Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Toinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Toinen saarna käskyistä, § 1

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

177

Toinen saarna

 

§ 1

Jos haluamme, rakkaat kuulijat, oppia lähemmin tuntemaan ne velvollisuudet, joita Herra meidän Jumalamme meiltä vaatii, niin meidän on tarkasteltava niitä suhteessa niiden kohteisiin. Kohteita sinänsä on lukemattomia ja jumalallinen moraalioppi on säätänyt meille niiden kaikkien suhteen velvollisuuksia, mutta ne voidaan vaivattomasti kiteyttää neljään olennaisimpaan kohteeseen. Ensimmäinen ja samalla kaikista suurin on aivan178 epäilemättä Herra Jumala itse, toinen olemme me itse, kolmas on lähimmäisemme eli muut ihmiset, ja neljännen alle voisimme koota kaiken sen, jonka Jumala on luonut, jonka kanssa joudumme tekemisiin ja josta olemme tulleet tietoisiksi.

 

Alkukieli

177

II. Predikan.

§. 1. Vilje vi, Älskade Åhörare! lära närmare känna de plickter, som Herren vår Gud fordrar af oss, blifver det nödigt, at betrakta dem i anseende till sina olika föremål. Föremålen äro i sig sjelf nästan oräkneliga, och vid alla hafver den Gudomeliga sedoläran föreskrifvit oss skyldigheter; men de kunna beqvämligen sammandragas till fyra de hufvudsakeligaste. Det första och tillika det aldrastörsta af alla är utan all178 tvifvel Herren Gud sjelf, det andra äre vi sjelfve, det tredje är vår nästa, eller andra menniskor, och under namn af det fjerde kunne vi sammanfatta alla de öfriga skapade tingen, dem vi hafve at göra med, och som hunnit komma till vår kunskap.

Suomi

177

Toinen saarna

 

§ 1

Jos haluamme, rakkaat kuulijat, oppia lähemmin tuntemaan ne velvollisuudet, joita Herra meidän Jumalamme meiltä vaatii, niin meidän on tarkasteltava niitä suhteessa niiden kohteisiin. Kohteita sinänsä on lukemattomia ja jumalallinen moraalioppi on säätänyt meille niiden kaikkien suhteen velvollisuuksia, mutta ne voidaan vaivattomasti kiteyttää neljään olennaisimpaan kohteeseen. Ensimmäinen ja samalla kaikista suurin on aivan178 epäilemättä Herra Jumala itse, toinen olemme me itse, kolmas on lähimmäisemme eli muut ihmiset, ja neljännen alle voisimme koota kaiken sen, jonka Jumala on luonut, jonka kanssa joudumme tekemisiin ja josta olemme tulleet tietoisiksi.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: