Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 18

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 18

Sinä tänne lukuisana kokoontunut Herran seurakunta! Näe tässä verisessä näytelmässä pahuuden ja jumalattomuuden kammottavuus ja katso paheiden hirmuista päätepistettä! Tämä on tänään tapahtunut, jotta Herran pelko laskeutuisi teidän mieliinne, niin että ette syntiä tekisi,30 2. Moos. 20:20. Olkoon hyve tästä päivästä lähtien teidän silmissänne aina kaunista ja miellyttävää, ja palauttakoon vähäisinkin Jumalan ja luonnon lain rikkominen teidän mieliinne tämän päivän kauhun ja nostattakoon se sydämiinne inhon kaikenlaista jumalattomuutta kohtaan! Puhukaa tästä kauhistuttavasta tapahtumasta kotiin jääneille puistatusta tuntien. Kertokaa siitä lapsillenne ja lastenlapsillenne useasti ja julistakaa heille, että laiskuuden, tottelemattomuuden ja irstauden palkka on näin hirmuinen, ja esittäkää tästä mieltä koskettavia sovelluksia, kun he syyllistyvät rikkomuksiin. Ja varokaa itse paheita ja pyrkikää kaikki Jumalan armon avulla viettämään hyveellistä ja kristillistä elämää ja tuntemaan omatuntonne aina hyväksi Jumalan ja ihmisten edessä! Välttäkää ensimmäisiä harha-askelia kuin itse helvetin syvyyttä ja pitäkää pienintäkin syntiä, joka johdattaa suurempiin, niin kauhistuttavana kuin pyövelin piilua itseään!

Oi ihminen, mieti tarkkaan omaa itseäsi.
Näe, että helvetin kita on ammollaan
nielläkseen sieluparkasi.
Rukoile Jumalalta, että Hän luo sinuun
puhtaan sydämen ja uuden hengen, niin ettet halveksisi
Hänen armoaan vaan pääsisit sen kautta
pakoon vaanijaltasi.

 

31

Lopuksi laulettiin seuraava säkeistö:

Jumala, suo meidän aina
elää elämämme täällä siten,
ettemme joudu iankaikkisesti
maksamaan raskaista synneistämme.
Suo meidän vaeltaa taipaleemme maailmassa siten,
että elämän päättyessä
uskomme on luja.
Silloin kaikki muuttuu iloksi.

Ruotsalainen virsikirja nro 408, säkeistöt 4 ja 5.1

Lukija suvainnee itse korjata otsikkosivun toisella rivillä olevan painovirheen.2

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Alkutekstissä on lainaus vuoden 1695 ruotsalaisen virsikirjan virrestä 408, säkeistöt 4 ja 5.
  2. Lukija suvainnee ... olevan painovirheen.: viittaa alkutekstissä olevaan painovirheeseen
Alkukieli

§. 18.

Du talrikt här församlade Herrans Menighet! Betrackta i detta blodiga skådespel ondskans och ogudaktighetens grufwelighet, och se här lasternas förskräckeliga ändalyckt. Detta har i dag skedt, at Herrans frucktan måtte falla öfwer eder, at I icke skolen syn30da, 2 Mos. B. 20:20. Ware dygden ifrån denna dag altid täck3 och behagelig i edra ögon, och den minsta öfwerträdelse af Guds och naturens lag återhämte i edart minne denna dagens fasa, och en afsky i edart hjerta för all ogudaktighet. Taler om denna förskräckeliga händelse med rysning för de hemmawarande. Förtäljer den flera gånger för edra barn och barnabarn, och förkunner dem, at lättjans, olydnans och liderlighetens lön är så förskräckelig, och görer deraf rörande tillämpningar på dem, när de förbryta sig. Ack! tager eder sielfwe til wara för lasterna, och lägger eder alla, genom Guds nåd, winning om, at föra en dygdig och Christelig wandel, och at hafwa et godt samwete inför Gud och inför människor altid. Förwarer eder ifrån de första afstegen, såsom för sielfwa afgrunden, och låter den minsta synden som föranleder til större, wara så förskräckelig i edra ögon, såsom sielfwa bödels-yxan!

Betänk, o människa! dig nu wäl;

Si! helfwetet högt gapar,

Wil swälja up din arma siäl;

Bed Gud Han i dig skapar

Et hjerta rent, en anda ny;

Så at du ej föracktar

Hans nåd, och kan så undan fly

Den som dig eftertracktar.31

 

Til slut sjöngs följande wers:

Hjelp Gud, wi altid måge så

Wårt lefwerne här ställa,

At wi til ewig tid ej få

Wår swåra synd umgälla.

Lät oss wår werld så genomgå,

At wi, när lifwet ändas,

I trone måge faste stå,

Så skal i fröjd alt wändas.4

Sw. Ps. Bok. N:o 408. v. 4,5.

 

Det på Titul-bladets andra rad befintelige tryckfel,5 behagade Läsaren sielf rätta.


  1. tilltalande
  2. Betänk, o människa ... i fröjd alt wändas.: psalm 408, verserna 4 och 5, i 1695 års psalmbok
  3. på Titul-bladets andra rad befintelige tryckfel: i grundtexten står det felaktigt ”Afrättsplasen” på titelsidans andra rad

Suomi

§ 18

Sinä tänne lukuisana kokoontunut Herran seurakunta! Näe tässä verisessä näytelmässä pahuuden ja jumalattomuuden kammottavuus ja katso paheiden hirmuista päätepistettä! Tämä on tänään tapahtunut, jotta Herran pelko laskeutuisi teidän mieliinne, niin että ette syntiä tekisi,30 2. Moos. 20:20. Olkoon hyve tästä päivästä lähtien teidän silmissänne aina kaunista ja miellyttävää, ja palauttakoon vähäisinkin Jumalan ja luonnon lain rikkominen teidän mieliinne tämän päivän kauhun ja nostattakoon se sydämiinne inhon kaikenlaista jumalattomuutta kohtaan! Puhukaa tästä kauhistuttavasta tapahtumasta kotiin jääneille puistatusta tuntien. Kertokaa siitä lapsillenne ja lastenlapsillenne useasti ja julistakaa heille, että laiskuuden, tottelemattomuuden ja irstauden palkka on näin hirmuinen, ja esittäkää tästä mieltä koskettavia sovelluksia, kun he syyllistyvät rikkomuksiin. Ja varokaa itse paheita ja pyrkikää kaikki Jumalan armon avulla viettämään hyveellistä ja kristillistä elämää ja tuntemaan omatuntonne aina hyväksi Jumalan ja ihmisten edessä! Välttäkää ensimmäisiä harha-askelia kuin itse helvetin syvyyttä ja pitäkää pienintäkin syntiä, joka johdattaa suurempiin, niin kauhistuttavana kuin pyövelin piilua itseään!

Oi ihminen, mieti tarkkaan omaa itseäsi.
Näe, että helvetin kita on ammollaan
nielläkseen sieluparkasi.
Rukoile Jumalalta, että Hän luo sinuun
puhtaan sydämen ja uuden hengen, niin ettet halveksisi
Hänen armoaan vaan pääsisit sen kautta
pakoon vaanijaltasi.

 

31

Lopuksi laulettiin seuraava säkeistö:

Jumala, suo meidän aina
elää elämämme täällä siten,
ettemme joudu iankaikkisesti
maksamaan raskaista synneistämme.
Suo meidän vaeltaa taipaleemme maailmassa siten,
että elämän päättyessä
uskomme on luja.
Silloin kaikki muuttuu iloksi.

Ruotsalainen virsikirja nro 408, säkeistöt 4 ja 5.6

Lukija suvainnee itse korjata otsikkosivun toisella rivillä olevan painovirheen.7

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Alkutekstissä on lainaus vuoden 1695 ruotsalaisen virsikirjan virrestä 408, säkeistöt 4 ja 5.
  2. Lukija suvainnee ... olevan painovirheen.: viittaa alkutekstissä olevaan painovirheeseen

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: