Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 4

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 4

Nämä kolme murhamiestä oli toki kastettu kristityiksi: heidän ylleen oli lapsuudessa tehty kalliin Vapahtajamme ristinmerkki, heidän vanhempansa olivat jättäneet heidät tämän heidän iankaikkisen Armahtajansa rakastaviin käsiin, ja he olivat kummiensa vakuutuksen välityksellä vannoneet luopuvansa paholaisesta ja kaikista pimeyden teoista ja ottaneet vastaan pyhän velvoituksen palvella heidän itsensä ja koko maailman Luojaa ja noudattaa kaikessa Hänen pyhiä käskyjään ja määräyksiään. Voi! Eikö heitä nuoruudessaan useinkin muistutettu tästä sitoumuksestaan? Tiedän, että he ovat omalla suullaan lausuneet kalliin valan Herrallemme, kun he ovat ensi kerran astuneet pyhään ehtoollispöytään noutaakseen sieltä verisen Armahtajansa rakkaudesta voimaa hurskaaseen8 ja jumaliseen vaellukseen. He eivät ole koskaan astuneet Herran pyhäkköön saamatta siellä tietoa ja muistutuksia tästä valastaan; mutta miten he ovat sen pitäneet? Olen seurannut heidän elämäänsä melkeinpä heidän lapsuudestaan saakka, mutta he ovat nuoruudestaan asti antautuneet synnin ja saatanan palvelukseen vähät välittäen kaikista varoituksista, polkeneet liiton veren jalkoihinsa ja näin ollen syyllistyneet kauhistuttavaan valarikkoon pyhää Jumalaa vastaan. He ovat halveksineet valaa ja rikkoneet liiton1 Hes. 16:59. Voi! Voiko liiton rikkoja päästä rangaistuksetta? Hes. 17:15. Ei voi, vaan kirottu olkoon jokainen, joka ei pidä liittoni säädöksiä, sanoo Herra Jer. 11:3.


  1. 1992/muokattu
Alkukieli

§. 4.

Dessa tre mördare woro ju Döpta Christna, som i sin barndom blifwit teknade med den Dyra Frälsarens Korstecken, som, af sina föräldrar öfwerlämnade i denna sin ewiga Förbarmares kärleks-armar, genom sina faddrars mun afswurit djefwulen, och alla mörksens gärningar, och med helig förpliktelse åtagit sig at tjena sin och hela werldenes Skapare, och at i alt lyda Hans heliga bud och befallningar. Ack! hafwa de icke uti sin ungdom blifwit ofta påminta om denna sin förbindelse? Jag wet, at de med egen mun hafwa stafwat denna dyra ed Herranom, då de första gången trädt til det heliga Nattwardsbordet, at der hämta sig förmåga af sin Blodiga Förbarmares kärlek til en helig8 och Gudelig wandel. Ingen gång hafwa de med sin fot trädt in uti Herrans Helgedom, at de icke blifwit underrättade och påminte om denna sin ed; men huru hafwa de hållit den? Jag har följt dem på spåren nästan ifrån deras barndom, men de hafwa ifrån sin ungdom upoffrat sig til syndens och satans tjenst, slagit alla förmaningar i wädret, trampat Testamentsens Blod under sina fötter, och således begått emot den Heliga Guden et faseligt menederi; De hafwa föraktat eden och brutit förbundet: Hes. 16:59. Ack! den som förbund bryter, skulle han undslippa? Cap. 17:15. Nej, utan förbannad ware den som icke lyder förbundsens ord, säger Herren Jer. 11:3.

Suomi

§ 4

Nämä kolme murhamiestä oli toki kastettu kristityiksi: heidän ylleen oli lapsuudessa tehty kalliin Vapahtajamme ristinmerkki, heidän vanhempansa olivat jättäneet heidät tämän heidän iankaikkisen Armahtajansa rakastaviin käsiin, ja he olivat kummiensa vakuutuksen välityksellä vannoneet luopuvansa paholaisesta ja kaikista pimeyden teoista ja ottaneet vastaan pyhän velvoituksen palvella heidän itsensä ja koko maailman Luojaa ja noudattaa kaikessa Hänen pyhiä käskyjään ja määräyksiään. Voi! Eikö heitä nuoruudessaan useinkin muistutettu tästä sitoumuksestaan? Tiedän, että he ovat omalla suullaan lausuneet kalliin valan Herrallemme, kun he ovat ensi kerran astuneet pyhään ehtoollispöytään noutaakseen sieltä verisen Armahtajansa rakkaudesta voimaa hurskaaseen8 ja jumaliseen vaellukseen. He eivät ole koskaan astuneet Herran pyhäkköön saamatta siellä tietoa ja muistutuksia tästä valastaan; mutta miten he ovat sen pitäneet? Olen seurannut heidän elämäänsä melkeinpä heidän lapsuudestaan saakka, mutta he ovat nuoruudestaan asti antautuneet synnin ja saatanan palvelukseen vähät välittäen kaikista varoituksista, polkeneet liiton veren jalkoihinsa ja näin ollen syyllistyneet kauhistuttavaan valarikkoon pyhää Jumalaa vastaan. He ovat halveksineet valaa ja rikkoneet liiton2 Hes. 16:59. Voi! Voiko liiton rikkoja päästä rangaistuksetta? Hes. 17:15. Ei voi, vaan kirottu olkoon jokainen, joka ei pidä liittoni säädöksiä, sanoo Herra Jer. 11:3.


  1. 1992/muokattu

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: