Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Puhe mestauspaikalla, § 14

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

§. 14. Te Wanhimmat! Te Wanhempain siaiset! ja te jotka oletta Esiwallalta saaneet wallan hallita muita! Teitä manaan minä, älkät pitäkö teidän lastenna ja käskyläistenne ensimmäisiä rikoxia halpana ja tyhiän werosa, ehkä kuinga wähäiset ne itsesäns olis. Nuria niska pitä piennä sujutettamaan.1 Ei ikään sulku tulwille tulleita wesiä sulje, eikä hengi torehisintulleita2 enä auta läkityxet.3 Nijn se on synninhimoin kansa, jos ei nijtä tukahuteta lapsudesa, ja ennen kuin omatundo on pahudelta kaiketi paadutettu, nijn se on mahdotoin nijtä enä hillitä. Älkät syndisellä ja jumalattomalla elämällänne kylwäkö synnin siementä lastenna sydämmi22hin, sillä moni lapsi on Wanhemmiltansa oppinut kiroilemaan: Moni Isä ja Äiti on harjoittanut lapsensa warastamaan ja yllyttänehet heitä pahaa pahalla kostamaan. Moni hywänsuopa wanhin on tyhmästi painanut wina kupin lastensa huulille johonga se sitten on ijäxi päiwäxi tartunut. Teidän pehmeydenne säästämän lapsianne töistä on tehnyt heitä laiskaxi, ja se ilkiwallaisuus jonga te oletta heille sallinehet pahudesa ajelemaan ja häjyjä seuroja noudattamaan, on kaiketi turmellut heidät. Oppikaat Herran Nimeen tästä kauhiasta tapauxesta, suuremmalla huolella ja murheen pidolla ylöskaswattamaan teidän lapsianne ja wisumpa waaria pitämähän kaikista nijstä jotka teidän haltuunne uskotut owat, jos te muutoin tahdotta wälttä sitä kowaa edeswastausta,4 joka teillä on Herran wijmmeisnä päiwänä, koska ne jotka teidän huolimattomudenne kautta owat kadotetut huutawat kirousta teidän ylittenne ja se wihotettu Jumala waati heidän werensä teidän käsistänne: Sillä joka pahenda yhden näistä pienemmistä, – – parempi hänen olis että myllyn kiwi rijpustettaisihin hänen kaulaans ja upotettaisin meren sywyteen. Matth. 18:6.


  1. Nuria niska pitä piennä sujutettamaan.: nurja (kuriton, ilkeä) niska pitää taivuttaa pienenä, bångstyrighet skall kuvas i tid
  2. hengi torehisintulleita: bör troligen vara hengitorehisin tulleita, som ligga i själatåget
  3. lääkitykset, medicinering, mediciner
  4. edesvastuu, ansvar

Finnish

§. 14. Te Wanhimmat! Te Wanhempain siaiset! ja te jotka oletta Esiwallalta saaneet wallan hallita muita! Teitä manaan minä, älkät pitäkö teidän lastenna ja käskyläistenne ensimmäisiä rikoxia halpana ja tyhiän werosa, ehkä kuinga wähäiset ne itsesäns olis. Nuria niska pitä piennä sujutettamaan.5 Ei ikään sulku tulwille tulleita wesiä sulje, eikä hengi torehisintulleita6 enä auta läkityxet.7 Nijn se on synninhimoin kansa, jos ei nijtä tukahuteta lapsudesa, ja ennen kuin omatundo on pahudelta kaiketi paadutettu, nijn se on mahdotoin nijtä enä hillitä. Älkät syndisellä ja jumalattomalla elämällänne kylwäkö synnin siementä lastenna sydämmi22hin, sillä moni lapsi on Wanhemmiltansa oppinut kiroilemaan: Moni Isä ja Äiti on harjoittanut lapsensa warastamaan ja yllyttänehet heitä pahaa pahalla kostamaan. Moni hywänsuopa wanhin on tyhmästi painanut wina kupin lastensa huulille johonga se sitten on ijäxi päiwäxi tartunut. Teidän pehmeydenne säästämän lapsianne töistä on tehnyt heitä laiskaxi, ja se ilkiwallaisuus jonga te oletta heille sallinehet pahudesa ajelemaan ja häjyjä seuroja noudattamaan, on kaiketi turmellut heidät. Oppikaat Herran Nimeen tästä kauhiasta tapauxesta, suuremmalla huolella ja murheen pidolla ylöskaswattamaan teidän lapsianne ja wisumpa waaria pitämähän kaikista nijstä jotka teidän haltuunne uskotut owat, jos te muutoin tahdotta wälttä sitä kowaa edeswastausta,8 joka teillä on Herran wijmmeisnä päiwänä, koska ne jotka teidän huolimattomudenne kautta owat kadotetut huutawat kirousta teidän ylittenne ja se wihotettu Jumala waati heidän werensä teidän käsistänne: Sillä joka pahenda yhden näistä pienemmistä, – – parempi hänen olis että myllyn kiwi rijpustettaisihin hänen kaulaans ja upotettaisin meren sywyteen. Matth. 18:6.


  1. Nuria niska pitä piennä sujutettamaan.: nurja (kuriton, ilkeä) niska pitää taivuttaa pienenä
  2. hengi torehisintulleita: pitää luultavasti olla ”hengitorehisin tulleita”
  3. lääkitykset
  4. edesvastuu

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: