Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Puhe mestauspaikalla, § 15

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

§. 15. O! te nuorukaiset! te joita nijn23 monda täsä saatawilla on, kuulemasa näiden murhamiesten hirwiöitä rikoxia ja näkemäsä heidän onnetoinda loppuansa. Ottakat kuitengin tänä päiwänä wisu waari nijstä neuwoista joita te ennen ylönkatsonehet oletta. Jesuxen Nimen tähden! kawahtakat teitänne synnin kadottawaisesta wallasta: kajokat sitä kirottua laiskuutta, ja harjoitelkat itsiänne askaroittemaan sitä kuin hywä ja hyödyllinen olis: Oleskelkat hywäin tapaisten ihmisten parisa: wältäkät synnin seuroja ja kirotkat joka askeleen jonga te astutte juomareitten, korttipokoin1 ja pilkaitten seurasa. Psalm. 1:1. Mutta jos te jo jollan tawalla oletta poikkennehet siweyden polulta, nijnkuin moni teistä, Jumala paratkon! on tehnyt; nijn awatkat silmänne ja katsokat mihingä perikatohon syndi teitä wetä. Hillitkät itsenne tänäpäiwänä pahoilda retkildä, tunustakat wäärydenne sille kaikkitietäwälle Jumalalle, katukat pahuuttanne ja ruwetkat kaikesta sydämmestä palwelemaan sitä Pyhä Jumalata ja noudattamaan hänen käskyjänsä, sillä muutoin ette suingaan siunausta saa. Ja jos ei tämä hirwiä weren wuodatus, jos ei yhden rakkaudesta palawan opettajan waroitus woi tänäpäiwänä herättä sinua sinä turmeldu nuorukainen suruttomudes unesta ja waikutta sinusa wilpitöindä24 katumusta; nijn sinä olet, Jumala armahtakoon nijn totta! sinä olet hukasa.


  1. kortspelare

Finnish

§. 15. O! te nuorukaiset! te joita nijn23 monda täsä saatawilla on, kuulemasa näiden murhamiesten hirwiöitä rikoxia ja näkemäsä heidän onnetoinda loppuansa. Ottakat kuitengin tänä päiwänä wisu waari nijstä neuwoista joita te ennen ylönkatsonehet oletta. Jesuxen Nimen tähden! kawahtakat teitänne synnin kadottawaisesta wallasta: kajokat sitä kirottua laiskuutta, ja harjoitelkat itsiänne askaroittemaan sitä kuin hywä ja hyödyllinen olis: Oleskelkat hywäin tapaisten ihmisten parisa: wältäkät synnin seuroja ja kirotkat joka askeleen jonga te astutte juomareitten, korttipokoin2 ja pilkaitten seurasa. Psalm. 1:1. Mutta jos te jo jollan tawalla oletta poikkennehet siweyden polulta, nijnkuin moni teistä, Jumala paratkon! on tehnyt; nijn awatkat silmänne ja katsokat mihingä perikatohon syndi teitä wetä. Hillitkät itsenne tänäpäiwänä pahoilda retkildä, tunustakat wäärydenne sille kaikkitietäwälle Jumalalle, katukat pahuuttanne ja ruwetkat kaikesta sydämmestä palwelemaan sitä Pyhä Jumalata ja noudattamaan hänen käskyjänsä, sillä muutoin ette suingaan siunausta saa. Ja jos ei tämä hirwiä weren wuodatus, jos ei yhden rakkaudesta palawan opettajan waroitus woi tänäpäiwänä herättä sinua sinä turmeldu nuorukainen suruttomudes unesta ja waikutta sinusa wilpitöindä24 katumusta; nijn sinä olet, Jumala armahtakoon nijn totta! sinä olet hukasa.


  1. kortinpelaajien

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: