meillä. Mutta jos kuvitellaan, että jotain laitonta kauppaa esiintyisi ja sitä ei täysin voitaisi estää, pitääkö silloin heti tukehduttaa lapsi pienen vian takia? Muillakin uusilla tapulikaupungeilla on sama syy pelätä salakuljetusta, miksi ei niitä kaikkia sitten samalla tavalla hävitetä tällä perusteella? Miksi tämän kohtalon pitää olla ainoastaan Pohjanmaan osana, joka kuitenkin kaikkiin muihin verrattuna on kiistatta tehnyt tässä eniten valtakunnan eduksi? Emme toki ole kateellisia muille heidän eduistaan, mutta kenenkään ei myöskään pidä ihmetellä, että olemme herkkiä omistamme.

Alkukieli

§. 15. Sist bör jag ock något nämna om Lurendrägerier.1 Jag wet at de, som stöta sig wid2 wår Handels-frihet, underlåta ej måla busar3 i detta ämne, som skulle Österbottens Seglations-frihet missbrukas til sådant, och därföre afmåla den farlig för Riket. Jag bör så här som uti alt det öfriga tala rent ut. At förhindra alt, lärer så här, som all annorstädes blifwa omöjeligit. Men det påstår jag, at Lurendrägade Waror4 här aldraminst efterfrågas och nyttjas. I de största Handels-Städer, finnas de på alla ställen, där hafwa de ock åtgång. Där kan en förenad styrka werka uppå Betjäningen,5 där lönar det ock mödan; men icke så hos oss. Men lät så wara, at ock någon understucken Handel wore, som ej aldeles kunde hämmas, skall man då straxt qwäfwa barnet för et litet fel skul? Samma anledning til befarade Lurendrägerier är hos de öfrige nya Stapel-Städer, hwarföre skola de då ej alla af den grund på lika sätt raseras?6 Hwarföre skall ödet träffa Österbotten allena, som dock ofelbart gjordt det mästa därwid bland alla, til Rikets nytta? Dock, wi missunna icke androm den förmån de äga, men ingen bör heller undra at wi äro ömma om wåra egna.


  1. smuggling
  2. stöta sig wid: retar sig på
  3. måla busar: att måla fan på väggen
  4. Lurendrägade Waror: smuggelgods
  5. werka uppå Betjäningen: påverka eller ha inflytande över ämbets- och tjänstemännen
  6. här: förlora sin stapelrätt

Suomi

§ 15. Lopuksi minun on myös mainittava jotakin salakuljetuksesta. Tiedän, että ne, joita kauppavapautemme ärsyttää, eivät tässä asiassa häikäile maalata seinälle peikkoja, että muka Pohjanmaan purjehdusvapautta väärinkäytettäisiin sellaiseen, ja esittävät siksi sen olevan vaaraksi valtakunnalle. Minun täytyy tässä kuten kaikessa muussakin puhua suuni puhtaaksi. Kaiken sellaisen estäminen tullee tässä kuten kaikkialla muuallakin olemaan mahdotonta. Mutta väitän, että täällä salakuljetettujen tavaroiden kysyntä ja käyttö on kaikkein vähäisintä. Suurimmissa kauppakaupungeissa niitä on kaikissa paikoissa, siellä niille on myös menekkiä. Siellä voimien yhdistäminen voi vaikuttaa virkakuntaan, ja siellä se myös maksaa vaivan, mutta ei meillä. Mutta jos kuvitellaan, että jotain laitonta kauppaa esiintyisi ja sitä ei täysin voitaisi estää, pitääkö silloin heti tukehduttaa lapsi pienen vian takia? Muillakin uusilla tapulikaupungeilla on sama syy pelätä salakuljetusta, miksi ei niitä kaikkia sitten samalla tavalla hävitetä tällä perusteella? Miksi tämän kohtalon pitää olla ainoastaan Pohjanmaan osana, joka kuitenkin kaikkiin muihin verrattuna on kiistatta tehnyt tässä eniten valtakunnan eduksi? Emme toki ole kateellisia muille heidän eduistaan, mutta kenenkään ei myöskään pidä ihmetellä, että olemme herkkiä omistamme.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: