Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 15

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 15

Voi! Te nuoret miehet, jotka olette näin suurella joukolla kokoontuneet tänne tätä hirvittävää näkyä katsomaan, antakaa näiden murhamiesten hirmuisten rikosten ja heidän kauhean loppunsa tänään saada teidät kiinnittämään huomiota usein ennenkin kuulemiinne opetuksiin, joita ehkä kuitenkin olette25 väheksyneet. Varjelkaa Jeesuksen nimessä sydämiänne joutumasta syntien vallan alaisuuteen! Paetkaa tuomittavaa laiskuutta ja pysytelkää alituisesti hyödyllisten harjoitusten ja käsitöiden parissa. Etsikää aina kunnollista seuraa ja kirotkaa jalkanne, kun se haluaa johdattaa teidät ryyppy- ja peliseuroihin tai pilkkaajien pariin, Ps. 1:1. Jos olette kuitenkin jo astuneet yhden askeleen harhaan paheiden polulle tai useampiakin, kuten monet toki ovat valitettavasti astuneet, avatkaa sentään silmänne tänään ja katsokaa hirmuista näkyä, jota kohti nuo askeleet teitä johtavat. Pysähtykää kauhistuneina syntisissä riennoissanne, tunnustakaa tänään Kaikentietävälle harhautumisenne ja kääntykää takaisin täysin vakaasti sen päätöksen tehneinä, että tästä päivästä lähtien palvelette uskollisesti Jumalaanne ja kuljette hyveen kaitaa polkua, sillä ainoastaan se voi johtaa teidät oikeaan onneen. Ja rohkenen melkeinpä asettaa tämän asian punnitsemisen sinun omalletunnollesi, sinä paheisiin vajonnut nuorukainen! Elleivät tämän päivän kauhea näky ja lempeän paimenen luotettavat neuvot pysäytä sinua, elleivät ne pysty herättämään sinua ja johdattamaan sinua vilpittömän katumuksen vallassa takaisin, olet … rohkenenko sanoa? Kyllä vain, sinä olet, Jumala sinua armahtakoon, aivan varmasti kadotuksen oma.

Alkukieli

§. 15.

Ack! I Ynglingar, som i en så talrik myckenhet samlat eder, at se denna förfärliga synen, låter dessa mördares grufweliga brott och deras förskräckeliga ändalyckt, i dag wäcka eder upmärksamhet på de lärdomar som i ofta förr hördt, men til äfwentyrs ringa25 aktadt. Förwarer, i Jesu Namn, edra hjertan från syndenes herrawälde. Flyr den fördömeliga lättjan och syslosätter eder altid med nyttiga öfningar och slögder. Söker altid dygdiga umgängen, och förbanner eder fot, då han wil leda eder i dryckes- och spelsällskaper eller i lag med bespottare, Ps. 1:1. Men haden i redan tagit et eller flera afsteg på lasternas wäg, som många nog, Gudi klagat, gjordt, så öpner då ögonen i dag och betrackter den förfärliga utsigt dit de leda eder: stanner med häpenhet i edart synda lopp: bekänner i dag för den Allwetande eder willfarelse, och wänder om med fullt alfware, at ifrån denna dag troligen tjena edar Gud, och följa den trånga dygdens stig, som allena kan leda eder til en rätt lycksalighet. Och jag tör nästan binda det profwet sluteligen på ditt hjerta:1 du i laster nedsänkta ynglinge! hejdar icke denna dagens hiskeliga syn och en öm Herdes trogna råd dig: förmå de intet wäcka dig, och med upriktig ånger föra dig tilbaka, så är du - - - skal jag wåga säga? Jo! du är, Gud nåde dig så wisst, förlorad.


  1. binda det [...] på ditt hjerta: göra det till en samvetssak eller en bjudande plikt för dig

Suomi

§ 15

Voi! Te nuoret miehet, jotka olette näin suurella joukolla kokoontuneet tänne tätä hirvittävää näkyä katsomaan, antakaa näiden murhamiesten hirmuisten rikosten ja heidän kauhean loppunsa tänään saada teidät kiinnittämään huomiota usein ennenkin kuulemiinne opetuksiin, joita ehkä kuitenkin olette25 väheksyneet. Varjelkaa Jeesuksen nimessä sydämiänne joutumasta syntien vallan alaisuuteen! Paetkaa tuomittavaa laiskuutta ja pysytelkää alituisesti hyödyllisten harjoitusten ja käsitöiden parissa. Etsikää aina kunnollista seuraa ja kirotkaa jalkanne, kun se haluaa johdattaa teidät ryyppy- ja peliseuroihin tai pilkkaajien pariin, Ps. 1:1. Jos olette kuitenkin jo astuneet yhden askeleen harhaan paheiden polulle tai useampiakin, kuten monet toki ovat valitettavasti astuneet, avatkaa sentään silmänne tänään ja katsokaa hirmuista näkyä, jota kohti nuo askeleet teitä johtavat. Pysähtykää kauhistuneina syntisissä riennoissanne, tunnustakaa tänään Kaikentietävälle harhautumisenne ja kääntykää takaisin täysin vakaasti sen päätöksen tehneinä, että tästä päivästä lähtien palvelette uskollisesti Jumalaanne ja kuljette hyveen kaitaa polkua, sillä ainoastaan se voi johtaa teidät oikeaan onneen. Ja rohkenen melkeinpä asettaa tämän asian punnitsemisen sinun omalletunnollesi, sinä paheisiin vajonnut nuorukainen! Elleivät tämän päivän kauhea näky ja lempeän paimenen luotettavat neuvot pysäytä sinua, elleivät ne pysty herättämään sinua ja johdattamaan sinua vilpittömän katumuksen vallassa takaisin, olet … rohkenenko sanoa? Kyllä vain, sinä olet, Jumala sinua armahtakoon, aivan varmasti kadotuksen oma.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: