Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentti: Kirje Talousseuralle 1801Anders Chydenius oli heinäkuun alussa 1800 lähettänyt Suomen Talousseuralle vastauksen (Ajatuksia Haartmanin muistiosta) professori Gabriel Erik Haartmanin hänen rokonistutusta käsittelevän kirjoituksensa (Ajatuksia rokonistutuksesta Suomen rahvaan hyväksi), johdosta esittämiin huomioihin (Haartmanin muistio, ks. s. 616–628 LINKKI). Seuran valmisteluvaliokunta käsitteli asiaa vasta aivan vuoden lopussa ja totesi, että ”seura ei voinut käyttää” Chydeniuksen vastausta. Valiokunta ehdotti lopulta, että ”kirjallisen riidan” välttämiseksi molempia kirjoituksia lyhennettäisiin ja erimielisyyksiä aiheuttaneet kohdat poistettaisiin kummastakin. Chydeniuksen kirjoitus keskittyisi tämän jälkeen lähinnä rokonistutuksen historiaan Pohjanmaalla. Tämänsisältöinen vastaus toimitettiin Chydeniukselle maaliskuun alussa 1801.

Chydenius vastasi kirjeellä, jossa Ajatuksia Haartmanin muistiosta -kirjoituksessa hienoisesti näkynyt ärtymys nousi nyt pintaan. Chydenius ei suostunut antamaan periksi niissä kahdessa kiistakysymyksessä, joihin vastakkainasettelu oli kiteytynyt. Toinen koski elohopeayhdisteen (mercurius dulciksen) valmistustapaa, toinen kysymystä, oliko isorokon leviäminen syytä pysäyttää rajoille ja pyrkiä sairauden kitkemiseen koko valtakunnasta. Lisäksi Chydenius toi nyt esille epäkunnioituksensa ”virallisen” lääketieteen edustajia kohtaan. Hän oli ilmeisesti aistinut seuran ylitsevuotavien kiitosten takaa jonkinlaista ylenkatsetta, mikä sai auktoriteetteja kammoavan Chydeniuksen loukkaantumaan verisesti. Erityisesti häntä lienee loukannut Haartmanin toteamus, että pappien tehtävänä oli rahvaan valistaminen, mutta että muun lääketieteellisen tiedon antaminen papeille vain lisäsi puoskarien määrää.

Chydenius ei toteuttanut uhkaustaan julkaista kirjoitus omalla kustannuksellaan, eikä seura katsonut voivansa antaa Chydeniuksen tehdä lyhennystyötä, mikä olisi todennäköisesti johtanut vain riidan jatkumiseen. Mahdollista on, että Jakob Tengström yritti sovitella osapuolten välillä. Lopulta kirjoitus julkaistiin vasta Chydeniuksen kuoleman jälkeen, muutettuna ja selittävällä kommentilla varustettuna (ks. Ajatuksia rokonistutuksesta Suomen rahvaan hyväksi, kommentti).

MJ ja PH