Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Puhe mestauspaikalla, § 9

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

15

§. 9. Kauheita töitä! hirwiätä pahuutta ja onnetoinda loppua! kenellä nijn kiwikowa sydän? kuka nijn paadutettu synnin orja! Taikka syntykö ihmisen sydändä, joka näitä tutkistellesa taidais meildyä tainkallaisihin kadottawihin syndehin.

Kuningan Korkia Käskynhaldia1 on pyytänyt minun waroitus sanaa sarnamaan teille jotka täsä saatawilla olletta. Tähän olen minä myös sekä Wiraldani että omaltatunnoltani welwotettu, erinomattain koska minun on nytt täytynyt särjetyllä sydämmellä seurata näitä kolmia murhamiestä kaula-pölkylle, jotka kuitengin owat ollehet minun sanan kuuliani; mutta sitten murhan, ryöstön ja murhapolton tähden sekä Jumalan että Ruotsin Lain jälkeen duomitut kuolemaan. Heidän murhakätensä owat nytt poikki hakatut, ja heidän werensä wuodatettu wiattoman weren hinnaxi. Nämät poikki hakatut kädet ja päät pitä nytt naulittaman steilein nenään2 ja heiden rumihinsa pitä runkorattahille asetettaman, että heidän werta janowat silmänsä korppeilta ulos kaiwetaisihin ja heidän rungonsa tulis kotkille ruaxi. Kauhittawa paikka matkamiehille! Olkohon tämä irstaisille syndisille pelwoxi hillittemään heitä pahudesta! Awattu speili joka osotta synnin surkian lopun! Ja julkinen todistus nykyisille16 ja tulewille sukukunnille, kuinga kijwahasti Jumalata pelkäwä Esiwalda rangaise wäkiwallaisia rauhan rikkoita.


  1. Kuningan Korkia Käskynhaldia: konungens höga befallningshavande, d.v.s. landshövdingen
  2. naulittaman steilein nenään: spikas fast på en påle

Finnish

§. 9. Kauheita töitä! hirwiätä pahuutta ja onnetoinda loppua! kenellä nijn kiwikowa sydän? kuka nijn paadutettu synnin orja! Taikka syntykö ihmisen sydändä, joka näitä tutkistellesa taidais meildyä tainkallaisihin kadottawihin syndehin.

Kuningan Korkia Käskynhaldia3 on pyytänyt minun waroitus sanaa sarnamaan teille jotka täsä saatawilla olletta. Tähän olen minä myös sekä Wiraldani että omaltatunnoltani welwotettu, erinomattain koska minun on nytt täytynyt särjetyllä sydämmellä seurata näitä kolmia murhamiestä kaula-pölkylle, jotka kuitengin owat ollehet minun sanan kuuliani; mutta sitten murhan, ryöstön ja murhapolton tähden sekä Jumalan että Ruotsin Lain jälkeen duomitut kuolemaan. Heidän murhakätensä owat nytt poikki hakatut, ja heidän werensä wuodatettu wiattoman weren hinnaxi. Nämät poikki hakatut kädet ja päät pitä nytt naulittaman steilein nenään4 ja heiden rumihinsa pitä runkorattahille asetettaman,5 että heidän werta janowat silmänsä korppeilta ulos kaiwetaisihin ja heidän rungonsa tulis kotkille ruaxi. Kauhittawa paikka matkamiehille! Olkohon tämä irstaisille syndisille pelwoxi hillittemään heitä pahudesta! Awattu speili joka osotta synnin surkian lopun! Ja julkinen todistus nykyisille16 ja tulewille sukukunnille, kuinga kijwahasti Jumalata pelkäwä Esiwalda rangaise wäkiwallaisia rauhan rikkoita.


  1. Kuningan Korkia Käskynhaldia: maaherra
  2. naulittaman steilein nenään: naulataan ylös pylvääseen
  3. Nämät poikki hakatut ... pitä runkorattahille asetettaman: Viittaa rangaistusmenetelmään, jossa teloitetun oikea käsi ja pää kiinnitettiin pylvään päähän (jossa yleensä oli vaakatasossa kärrynpyörä, stegel), ja myös ruumis jätettiin kärrynpyörän päälle pitkäksi aikaa varoitukseksi muille.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: