Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 16

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 16

Mutta täällä on tietysti läsnä useita varttuneempia ihmisiä, jotka ovat laiskottelussa, juopottelussa, varastelussa ja mielenlaadultaan verenhimoisina seuranneet tiiviisti näiden mestattujen26 pahantekijöiden kannoilla, enkä varmastikaan erehdy, kun tunnistan täältä useita, jotka ovat olleet heidän kanssaan varkaissa ja monissa vaarallisissa ja kauheissa hankkeissa. Peilatkaa nyt itseänne näiden mestattujen kumppaneidenne veressä ja katsokaa heidän kauhistuttavaa loppuaan! Tänään oli heidän vuoronsa. Kukapa tietää, mahtaako pian tulla teidänkin vuoronne? Te olette seuranneet paheiden polulla heidän kannoillaan, teitä ei heistä erota muu kuin viimeinen askel, ja miten pian te olisittekaan astuneet sen, te, jotka paheiden huumaan ihastuneina riennätte syöksemään itsenne onnettomuuksiin? Kuinka monet teistä olisivatkaan olleet valmiita lähtemään Hjeltin ja Lindströmin mukaan rahaa saadaksenne, jos teidät olisi kutsuttu mukaan kuten Frodig, ja jos yksi teistä olisi tehnyt murhan, eivät muut rosvokoplan jäsenet olisi varmastikaan paljastaneet toveriaan eivätkä ilmiantaneet murhaajaa.

Mitä voisinkaan tänään sanoa saadakseni teidät tekemään parannuksen! Joudun myöntämään, että toivoni teidän pelastumisestanne on varsin heiveröinen, havaitsinhan viikko sitten, miten tunteettomasti te Kokkolan torilla kykenitte kuuntelemaan näiden roistojen tuskanhuutoja ja miten halveksivasti pilkaten te otitte vastaan heidän sydämeen käyvät varoituksen sanansa teille ja miten te olitte niin paatuneita, että samana päivänä, voi, siitä puhuminenkin kauhistuttaa minua, juuri samana päivänä joitte27 itsenne umpihumalaan. Sanon siis vain tämän: ellette te tänään tunne väristyksiä ettekä kauhua sielussanne tekojenne takia, osananne on ennen pitkää sama kauhea loppu. Pyydän teitä kuitenkin vielä, mikäli jokin pyyntö vielä voi tunkeutua kovaan sydämeenne, pyydän teitä kaikkein lempeimmin, Herran Jeesuksen nimessä: harkitkaa vielä! Huudan: kääntykää tieltänne, kääntykää Jumalan tähden, oman maallisen hyvinvointinne, iankaikkisen autuutenne takia.

Alkukieli

§. 16.

Men här äro ofelbart många äldre tilstädes, som igenom lättja, fylleri, tjufnad och et mordiskt sinne, trädt dessa afrättade26 missgärningsmän tätt i spåren, och jag kan ej misstaga mig deruti, då jag här igenkänner flera, som warit med dem i tjufwa band och många farliga och grymma anläggningar. Spegler eder nu i dessa edra afrättade kameraters blod, och se på deras förskräckeliga ändalyckt: dem borde1 det i dag: hwem wet om icke det likaledes snart bör eder! I hafwen uti laster följt dem tätt uppå hälarna: det är ej annat än sista steget som skiljt eder åt, och huru snart hafwen i icke tagit det, I som tjuste i lasternas yra hasten at störta eder i olyckor? Huru många af eder hade icke warit williga at göra Hjelt och Lindström sällskap, at få penningar, om de blifwit påkallade, som Frodig, och om en hade mördat, så hade wisst de andra i röfware-bandet icke röjt sin kamerat, och uptäckt2 mördaren.

Hwad kunde jag wäl i dag tala til eder förbättring! Jag måste tilstå, at mitt hopp om eder räddning är ganska ringa, då jag för åtta dagar sedan märkte, med hwad känslolöshet I på Gamla Carleby stads torg kunden höra desse uslingars jämmerskri: med hwad förakteligt åtlöje I emottogen deras hjertrörande förmaningar til eder, och huru I egden förhärdelse nog at samma dag, ack! jag fasar at tala derom, just samma dag su27pa eder blixtern fulla.3 Det allenast må jag säga: kännen I i dag ingen rysning eller fasa i eder siäl för edra gärningar, så är det ingalunda långt til, innan I fån samma förskräckeliga ändalyckt. Men jag beder eder ännu, om någon bön kan tränga sig til edert hårda hjerta, jag beder eder på det aldraömmaste, i Herrans Jesu Namn: Besinnen eder! Jag ropar: wänder om, wänder om för Guds skul, för eder egen timeliga wälfärds, för eder ewiga salighets skul.


  1. gällde
  2. avslöjat
  3. blixtern fulla: blixtfulla, kraftigt berusade

Suomi

§ 16

Mutta täällä on tietysti läsnä useita varttuneempia ihmisiä, jotka ovat laiskottelussa, juopottelussa, varastelussa ja mielenlaadultaan verenhimoisina seuranneet tiiviisti näiden mestattujen26 pahantekijöiden kannoilla, enkä varmastikaan erehdy, kun tunnistan täältä useita, jotka ovat olleet heidän kanssaan varkaissa ja monissa vaarallisissa ja kauheissa hankkeissa. Peilatkaa nyt itseänne näiden mestattujen kumppaneidenne veressä ja katsokaa heidän kauhistuttavaa loppuaan! Tänään oli heidän vuoronsa. Kukapa tietää, mahtaako pian tulla teidänkin vuoronne? Te olette seuranneet paheiden polulla heidän kannoillaan, teitä ei heistä erota muu kuin viimeinen askel, ja miten pian te olisittekaan astuneet sen, te, jotka paheiden huumaan ihastuneina riennätte syöksemään itsenne onnettomuuksiin? Kuinka monet teistä olisivatkaan olleet valmiita lähtemään Hjeltin ja Lindströmin mukaan rahaa saadaksenne, jos teidät olisi kutsuttu mukaan kuten Frodig, ja jos yksi teistä olisi tehnyt murhan, eivät muut rosvokoplan jäsenet olisi varmastikaan paljastaneet toveriaan eivätkä ilmiantaneet murhaajaa.

Mitä voisinkaan tänään sanoa saadakseni teidät tekemään parannuksen! Joudun myöntämään, että toivoni teidän pelastumisestanne on varsin heiveröinen, havaitsinhan viikko sitten, miten tunteettomasti te Kokkolan torilla kykenitte kuuntelemaan näiden roistojen tuskanhuutoja ja miten halveksivasti pilkaten te otitte vastaan heidän sydämeen käyvät varoituksen sanansa teille ja miten te olitte niin paatuneita, että samana päivänä, voi, siitä puhuminenkin kauhistuttaa minua, juuri samana päivänä joitte27 itsenne umpihumalaan. Sanon siis vain tämän: ellette te tänään tunne väristyksiä ettekä kauhua sielussanne tekojenne takia, osananne on ennen pitkää sama kauhea loppu. Pyydän teitä kuitenkin vielä, mikäli jokin pyyntö vielä voi tunkeutua kovaan sydämeenne, pyydän teitä kaikkein lempeimmin, Herran Jeesuksen nimessä: harkitkaa vielä! Huudan: kääntykää tieltänne, kääntykää Jumalan tähden, oman maallisen hyvinvointinne, iankaikkisen autuutenne takia.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: