Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Puhe mestauspaikalla, § 11

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

§. 11. Näin pahuus ja turmelus jo lapsudesa waltaisi heitä, joka wijmmein upotti heidät nihin julmimpihin pimeyden töihin, ehkä alku kyllä pieni oli. Mutta tähän tulit wielä usiammat retket auxi, kijhottamaan heitä pahantekohon. He olit ruoteilta waramiehen pestin ottaneet sillä ehdolla että ruotin piti elättämän ja waatettaman heitä. Ilman kuria ja peräänkatsandota sait he kaswaa laiskudesa ja ilkiwallaisudesa, aiwotut ei työmiehixi, eikä hyödyllisixi ihmisixi, mut18ta ylönannetuxi1 uhrixi, lunastamaan Ruotitalonpoikia Sotamiehen palweluxesta, ehkä minä usein waikka enimmitten turhaan, tämän järjettömän ylöskaswattamisen tähden sekä yhteisesti että erityisesti, olen heitä waaroittanut ja nuhdellut. Minun sanan kuuliani! Onko se mahdollinen, että yxi wijdentoista wanha pahanretkinen nuorukainen, jota sitten 5, 6 eli 8 ajastaika2 lihotetaan nijnkuin järjetöindä eläindä laiskuudesa ilman kuria; Onko se sanon minä mahdollinen että sen kallainen taita itsiänsä hillitä juopumuxesta ja muusta pahudesta, erinomattain koska hän usein Ruotitalonpoiltaan juotetaan ja ilman sitä jo edeltä kättä saa hurwitella yhden osan ruotipalkastansa taikka juomingeisä ja korttispeleisä, elikkä langetettuin sakkoin maxoxi? Joka wähängän tuntee nuoruden hulluutta, ja tietä kuinga hitahat he owat pahuutehen, Ah se kyllä näke ettei senkallainen nuorukainen taida olla onnellinen jota kaikki talutta pahuuden retkille, ja ei sitä kättä löydy, joka hänen pysäyttäis.


  1. ylönannetuksi, menetetyksi, övergivet, förlorat
  2. år

Finnish

§. 11. Näin pahuus ja turmelus jo lapsudesa waltaisi heitä, joka wijmmein upotti heidät nihin julmimpihin pimeyden töihin, ehkä alku kyllä pieni oli. Mutta tähän tulit wielä usiammat retket auxi, kijhottamaan heitä pahantekohon. He olit ruoteilta waramiehen pestin ottaneet sillä ehdolla että ruotin piti elättämän ja waatettaman heitä.3 Ilman kuria ja peräänkatsandota sait he kaswaa laiskudesa ja ilkiwallaisudesa, aiwotut ei työmiehixi, eikä hyödyllisixi ihmisixi, mut18ta ylönannetuxi4 uhrixi, lunastamaan Ruotitalonpoikia Sotamiehen palweluxesta, ehkä minä usein waikka enimmitten turhaan, tämän järjettömän ylöskaswattamisen tähden sekä yhteisesti että erityisesti, olen heitä waaroittanut ja nuhdellut. Minun sanan kuuliani! Onko se mahdollinen, että yxi wijdentoista wanha pahanretkinen nuorukainen, jota sitten 5, 6 eli 8 ajastaika5 lihotetaan nijnkuin järjetöindä eläindä laiskuudesa ilman kuria; Onko se sanon minä mahdollinen että sen kallainen taita itsiänsä hillitä juopumuxesta ja muusta pahudesta, erinomattain koska hän usein Ruotitalonpoiltaan juotetaan ja ilman sitä jo edeltä kättä saa hurwitella yhden osan ruotipalkastansa taikka juomingeisä ja korttispeleisä, elikkä langetettuin sakkoin maxoxi? Joka wähängän tuntee nuoruden hulluutta, ja tietä kuinga hitahat he owat pahuutehen, Ah se kyllä näke ettei senkallainen nuorukainen taida olla onnellinen jota kaikki talutta pahuuden retkille, ja ei sitä kättä löydy, joka hänen pysäyttäis.


  1. He olit ruoteilta ... ja waatettaman heitä.: Viittaa ruotujakolaitokseen, jossa 2–6 talon ryhmä pestasi ja varusti sotilaan ja vastasi tämän ylläpidosta.
  2. menetetyksi
  3. vuotta

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: