Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Puhe mestauspaikalla, § 13

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

20

§. 13. Katsokat minun sanan-kuuliani! näin hirwiät owat ne retket jotka näitä murhamiehiä on hamasta lapsudesta wetänyt nijn suureen pahuuteen että he owat koko kansalle kauhistus. Nijn se käypi wielä nytkin sen irstaisen ja joutilaan nuoruden kansa: yhdestä pahudesta langiawat he toiseen, sihen asti että he hawaitsemata hukuttawat itsensä sekä aijallisehen että ijankaikkisehen onnettomutehen.

Sijs syystä hywästä minä täsä ensixi kehoitan sekä itsiäni että minun Kansa-Weljejäni wireytehen ja ahkeruteen meidän wirasamme, sillä me olemma Pääpaimenelda Jesuxelda saaneet sen sydändä lijkuttawan käskyn, että kaitsia Hänen kallihisti lunastettua laumaansa: ahkeroitkamme kaikella woimalla että meidän sanan-kuuliamme oppisit tundemaan ja pelkämään Jumalata. Awatkamme heidän ymmärryxensä silmät lijkuttawain kansapuheitten kautta näkemään kuinga hirwiä syndi on, ja mikä onnettomuus sitä noudatta, ja pyytäkämme kaikella halulla Wapahtajan Sowindo-Weren woiman kautta ylösrakenda eläwätä Jumalisuutta ja hywiä ja Christillistä awuja. Älkämme ikään luulko meidän Paimen Wirkaamme sillä oikein toimittanehen, että me ainoastans Kirkosa ja Herran huoneesa opetamme mei21dän sanan-kuulioitamme; mutta Apostolin Pawalin neuwon jälkeen 2 Tim. 4:2. Pitäkämme päälle1 sekä hywällä että sopimattomalla ajalla. O! minun rakkahimmat Kansa-Weljeni! lisätkämme meidän tarkkaudemme ja waarinpitomme meidän sanan-kuuliaimme waelluxesta, perähänkysykämme ja tutkistelkamme sitä wiriästi, ja woimallisten neuwoin ja waroitusten kautta estäkämme heitä synnistä, ja kehoittakamme heitä oikiaan ja Christillisehen elämään, sillä Jumala ja Esiwalda on asettanut meitä Pispoixi ja wartioixi kaitsemaan Jumalan Seurakuntaa. Apostolitten Tekoin 20:28.


  1. Pitäkämme päälle: painakaamme päälle, työskennelkäämme ahkerasti, låt oss hålla på

Finnish

20

§. 13. Katsokat minun sanan-kuuliani! näin hirwiät owat ne retket jotka näitä murhamiehiä on hamasta lapsudesta wetänyt nijn suureen pahuuteen että he owat koko kansalle kauhistus. Nijn se käypi wielä nytkin sen irstaisen ja joutilaan nuoruden kansa: yhdestä pahudesta langiawat he toiseen, sihen asti että he hawaitsemata hukuttawat itsensä sekä aijallisehen että ijankaikkisehen onnettomutehen.

Sijs syystä hywästä minä täsä ensixi kehoitan sekä itsiäni että minun Kansa-Weljejäni wireytehen ja ahkeruteen meidän wirasamme, sillä me olemma Pääpaimenelda Jesuxelda saaneet sen sydändä lijkuttawan käskyn, että kaitsia Hänen kallihisti lunastettua laumaansa: ahkeroitkamme kaikella woimalla että meidän sanan-kuuliamme oppisit tundemaan ja pelkämään Jumalata. Awatkamme heidän ymmärryxensä silmät lijkuttawain kansapuheitten kautta näkemään kuinga hirwiä syndi on, ja mikä onnettomuus sitä noudatta, ja pyytäkämme kaikella halulla Wapahtajan Sowindo-Weren woiman kautta ylösrakenda eläwätä Jumalisuutta ja hywiä ja Christillistä awuja. Älkämme ikään luulko meidän Paimen Wirkaamme sillä oikein toimittanehen, että me ainoastans Kirkosa ja Herran huoneesa opetamme mei21dän sanan-kuulioitamme; mutta Apostolin Pawalin neuwon jälkeen 2 Tim. 4:2. Pitäkämme päälle2 sekä hywällä että sopimattomalla ajalla. O! minun rakkahimmat Kansa-Weljeni! lisätkämme meidän tarkkaudemme ja waarinpitomme meidän sanan-kuuliaimme waelluxesta, perähänkysykämme ja tutkistelkamme sitä wiriästi, ja woimallisten neuwoin ja waroitusten kautta estäkämme heitä synnistä, ja kehoittakamme heitä oikiaan ja Christillisehen elämään, sillä Jumala ja Esiwalda on asettanut meitä Pispoixi ja wartioixi kaitsemaan Jumalan Seurakuntaa. Apostolitten Tekoin 20:28.


  1. Pitäkämme päälle: painakaamme päälle, työskennelkäämme ahkerasti

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: