Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 3

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 3

Tällainen oli tässä tapauksessa tapahtumien todenmukainen kulku, jonka olen tänään tänne tätä kauheata näkyä sankoin joukoin katsomaan saapuneiden ja tapahtumista ehkä puutteellisia tai epämääräisiä kertomuksia kuulleiden pitkämatkalaisten takia aivan ensiksi halunnut kertoa teille,7 hyvät kuulijani. Emme saa kuitenkaan pysähtyä tähän. Minun on kuvailtava tätä kauhutekoa useilta näkökannoilta, osoittaakseni oikealla tavalla sen kauheuden, herättääkseni teissä asianmukaista kammoa näitä ja muitakin ihmisyyttä häpäiseviä rikoksia kohtaan ja johdattaakseni teidät tällä tavalla kristillisyyden ja hyveiden polulle. Se on ainoa tie, joka voi suojata teitä omantunnon tahriintumiselta ja sen tuottamilta tuskilta ja joutumiselta häpeälliseen kuolemaan, ja tekemään teidän onnellisiksi ajassa ja iankaikkisuudessa.

Alkukieli

§. 3.

Sådan är rätta tilgången af denna händelse, om hwilken jag, för de aflägsnares skul, som i dag så talrikt samlats hit, at se denna förskräckeliga synen, och til äfwentyrs fått derom otilräckeliga eller osäkra berättelser, har aldraförst welat underrätta eder7 mina åhörare. Men wi få ej stanna derwid. Denna grufweliga gärning bör af mig föreställas ifrån flere synepuncter, för at rätt kunna wisa des grufwelighet, upwäcka hos eder en rätt fasa för samma eller andra mänskligheten wanhedrande missgärningar, och derigenom leda eder på Christendomens och dygde-wägen, såsom det enda stånd at förwara eder ifrån et befläckadt och plågande samwete och en skamlig död, och at göra eder i tid och ewighet lyckeliga.

Suomi

§ 3

Tällainen oli tässä tapauksessa tapahtumien todenmukainen kulku, jonka olen tänään tänne tätä kauheata näkyä sankoin joukoin katsomaan saapuneiden ja tapahtumista ehkä puutteellisia tai epämääräisiä kertomuksia kuulleiden pitkämatkalaisten takia aivan ensiksi halunnut kertoa teille,7 hyvät kuulijani. Emme saa kuitenkaan pysähtyä tähän. Minun on kuvailtava tätä kauhutekoa useilta näkökannoilta, osoittaakseni oikealla tavalla sen kauheuden, herättääkseni teissä asianmukaista kammoa näitä ja muitakin ihmisyyttä häpäiseviä rikoksia kohtaan ja johdattaakseni teidät tällä tavalla kristillisyyden ja hyveiden polulle. Se on ainoa tie, joka voi suojata teitä omantunnon tahriintumiselta ja sen tuottamilta tuskilta ja joutumiselta häpeälliseen kuolemaan, ja tekemään teidän onnellisiksi ajassa ja iankaikkisuudessa.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: