Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapaus

Purjehdusvapaus, § 6

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 6

Jos Tukholman kaupungin erioikeuksia olisi pidettävä perustuslakina, siinä tapauksessa niiden antaminen on edellyttänyt, 1) että silloisen kaupankäynnin tavoitteista joka suunnalla oli käytettävissä kaikki tarvittava tieto, samoin kuin 2) tieto kaupankäynnin kaikista mahdollisista tapahtumista hamaan tulevaisuuteen, 3) että kaikki ne, jotka uskoivat kärsivänsä mainituista erioikeuksista, saivat esittää perustelunsa ja vastaväitteensä ja 4) että asiaa käsitteli tuomioistuin, joka ei ollut johdateltavissa eikä lahjottavissa. Sillä jos nykyhetken kaupankäynnistä ei ole tietoa, muodostuu tämä pian haitaksi yleiselle hyvälle. Tarkan tiedon puuttuessa kaupankäynnin kaikista tulevista4 mullistuksista voi tämän hetken hyödyllisinkin säädös muuttua muutamassa vuodessa mitä vahingollisimmaksi koko yhteiskunnalle. Jos ne, joiden väitetään kärsineen vääryyttä, eivät ole saaneet esittää vastaväitteitään, heidän vastustajansa ovat voineet peitellä asiaa omaksi edukseen. Jos tuomioistuimen tai sen jäsenten ja toisaalta kantajien tarkoitusperät ovat jotenkin kietoutuneet yhteen, joutuu tuomion puolueettomuus epäilyksenalaiseksi.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 6.

Skola Stockholms Stads Privilegier anses för Fundamental-lag, så bör wid deras upsättande warit 1) all erforderlig kunskap om den då warande handelens afsikter åt alla kanter. 2) Om alla i ewärdeliga tider möjeliga handels händelser, 3) alla, som genom samma privilegier trodt sig förfördelas, fått aflämna sina skäl och ärhindringar1 deremot, och 4) en Domstol, som hwarcken kunnat förledas eller Corrumperas. Ty saknas kunskap om närwarande tids handel, kan det allmänna straxt stöta sig derpå. Brister noga ljus uti alla förestående handels4 wälfningar, kan den författning, som nu är den nyttigaste, innom några år blifwa den skadeligaste för hela samhället. Hafwa intet de förmenta lidande fått aflämna sina skäl deremot, så har saken af deras motståndare fått bemantlas2 til egen fördel. Är Domstolen eller dess medel3 på något sätt inweklade med de sökande uti enahanda afsikter, sättes Domens owäldughet4 i twifwelsmål.


  1. påminnelser, invändningar
  2. döljas, hemlighållas
  3. medlemmar
  4. opartiskhet

Suomi

§ 6

Jos Tukholman kaupungin erioikeuksia olisi pidettävä perustuslakina, siinä tapauksessa niiden antaminen on edellyttänyt, 1) että silloisen kaupankäynnin tavoitteista joka suunnalla oli käytettävissä kaikki tarvittava tieto, samoin kuin 2) tieto kaupankäynnin kaikista mahdollisista tapahtumista hamaan tulevaisuuteen, 3) että kaikki ne, jotka uskoivat kärsivänsä mainituista erioikeuksista, saivat esittää perustelunsa ja vastaväitteensä ja 4) että asiaa käsitteli tuomioistuin, joka ei ollut johdateltavissa eikä lahjottavissa. Sillä jos nykyhetken kaupankäynnistä ei ole tietoa, muodostuu tämä pian haitaksi yleiselle hyvälle. Tarkan tiedon puuttuessa kaupankäynnin kaikista tulevista4 mullistuksista voi tämän hetken hyödyllisinkin säädös muuttua muutamassa vuodessa mitä vahingollisimmaksi koko yhteiskunnalle. Jos ne, joiden väitetään kärsineen vääryyttä, eivät ole saaneet esittää vastaväitteitään, heidän vastustajansa ovat voineet peitellä asiaa omaksi edukseen. Jos tuomioistuimen tai sen jäsenten ja toisaalta kantajien tarkoitusperät ovat jotenkin kietoutuneet yhteen, joutuu tuomion puolueettomuus epäilyksenalaiseksi.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: