Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentti: Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille 21.7.1762Tämä lyhyen kirjeen tarkoituksena on välittää kohtelias kiitollisuudenosoitus tiedeakatemian sihteeri Pehr Wilhelm Wargentinille. Konkreettisena kiitoksen aiheena on Chydeniuksen vastaanottama lähetys, joka on sisältänyt tiedeakatemian sammaloitumista koskevan kirjoituskilpailun (ks. s. 76-98) painetut vastaukset. Ainoa varsinainen asia 21.7.1762 päivätyssä kirjeessä on Chydeniuksen lupaus laatia patorakennelmia käsittelevä kirjoitelma. Chydenius oli aiemmin kiittänyt saamastaan palkinnosta kirjeellä, joka luettiin tiedeakatemian kokouksessa 30.6.1762 (itse kirje on sittemmin kadonnut). Luultavasti tämän jälkeen Wargentin oli lähettänyt kuusi palkittua vastausta sisältävän kirjasen Chydeniukselle ja samalla muistuttanut tätä pato-teemasta, josta on ilmeisesti ollut puhetta heidän aikaisemmissa kirjeissään. Wargentinin ehdotuksen taustalla oli todennäköisesti se, että Chydenius oli sammalen torjuntaa käsittelevässä kirjoituksessaan käsitellyt varsin laajasti patoamista yhtenä niittyjen kunnostuksen menetelmänä, ja todennut, että itse patorakennelmista voisi laatia erillisen tutkielman (s. 95). Chydenius ei lupauksestaan huolimatta kuitenkaan koskaan toimittanut tällaista kirjoitusta tiedeakatemialle.

MJ ja PH