Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentti: Kirje Mennanderille 12.10.1768Vain yksi Chydeniuksen Carl Fredrik Mennanderille lähettämä kirje on säilynyt. Sen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että kirjeenvaihtoa heidän välillään on ollut enemmänkin. Mennander oli Chydeniuksen ensimmäisiä opettajia Turun akatemiassa ja sittemmin fysiikan professorina vaikutti osaltaan tämän luonnontieteelliseen suuntautumiseen. Vuodesta 1757 Mennander toimi Turun hiippakunnan piispana ja oli siten Chydeniuksenkin esimies. Kirje ei kuitenkaan mitenkään keskity kirkollisiin asioihin, vaan Chydenius raportoi ajankohtaisista asioista laidasta laitaan. Virrankoski arvelee, että piispa olisi pyytänyt Chydeniusta silloin tällöin informoimaan Pohjanmaan kuulumisista; kirjeestä itsestään ei löydy mitään yksittäistä syytä sen kirjoittamiseen. Toisaalta Virrankoski tulkitsee kirjettä niin, että Chydenius pyrki antamaan itsestään myönteisen kuvan ja vahvistamaan luottamuksellista suhdetta Mennanderiin. Tiedossa nimittäin oli, että Kokkolan kirkkoherran virka tulisi lähiaikoina haettavaksi.

Varsin suuren osan kirjeestä Chydenius käyttää teemoihin, jotka olivat olleet keskeisiä hänen toiminnassaan vuosien 1765–1766 valtiopäivillä mutta olivat edelleen ajankohtaisia. Vallitsevan talouskriisin hän katsoo olevan seurausta valitusta talouspolitiikasta (”antagna Finance Sys­temet”), jota vastaan asettuminen oli johtanut dramaattiseen karkotukseen valtiopäiviltä. Hyökkäys Johan Fredrik Krygeriä vastaan taas liittyy tuoteplakaattiin, jota arvosteleva Chydeniuksen Valtakunnan heikkouden lähde oli 1765 synnyttänyt kiihkeän debatin. Chydenius viittaa myös painovapausasetukseen, jota hän ilmeisesti piti tärkeimpänä aikaansaannoksenaan näillä valtiopäivillä.

Koska Mennander kuului johtaviin hattupoliitikkoihin, voi kirjeen pohjalta arvioida Chydeniuksen tuolloista suhdetta puolueryhmittymiin. Kuten Virrankoski toteaa, kirje tuntuisi viittaavan jonkinlaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen talouspolitiikan osalta, siinä määrin synkeän kuvan hallituksen toimien seurauksista se piirtää. Toisaalta mikään kirjeessä ei viittaa siihen, että Chydenius olisi siirtynyt kannattamaan hattuja.

MJ ja PH