Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentti: Kirje Pehr Wilhelm Wargentinille 3.8.1764Aiheen tälle 3.8.1764 päivätylle kirjeelle on antanut Chydeniuksen kaksi päivää aikaisemmin tiedeakatemian sihteeri Wargentinilta saama kirje, joka on sisältänyt hänen kärryjä koskevasta kilpailusta saamansa kunniamitalin sekä Chydeniuksen ja Jacob Faggotin kirjoitukset painettuna kirjasena. Kiitokset ja kilpailun voittaneelle Faggotille osoitetut kohteliaisuudet käsitellään kuitenkin lyhyesti, ja pääosan kirjeestä muodostaa varsin kärkevä kritiikki Faggotin kärrymallia kohtaan. Chydenius moittii kärryn puutteita ennen kaikkea niissä kohdissa, joita hän piti keskeisinä oivalluksina omassa esityksessään. Tällaisia ovat metallilaakerit kitkan pienentämiseksi, laakeripesien suojaaminen pölyltä ja lialta sekä akselin pyöränrumpua vasten hankaavien osien tekeminen päitä kohti kapeneviksi. Lisäksi Chydenius moittii Faggotia siitä, että tämä jättää huomiotta kärryn painon tuottaman vastuksen ja laskee kitkan olevan suorassa suhteessa akselin halkaisijaan. Loppujen lopuksi Chydenius ei ollut lainkaan tyytyväinen siihen, että jäi kilpailussa toiseksi; vielä vuonna 1780 kirjoittamassaan omaelämäkerrassa hän esitti raskaita syytöksiä kilpailun puolueellisuudesta.

Chydenius viittaa myös pisteliäästi tiedeakatemian maahanmuuttoa koskevaan kirjoituskilpailuun, johon hän oli lähettänyt myös oman vastauksensa. Kirjeen sanamuodosta ei voi päätellä, onko Wargentinin kirje sisältänyt jotakin tätä kilpailua koskevaa; joka tapauksessa Chydenius oli ilmeisesti hyvin perillä kilpailun vesittyneestä loppuratkaisusta, kun liian kärkeviä kirjoituksia ei haluttu palkita saati julkaista (ks. kirjoituksen kommentti). Mielenkiintoista on, että Chydenius kertoo ”tutustuneensa” kahteen kirjoitukseen, joista toinen on hänen omansa. Hän ei siis paljasta olevansa sen kirjoittaja, eikä Wargentinkaan sitä tästä päätellen tiedä.

Kirjeen mukana Chydenius toimitti tiedeakatemialle kirjoituksensa Theorema Physicum, jonka hän ilmoittaa laatineensa kaksi vuotta sitten.

MJ ja PH