Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kirjoituskilpailun tulos

Kirjoituskilpailun tulos

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Viime vuoden heinäkuun 12. päivä julistin kirjoituskilpailun aiheesta Pakanallisen ja kristillisen moraaliopin vertailu jälkimmäisen puolustamiseksi, joka on julkaistu Dagligt Allehandan numerossa 169 samana vuonna. Lupasin tuolloin maksaa parhaasta ja perusteellisimmasta kirjoituksesta, joka toimitetaan minulle saman vuoden loppuun mennessä, sen kirjoittajalle kymmenen kultadukaattia. Velvollisuutenani on siis tehdä arvoisalle yleisölle selkoa lupaukseni toteuttamisesta. Yksi ainoa tästä aiheesta kirjoitettu kirjoitus on saapunut. Sen mukana ei kuitenkaan seurannut nimen sisältävää[2] kirjettä, sen sijaan kirjoitus on varustettu kirjoittajan nimen alkukirjaimilla ja Bossuetilta1 otetulla tunnuslauseella. Mitään valintaa ei siis ole voitu suorittaa. Kirjoitus on lyhyt ja viehättävä, vaikkakaan sitä ei ole toteutettu sellaisessa laajuudessa eikä sellaisella tyylillä, mitä tällainen aihe meidän aikanamme näyttäisi vaativan. Haluan täten vakuuttaa mitä täydellisintä kiitollisuuttani kirjoittajalle siitä kunniasta, jonka hän on suvainnut osoittaa minulle, ja ilmoittamalla nimensä ja tunnuslauseensa hän voi saada minulta sekä palkinnon että käsikirjoituksensa. Olisi toivottavaa, että useammat haluaisivat työskennellä näin rikkaan ja tärkeän aiheen parissa. Kokkolassa 1. helmikuuta 1782.

Anders Chydenius

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Jacques Bénigne Bossuet, 1627–1704, ranskalainen teologi ja piispa

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[1]

 

Under den 12 Julii förledit år upgaf jag såsom Pris-ämne, en jämförelse emellan den Hedniska och Christeliga Sedoläran til den Christnas förswar, hwilket finnes infördt i N:o 169 af Dagligt Allehanda för samma år, med löfte, at för den bästa och grundeligaste afhandling, som innom samma års slut til mig insändes betala til dess Auctor Tio Ducater i Guld; Mig åligger altså, at inför wårt wördade Allmänna göra redo för mitt löfte. En enda Skrift i detta ämne är inkommen, men utan någon bifogad namn[2]sedel, allenast med Initial-bokstäfwer til namnet och en Devise af Boussuet.2 Något wal har således icke haft rum. Afhandlingen är kort och wacker; fast ej i den widd eller smak utförd, som et sådant ämne i wår tid synes fordra. Hos den okända Auctoren betygar jag härmed min fullkomligaste ärkänsla för den heder han täckts bewisa mig, och kan han wid upgifwandet af sitt namn och Devisen hos mig afhämta så wäl Priset, som sitt Manuscript. Önskeligit at flera wille arbeta i et så rikt och angeläget ämne. Gamla Carleby den 1 Februarii 1782.

Anders Chydenius.


  1. Jacques Bénigne Bossuet, 1627–1704, fransk teolog och biskop

Suomi

[1]

Viime vuoden heinäkuun 12. päivä julistin kirjoituskilpailun aiheesta Pakanallisen ja kristillisen moraaliopin vertailu jälkimmäisen puolustamiseksi, joka on julkaistu Dagligt Allehandan numerossa 169 samana vuonna. Lupasin tuolloin maksaa parhaasta ja perusteellisimmasta kirjoituksesta, joka toimitetaan minulle saman vuoden loppuun mennessä, sen kirjoittajalle kymmenen kultadukaattia. Velvollisuutenani on siis tehdä arvoisalle yleisölle selkoa lupaukseni toteuttamisesta. Yksi ainoa tästä aiheesta kirjoitettu kirjoitus on saapunut. Sen mukana ei kuitenkaan seurannut nimen sisältävää[2] kirjettä, sen sijaan kirjoitus on varustettu kirjoittajan nimen alkukirjaimilla ja Bossuetilta3 otetulla tunnuslauseella. Mitään valintaa ei siis ole voitu suorittaa. Kirjoitus on lyhyt ja viehättävä, vaikkakaan sitä ei ole toteutettu sellaisessa laajuudessa eikä sellaisella tyylillä, mitä tällainen aihe meidän aikanamme näyttäisi vaativan. Haluan täten vakuuttaa mitä täydellisintä kiitollisuuttani kirjoittajalle siitä kunniasta, jonka hän on suvainnut osoittaa minulle, ja ilmoittamalla nimensä ja tunnuslauseensa hän voi saada minulta sekä palkinnon että käsikirjoituksensa. Olisi toivottavaa, että useammat haluaisivat työskennellä näin rikkaan ja tärkeän aiheen parissa. Kokkolassa 1. helmikuuta 1782.

Anders Chydenius

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Jacques Bénigne Bossuet, 1627–1704, ranskalainen teologi ja piispa

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: