Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapaus

Purjehdusvapaus, § 38

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 38

Ajattele, kuinka halvoiksi tuotteemme tulisivat tällaisen suolakaupan1 ansiosta, ja millaisella voitolla ne voitaisiin myydä ulkomaalaiselle. Entä kuka syö kansalaistemme voiton? Sydämeni itkee verta kun mietin tätä. Onko puolustettavissa se, että näitä maata ja kaupunkeja kalvavia monopoleja kutsutaan valtakunnalle hyödylliseksi kauppajärjestelmäksi?

Eivätkö valtakunnan kunnianarvoisat säädyt ole jo monilla valtiopäivillä yrittäneet helpottaa näitä asioita, muuttamatta kuitenkaan kauppa­järjestelmää.33 Eikö tässä erittäin tärkeässä asiassa pitäisi jo saada toisenlaista apua? Olisikohan aika nostaa pääkysymykseksi se, hoidetaanko asia ja milloin tämä tapahtuu. Viljakaupassa tilanne on samanlainen.

Nämä ovat ne kahleet, joilla norlantilaisten kaupankäyntiä on tukahdutettu jo pitkään ja samalla on estetty se kaupunkien ja maaseudun tuotteiden runsaus, joka vapaissa oloissa olisi maassa pystytty saamaan aikaan. Tuleehan olemaan onnettomuus syntyä norrbottenilaiseksi. Kaikki kävi päinsä niin kauan kun kanssamme käytiin sokkoleikkiä. Entisen vapautensa unohtanut häkkilintu voi toki joskus viserrellä, mikäli sitä pidetään jotenkuten hengissä, vaikka se tuskin pääsee siellä kovin korkeaan ikään. Kun silmämme ovat nyt avautuneet, ja näemme mihin pakkomme johtaa, ei enää löydy niin vahvoja unilääkkeitä, että ne saisivat meidät uneksimaan kulta-ajoistamme ja siitä Platonin ihanneyhteiskunnasta, joksi Ruotsi on tuotapikaa muuttuva.


  1. tällaisen suolakaupan: Chydenius tarkoittaa ilmeisesti tilannetta, että suolakauppaa käytäisiin edellisessä pykälässä kuvatun suolakonttorin alkuperäisen tehtävän mukaisesti, eli hinta olisi 18 kuparitaaleria.
Alkukieli

§. 38.

Tänck man på, huru billiga skola warorna blifwa genom et sådant Salt-kjöp2, och med hwad profit skola de aflåtas til Utlänningen. Och hwem är det som upfräter deras winst? Mitt hjerta blöder när jag täncker derpå; Skola dessa Land- och Stad-frätande monopolier förswaras under namn, af en för Riket gagnelig Handels-Systeme?

Hafwa intet Riksens Höglofl. Ständer redan flere Riksdagar sökt at hjelpa desse saker, utan at rubba Handels-Sy33stemen. Monn saken, som är af högsta wigt, ej redan behöfwer hjelpas på annat sätt? Monn det än wara tid, at göra hufwudsak af qvæstio, an, och qvando3, detta skal botas. Med Spanmåls-Handelen är lika beskaffadt.

Dessa äro de bojor, som fängslat så länge Norrländska Handelen och tillika hindrat det öfwerflöd af Stads och Landtmanna producter, som Landet i sin frihet kunnat åstad bringa. Det blifwer ju olycka at födas Norrbotninge. Det gick ändock an, så länge man lekte blind-båck med oss. En fogel, som i sin bur glömt bort sin fordna frihet, kan ändock qwittra ibland, så länge han får hälst någorlunda sin bärgning, fast han sällan blir gammal der. Men nu när ögonen blifwit öpna på oss, och wi se fölgderna af wårt twång, gifwas mera inga opiater4 så starcka, som förmå söfwa oss at drömma om wåra gyllene tider, och det platoniska5 Samfund, som Swerige snart skal förwandlas uti.


  1. et sådant Salt-kjöp: Chydenius avser uppenbarligen en situation där salthandeln skulle bedrivas i enlighet med saltkontorets ursprungliga uppgift, d.v.s. att priset skulle vara 18 daler. Se föregående paragraf.
  2. qvæstio, an, och qvando: frågan om och när
  3. här: sömnmediciner
  4. här: utopiska

Suomi

§ 38

Ajattele, kuinka halvoiksi tuotteemme tulisivat tällaisen suolakaupan6 ansiosta, ja millaisella voitolla ne voitaisiin myydä ulkomaalaiselle. Entä kuka syö kansalaistemme voiton? Sydämeni itkee verta kun mietin tätä. Onko puolustettavissa se, että näitä maata ja kaupunkeja kalvavia monopoleja kutsutaan valtakunnalle hyödylliseksi kauppajärjestelmäksi?

Eivätkö valtakunnan kunnianarvoisat säädyt ole jo monilla valtiopäivillä yrittäneet helpottaa näitä asioita, muuttamatta kuitenkaan kauppa­järjestelmää.33 Eikö tässä erittäin tärkeässä asiassa pitäisi jo saada toisenlaista apua? Olisikohan aika nostaa pääkysymykseksi se, hoidetaanko asia ja milloin tämä tapahtuu. Viljakaupassa tilanne on samanlainen.

Nämä ovat ne kahleet, joilla norlantilaisten kaupankäyntiä on tukahdutettu jo pitkään ja samalla on estetty se kaupunkien ja maaseudun tuotteiden runsaus, joka vapaissa oloissa olisi maassa pystytty saamaan aikaan. Tuleehan olemaan onnettomuus syntyä norrbottenilaiseksi. Kaikki kävi päinsä niin kauan kun kanssamme käytiin sokkoleikkiä. Entisen vapautensa unohtanut häkkilintu voi toki joskus viserrellä, mikäli sitä pidetään jotenkuten hengissä, vaikka se tuskin pääsee siellä kovin korkeaan ikään. Kun silmämme ovat nyt avautuneet, ja näemme mihin pakkomme johtaa, ei enää löydy niin vahvoja unilääkkeitä, että ne saisivat meidät uneksimaan kulta-ajoistamme ja siitä Platonin ihanneyhteiskunnasta, joksi Ruotsi on tuotapikaa muuttuva.


  1. tällaisen suolakaupan: Chydenius tarkoittaa ilmeisesti tilannetta, että suolakauppaa käytäisiin edellisessä pykälässä kuvatun suolakonttorin alkuperäisen tehtävän mukaisesti, eli hinta olisi 18 kuparitaaleria.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: