Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Puhe mestauspaikalla, § 18

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

§. 18. Sinä suuri Herran Seurakunda, joka täsä saapuilla olet! Tutki tätä hirwiätä weren wuodatusta ja kuinga julma syndi on ja sen surkiata loppua. Jumala on nytt sitä warten ilmoittanut hänen wanhurskaudensa kiwauden, että hänen pelkonsa olis teidän edesänne, ja ettet te pahaa tekis, 2 Mos. Kir. 20:20. Miel28tykä tästä päiwästä kaikeen hywään ja pieni rikos Jumalan käskyjä wastaan muistuttakohon teille tämän päiwän kauhistuxen ja herättäköön hirmun teisä, kaikkia jumalattomuutta wastaan: Puhukat tästä hirwiästä tapauxesta kotona olewille: Kertokaat siellä sitä usiasti teidän lapsillenne ja lastenna lapsille, että hekin ymmärräisit mikä onnettomuus noudatta kaikkia laiskoja, tottelemattomia ja pahanilkisiä, ja tehkät heille nijstä hartahita waroituxia koska he rikkowat. Kawahtakat itse teitänne kaikista synnistä ja pahudesta, ja Jumalan armon kautta ahkeroitkat Christillisestä elämäkerrasta ja nuhdettomasta omasta tunnosta Jumalan ja ihmisten edesä. Wältäkäät nijtä pieniä rikoxia joista suuremmat tulewat nijnkuin itte helwettiä, ja ne wähemmätkin synnit olkohon aina nijn kauhittawat teidän tunnoisanne kuin pöwelin kirwes!

Ach surutoin, koskas synnistä lakkaat,

Kuings kauwan synnis murhetoinna makaat?

Ah herää herää aika on jo tull’,

Wiel tahto Jumal laupias olla sull’.

Ah! kuinga hartast herättele Herra,

Ja pyytä sinua oikiall’ tielle kerran:

Waikk olet kauwan kyllä wiipynyt,

Te kijrust katumus, ja joudu nytt.

Suom. Wirsi. Kirj. N:o 408. v. 1, 2.1


  1. Suom. Wirsi. Kirj. N:o 408. v. 1, 2.: psalm 408, verserna 1 och 2, i den finska psalmboken 1701

Finnish

§. 18. Sinä suuri Herran Seurakunda, joka täsä saapuilla olet! Tutki tätä hirwiätä weren wuodatusta ja kuinga julma syndi on ja sen surkiata loppua. Jumala on nytt sitä warten ilmoittanut hänen wanhurskaudensa kiwauden, että hänen pelkonsa olis teidän edesänne, ja ettet te pahaa tekis, 2 Mos. Kir. 20:20. Miel28tykä tästä päiwästä kaikeen hywään ja pieni rikos Jumalan käskyjä wastaan muistuttakohon teille tämän päiwän kauhistuxen ja herättäköön hirmun teisä, kaikkia jumalattomuutta wastaan: Puhukat tästä hirwiästä tapauxesta kotona olewille: Kertokaat siellä sitä usiasti teidän lapsillenne ja lastenna lapsille, että hekin ymmärräisit mikä onnettomuus noudatta kaikkia laiskoja, tottelemattomia ja pahanilkisiä, ja tehkät heille nijstä hartahita waroituxia koska he rikkowat. Kawahtakat itse teitänne kaikista synnistä ja pahudesta, ja Jumalan armon kautta ahkeroitkat Christillisestä elämäkerrasta ja nuhdettomasta omasta tunnosta Jumalan ja ihmisten edesä. Wältäkäät nijtä pieniä rikoxia joista suuremmat tulewat nijnkuin itte helwettiä, ja ne wähemmätkin synnit olkohon aina nijn kauhittawat teidän tunnoisanne kuin pöwelin kirwes!

Ach surutoin, koskas synnistä lakkaat,

Kuings kauwan synnis murhetoinna makaat?

Ah herää herää aika on jo tull’,

Wiel tahto Jumal laupias olla sull’.

Ah! kuinga hartast herättele Herra,

Ja pyytä sinua oikiall’ tielle kerran:

Waikk olet kauwan kyllä wiipynyt,

Te kijrust katumus, ja joudu nytt.

Suom. Wirsi. Kirj. N:o 408. v. 1, 2.2


  1. Suom. Wirsi. Kirj. N:o 408. v. 1, 2.:virsi 408, säkeet 1 ja 2 suomenkielisessä virsikirjassa (1701)

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: