Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 9

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 9

Kauheita rikoksia! Hirmuisia tekoja!16 Hirvittävä loppu! Kuka meistä voi olla niin paatunut, ettei kauhistuisi rikoksia, joista seuraa näin ankara rangaistus? Onko sellainen ihminen, joka näiden kuvausten vaikutus mielessään voisi syyllistyä sellaisiin rikoksiin, voinut syntyä inhimillisillä tunteilla varustettuna?

Kuninkaan käskynhaltija1 on velvoittanut minut puhumaan varoituksen sanoja teille, jotka olette tänään nähneet tämän kauhean näyn. Lisäksi virkani ja omatuntoni velvoittavat minut siihen, kun olen tänään seurannut mestauspölkyn luo kolmea murhamiestä, joiden uhriksi kaksi kuulijaani on joutunut ja jotka on tekemiensä murhien, ryöstön ja murhapolton takia tuomittu Jumalan ja Ruotsin lain mukaisesti kuolemaan ja ovat sen takia menettäneet murhaan ja ryöstöön käyttämänsä käden sekä henkensä, jonka kykyjä he ovat käyttäneet hyökätäkseen viattomien kimppuun ja tappaakseen puolustuskyvyttömän lähimmäisensä. Heidän kätensä ja päänsä isketään seipäisiin, heidän ruumiinsa jäävät teilipyöriin sidottuina taivaan lintujen saaliiksi, ja korpit nokkivat heidän silmänsä. Hirmuinen näky kulkijoille, jotka ohittavat tämän mestauspaikan! Saattakoon se pahantapaisia ihmisiä kauhun valtaan, niin että he suitsisivat pahuutensa, olkoon se peili, joka näyttää paheiden hirmuisen päätepisteen, ja niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville todisteena murhaajan kokemasta oikeudenmukaisesta kostosta, jolla kristillinen esivalta rankaisee väkivallantekijää17 ja yleisen rauhan rikkojaa!


  1. Kuninkaan käskynhaltija: Vaasan läänin maaherra Adolf Tandefelt
Alkukieli

§. 9.

Grufweliga brott! rysliga gärningar!16 förskräckeliga ändalyckt! Hwem af oss kan wara nog förhärdad, at icke fasa för missgärningar, som leda til så swåra straff? Mån någon kunna födas med mänskliga känslor, som under dessa föreställningars intryck kunde begå dem?

Mig är ålagt af Konungens Befallningshafwande,2 at tala til eder förwarning, som i dag sedt denna faseliga synen. Mitt Embete och mitt samwete ålägga mig det desutom, då jag i dag följt tre mördare af mina åhörare til stupståcken, hwilka för begångit mord, rån och mordbränneri, efter Guds och Sweriges Lag äro dömda til döden, och derföre mistat den hand, hwarmed de mördat och röfwat, och det lif, hwars förmåga de anwändt at angripa oskulden och döda den wärnlösa nästan. Deras hand och hufwud skola stå på stegel, deras kroppar på hjul3 skola blifwa himmelens foglar til rof, och korparna skola uthugga deras ögon. En förfärlig syn för wandringsmän, som färdas förbi denna afrättsplats! Blifwe den en skräck för wanartige människor at tygla deras ondska, en spegel som wisar lasternas förskräckeliga ändalyckt, och et wittnesbörd för närwarande och tilkommande slägter om den rättwisa hämd öfwer mördare, hwarmed en Christelig Öfwerhet tucktar wålds17wärkaren och den allmänna fridens förstörare!


  1. Konungens Befallningshafwande: landshövdingen i Vasa län Adolf Tandefelt
  2. hand och hufwud ... kroppar på hjul: Avser en straffmetod där den avrättades högra hand och huvud spikades fast på en påle och den döda kroppen bands fast på ett hjul. Kroppsdelarna ställdes ut till beskådande i avskräckande syfte.

Suomi

§ 9

Kauheita rikoksia! Hirmuisia tekoja!16 Hirvittävä loppu! Kuka meistä voi olla niin paatunut, ettei kauhistuisi rikoksia, joista seuraa näin ankara rangaistus? Onko sellainen ihminen, joka näiden kuvausten vaikutus mielessään voisi syyllistyä sellaisiin rikoksiin, voinut syntyä inhimillisillä tunteilla varustettuna?

Kuninkaan käskynhaltija4 on velvoittanut minut puhumaan varoituksen sanoja teille, jotka olette tänään nähneet tämän kauhean näyn. Lisäksi virkani ja omatuntoni velvoittavat minut siihen, kun olen tänään seurannut mestauspölkyn luo kolmea murhamiestä, joiden uhriksi kaksi kuulijaani on joutunut ja jotka on tekemiensä murhien, ryöstön ja murhapolton takia tuomittu Jumalan ja Ruotsin lain mukaisesti kuolemaan ja ovat sen takia menettäneet murhaan ja ryöstöön käyttämänsä käden sekä henkensä, jonka kykyjä he ovat käyttäneet hyökätäkseen viattomien kimppuun ja tappaakseen puolustuskyvyttömän lähimmäisensä. Heidän kätensä ja päänsä isketään seipäisiin, heidän ruumiinsa jäävät teilipyöriin sidottuina taivaan lintujen saaliiksi, ja korpit nokkivat heidän silmänsä. Hirmuinen näky kulkijoille, jotka ohittavat tämän mestauspaikan! Saattakoon se pahantapaisia ihmisiä kauhun valtaan, niin että he suitsisivat pahuutensa, olkoon se peili, joka näyttää paheiden hirmuisen päätepisteen, ja niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville todisteena murhaajan kokemasta oikeudenmukaisesta kostosta, jolla kristillinen esivalta rankaisee väkivallantekijää17 ja yleisen rauhan rikkojaa!


  1. Kuninkaan käskynhaltija: Vaasan läänin maaherra Adolf Tandefelt

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: