Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Ajatuksia rokonistutuksesta

Ajatuksia rokonistutuksesta, § 13

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 13

Juuri tätä tapaa rokon istuttamiseen rahvaan lapsiin pidän parhaana ennen [muita],

1) koska tämä on vaivattomin tapa, joten päivässä kyettäisiin istuttamaan rokko satoihin lapsiin. Menettelytavan voi ymmärtää ja rokonistutuksen suorittaa kuka tahansa järkevä ihminen päätään vaivaamatta ja ilman pitkää harjoittelua, etenkin silloin kun viilto tehdään peukalon ja etusormen väliin, mitä menetelmää haluan ensisijaisesti suositella, koska tällaisia rokonistutuksia ovat jo usein tehneet monet lääkinnällistä koulutusta vailla olevat henkilöt, jopa yksinkertaiset lukkarit, talonpoikaisnaiset ja -tytöt.

2) Olen havainnut, että tällainen istutustapa tartuttaa rokon varmimmin, ja sehän tässä on väistämättä pääasia. Kukaan muu kuin hurahtanut puoskari ei voi väittää, että jokainen rokotettu lapsi on todellakin saanut tartunnan ja rokkoja,[21] mutta suuri tappio on kuitenkin todeta, että joka viidennessä tai kuudennessa lapsessa ei ensimmäisen rokonistutuksen jälkeen ilmene ulkoisia merkkejä taudista. Rokko voitaisiin varmaankin istuttaa heihin uudelleen toisen ja kolmannen kerran, mutta he saattavat silti jäädä vaille tartuntaa, ja tämä on väistämättä suuri harmin aihe rokonistuttajalle samoin kuin vanhemmille ja lapsille. Mutta jos rokonistutus suoritetaan oikein viimeksi mainitulla tavalla, tuskin 5 tai 6 lasta sadasta välttää tartunnan ensimmäisellä kerralla.

3) Minun on mainittava, että kaikista menetelmistä tämä neulalla peukalon ja etusormen väliin suoritettava rokonistutus on tuottanut helpoimman rokkotartunnan. Useimmat saavat muutamiin kohtiin ihoonsa pienen märkänäppylän, johon tuskin ehtii muodostua lainkaan visvaa, vaikka muutamilla ne ovat suuria ja hieman toisiinsa yhdistyviäkin, mutta yleensä rokonistuttajan on vaikeata kerätä tämän rokonistutuksen rakkuloista riittävästi visvaa uuteen rokonistutukseen.

4) Tämä rokonistutustapa on myös kaikkein soveliain pienimmille lapsille, joille rokonistutusta ei suinkaan pidä jättää suorittamatta, kuten muutamat rokonistuttajat ovat menetelleet. Rokko voidaan helposti istuttaa jo kahdeksan päivän ikäisiin, eikä toimenpide aiheuta yhtä suurta kipua kuin juutalaisten ympärileikkaus.

 

Alkukieli

§ 13

Detta är [ege]nteligen det sättet at ympa på Allmogens barn som jag före drager framför a[lt]

1:o emedan detta är det minsta granlaga, så [at] man på en enda dag wore i stånd at ympa flera hundrade barn; ty det kan fattas och utöfwas af hwar ock en eftertänksam utan något hufwudbryderi eller långlig öfning, hälst den som sker emellan tummen och främsta fingret, den jag i synnerhet wille framför alla alla andra recommendera, så som den der redan ofta blifwit wärkstäld ei allenast af flera omedisinska ympare, utan äfwen af simpla Klockare, bonde hustrur och döttrar.

2:o Har jag anmärkt, at denna slags ympning är den säkraste, at gifwa smittan, som här måste blifwa en hufwudsak. At påstå det hwart enda barn som blifwit ympat werckeligen fått smittan och Koppor kan wäl ingen utan en dårachtig Charlatan1 försäkra;[21] men at se hwar 5te eller 6:te barn som ei kan wisa några känne tekn til Koppor efter första ympningen är åter för stor förlust; de kun[de] wäl ympas å nyo andra och 3:die gången, men det kan hända dem, at de ändoch ei få smittan, och sådant måste för ymparen wara en stor harm [o]ch för föräldrar och barn icke mindre, hwaremot om ympningen rätt wärkställes på detta sidsta sättet så torde näppeligen [5] eller 6 af hundrade undgå smittan wid f[ö]rsta ympningen.

3:io Bör jag ei förbigå at nämna, at af alla ympnings sätt har detta med nålen emellan tummen och främsta fingret gifwit de aldra lätta[ste] Koppor. De flästa få här och där någon liten q[wi]s[la], som knappa[st] hinner göra något war, fast e[n oc]h annan får dem stora, äfwen någon samma[n]löpande, men i allmänhet är det[ta rä]tt swårt för ymparen, at af denna ympning få [tilräc]keligit war til ny ympnings anställande.

4:o Blifwer ock detta sättet at ympa [de]t aldra tienligaste för de spädaste barnen som ingalunda böra lämna oympade, såsom några ympare hafwa tagit sig före. De kunna lätt ympas 8 dagar gamla, som ingalunda smärtar dem så m[ycke]t som den Judiska omskärelsen.


  1. skojare, bedragare

Suomi

§ 13

Juuri tätä tapaa rokon istuttamiseen rahvaan lapsiin pidän parhaana ennen [muita],

1) koska tämä on vaivattomin tapa, joten päivässä kyettäisiin istuttamaan rokko satoihin lapsiin. Menettelytavan voi ymmärtää ja rokonistutuksen suorittaa kuka tahansa järkevä ihminen päätään vaivaamatta ja ilman pitkää harjoittelua, etenkin silloin kun viilto tehdään peukalon ja etusormen väliin, mitä menetelmää haluan ensisijaisesti suositella, koska tällaisia rokonistutuksia ovat jo usein tehneet monet lääkinnällistä koulutusta vailla olevat henkilöt, jopa yksinkertaiset lukkarit, talonpoikaisnaiset ja -tytöt.

2) Olen havainnut, että tällainen istutustapa tartuttaa rokon varmimmin, ja sehän tässä on väistämättä pääasia. Kukaan muu kuin hurahtanut puoskari ei voi väittää, että jokainen rokotettu lapsi on todellakin saanut tartunnan ja rokkoja,[21] mutta suuri tappio on kuitenkin todeta, että joka viidennessä tai kuudennessa lapsessa ei ensimmäisen rokonistutuksen jälkeen ilmene ulkoisia merkkejä taudista. Rokko voitaisiin varmaankin istuttaa heihin uudelleen toisen ja kolmannen kerran, mutta he saattavat silti jäädä vaille tartuntaa, ja tämä on väistämättä suuri harmin aihe rokonistuttajalle samoin kuin vanhemmille ja lapsille. Mutta jos rokonistutus suoritetaan oikein viimeksi mainitulla tavalla, tuskin 5 tai 6 lasta sadasta välttää tartunnan ensimmäisellä kerralla.

3) Minun on mainittava, että kaikista menetelmistä tämä neulalla peukalon ja etusormen väliin suoritettava rokonistutus on tuottanut helpoimman rokkotartunnan. Useimmat saavat muutamiin kohtiin ihoonsa pienen märkänäppylän, johon tuskin ehtii muodostua lainkaan visvaa, vaikka muutamilla ne ovat suuria ja hieman toisiinsa yhdistyviäkin, mutta yleensä rokonistuttajan on vaikeata kerätä tämän rokonistutuksen rakkuloista riittävästi visvaa uuteen rokonistutukseen.

4) Tämä rokonistutustapa on myös kaikkein soveliain pienimmille lapsille, joille rokonistutusta ei suinkaan pidä jättää suorittamatta, kuten muutamat rokonistuttajat ovat menetelleet. Rokko voidaan helposti istuttaa jo kahdeksan päivän ikäisiin, eikä toimenpide aiheuta yhtä suurta kipua kuin juutalaisten ympärileikkaus.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: