Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 5

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 5

He ovat kuitenkin valansa rikkojia useammalla kuin yhdellä tavalla. Hehän ovat sotapalveluksessa vannoneet lipulle omalla suullaan valan vakuuttaen, niin totta heitä Jumala auttakoon hengen ja sielun puolesta, olevansa uskollisia kuninkaalleen ja valtakunnalle ja puolustavansa näitä hengellään ja verellään; sitä varten heille on annettu aseet käteen, sitä varten kansalaiset ovat rakentaneet heille asuinpaikat, sitä varten heillä on laajat vapaudet ja maanviljelijät maksavat heille palkan niin rauhan kuin sodankin aikana. Mutta miten hirvittävää ja millaista valapattoisuutta onkaan se, että nämä rauhan ja vapauden puolustajat9 itse iskevät tikarin viattoman lähimmäisensä rintaan, ryöstävät hänen omaisuutensa ja kääntävät vielä lopuksi esivallan aseet hänen surun ja järkytyksen murtamaa ja jo maahan vaipuvaa puolisoaan vastaan.

Kuningashan on hallitusmuodon 2. pykälässä vannonut alamaisilleen, ettei hän riistä henkeä keneltäkään, vahingoita kenenkään ruumiillista koskemattomuutta eikä hyvinvointia, ja kuten yhtäältä laki on tämän valalla vannotun vapauden puolustaja, on sitä toisaalta myös sotaväki. Miten kauheaa onkaan nähdä, että vapauden vartijat itse kiirehtivät rikkomaan valalla vahvistetun rauhan eli kuninkaan alamaisilleen vannoman valan.

Alkukieli

§. 5.

Men de äro menedare på mera än et sätt. Såsom stående i krigstjenst hafwa de ju swurit Fanan,1 och då med liflig ed,2 så sant dem Gud hjelpe til lif och siäl,3 försäkrat, at wara sin Konung och Riket trogna, och dem med lif och blod förswara; derföre äro wapnen satte dem i händer, derföre äro dem bygda hemwister af medborgare, de nyttja stora friheter, och lönas i fred och fegd4 af jordbrukare. Men hwad grufwelighet, hwad menederi, at dessa fridens och frihetens förswa9rare sielfwe slå darten5 i bröstet på sin oskyldiga medbroder, röfwa bårtt des egendom, och wända än til slut Öfwerhetens wapen emot des af sorg och häpenhet förstörda och redan neddignande maka.

Konungen hafwer ju Regerings Form. 2§. swurit Sina undersåtare, at Han ingen skal förderfwa til lif och lem eller wälfärd, och såsom Lagen är å ena sidan, så är ock krigsfolket å den andra, denna beswurna frihetens förswarare; hwad förskräckelig syn, då sielfwa wäcktarena af friheten skynda at bryta edsöre,6 eller rygga7 den ed Konungen swurit hålla Sina undersåtare.


  1. swurit Fanan: avlagt krigsmannaed
  2. liflig ed: muntlig eller personligen avlagd ed
  3. så sant dem Gud hjelpe til lif och siäl: vanlig formulering i olika eder, t.ex. i domare- och vittnesederna i 1734 års lag
  4. lönas i fred och fegd: erhåller sin lön både i freds- och krigstider
  5. dolken
  6. bryta edsöre: begå ett brott varigenom den allmänna freden och säkerheten åsidosätts
  7. bryta, vika från

Suomi

§ 5

He ovat kuitenkin valansa rikkojia useammalla kuin yhdellä tavalla. Hehän ovat sotapalveluksessa vannoneet lipulle omalla suullaan valan vakuuttaen, niin totta heitä Jumala auttakoon hengen ja sielun puolesta, olevansa uskollisia kuninkaalleen ja valtakunnalle ja puolustavansa näitä hengellään ja verellään; sitä varten heille on annettu aseet käteen, sitä varten kansalaiset ovat rakentaneet heille asuinpaikat, sitä varten heillä on laajat vapaudet ja maanviljelijät maksavat heille palkan niin rauhan kuin sodankin aikana. Mutta miten hirvittävää ja millaista valapattoisuutta onkaan se, että nämä rauhan ja vapauden puolustajat9 itse iskevät tikarin viattoman lähimmäisensä rintaan, ryöstävät hänen omaisuutensa ja kääntävät vielä lopuksi esivallan aseet hänen surun ja järkytyksen murtamaa ja jo maahan vaipuvaa puolisoaan vastaan.

Kuningashan on hallitusmuodon 2. pykälässä vannonut alamaisilleen, ettei hän riistä henkeä keneltäkään, vahingoita kenenkään ruumiillista koskemattomuutta eikä hyvinvointia, ja kuten yhtäältä laki on tämän valalla vannotun vapauden puolustaja, on sitä toisaalta myös sotaväki. Miten kauheaa onkaan nähdä, että vapauden vartijat itse kiirehtivät rikkomaan valalla vahvistetun rauhan eli kuninkaan alamaisilleen vannoman valan.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: