Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Purjehdusvapauden muutos, § 9

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English

Original documents

Original language

§. 9. Hufwudsakeliga frågan härwid blir altså den: Om flyttningen af hela Österbottens Stapel-frihet til Kaskö, i någor måtto betungar deras Utländs­ka rörelse eller icke? Af en opartisk tycks den frågan wid minsta påseende wara lätt at beswara.

At på et afstånd, af 20, 30 a 40 mil besörja om en dubbel in- och utlastning på Export-Waran, Tullens clarering med mera, och wid Retour-Waran på lika sätt genom Ombud anstalta, om dess förtullning, upläggning i Bodar för hyra på helt eller halft år, inlastning å nyo til transport och ny uplastning med därpå löpande dryg frackt,1 äro alla så oundwikeliga kostnader därwid, som antingen måste falla på Waran til last, eller afprutas på Redarens lofliga winst. Däraf kan ock ofta hända, at Salt-laddningen ej hinner hela det året den ankom til Kaskö, Uhleåborgs, Brahestads och Gamla Carleby boer til undsättning, ehuru de i afbidan2 därpå kunna under samma tid lida brist hemma, til märkelig skada för hela det åfwanföre liggande widsträckta Landet.


  1. dryg frackt: höga fraktkostnader
  2. väntan

Finnish

§ 9. Tärkein kysymys tässä yhteydessä on siis: Rasittaako koko Pohjanmaan tapulioikeuden siirtäminen Kaskisiin jossain määrin niiden ulkomaankauppa vai ei? Puolueettomalle tähän vastaaminen näyttää vähäisenkin tarkastelun jälkeen olevan helppoa.

Se, että vientituotteen kahteen kertaan tapahtuva lastaaminen ja purkaminen, tulliselvitys ynnä muu joudutaan hoitamaan 20, 30 tai 40 peninkulman etäisyydeltä käsin, ja että paluutavaran tullaaminen, varastoiminen vuokra-aittoihin kokonaiseksi tai puoleksi vuodeksi, lastaaminen uudelleen kuljetusta varten ja uusi purkaminen on samoin järjestettävä asiamiesten välityksellä, ja että sen lisäksi on maksettava kallis rahti, aiheuttavat kaikki niin väistämättömiä kustannuksia, että niiden täytyy joko koitua tavaran rasitteeksi tai ne on tingittävä varustajan luvallisesta voitosta. Tästä johtuen voi myös usein käydä niin, että suolaerä ei koko sinä vuonna, kun se saapuu Kaskisiin, ehdi Oulun, Raahen ja Kokkolan asukkaiden avuksi, vaikka nämä sitä odottaessaan voivat kärsiä pulaa kotonaan, ja tästä aiheutuu huomattavaa vahinkoa koko yläpuoliselle laajalle alueelle.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: