Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kymmenes saarna käskyistä, § 4

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English

Original documents

Original language

§. 4.

Texten: 2 Mos. B. 20:17.

Tu skalt icke hafva lust til tins nästas hus.

Denna vår uplästa Text gifver oss anledning at i dag beskrifva

Den förderfveliga syndalustan:

Hvarvid vi märka

1. Huru alfvarligen Gud förbjuder den, och

2. Hvad han däremot fordrar af oss?249

O du helige och hjertat ransakande Gud, som i din oföränderliga rättfärdighet stygges vid1 all synd och orenlighet, gif oss nåd at så kunna betrakta detta, at vi deraf hvar och en måtte lära känna vårt eget hjertas styggelse, och huru svårliga du däröfver förtörnas! Lär oss at rentvå det i ditt dyra Lambs blod, och troligen vinlägga oss om den renhet din heliga lag här anbefaller oss! O Herre hör! O Herre hjelp och lät väl gå, til dins namns ära och våra själars räddning och eviga salighet.


  1. stygges vid: avskyr

Finnish

§ 4

Teksti: 2. Moos. 20:17.

Sinun ei pidä haluta lähimmäisesi taloa.2

Tämä lukemamme teksti antaa meille tänään aiheen kuvata

synnin turmiollista halua,

jolloin panemme merkille:

1) Miten Jumala ankarasti kieltää sen, sekä

2) mitä hän toisaalta meiltä vaatii.249

Oi sinä pyhä Jumala, joka tarkastat sydämemme ja joka muuttumattomassa vanhurskaudessasi kavahdat kaikkea syntiä ja saastaa, anna meille armosi voidaksemme tarkastella tätä niin, että me jokainen siitä oppisimme tuntemaan oman sydämemme kauhistuttavuuden ja sen, kuinka kovin se Sinua vihastuttaa. Opeta meidät pesemään se puhtaaksi kalliin Karitsasi veressä ja uskollisesti ponnistelemaan Sinun pyhän lakisi meille tässä määräämän puhtauden saavuttamiseksi! Kuule oi Herra! Auta oi Herra ja anna käydä hyvin, Sinun nimesi kunnian ja meidän sielujemme pelastuksen ja ikuisen autuuden takia!


  1. 1776/muokattu

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: