Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Seitsemäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Seitsemäs saarna käskyistä, § 3

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

3 §

Kunniallisuus on siten jotain ihmisten yhteiselämässä äärimmäisen tärkeää. Edellä sanotun perusteella se pohjautuu kaikilta hyviltä ihmisiltä6 hankkimaamme luottamukseen sitä kohtaan, että me todella olemme sellaisia kuin uskottelemme olevamme tai millaisina haluaisimme itseämme pidettävän. Tämä on kaiken luottamuksen, vilpittömän rakkauden ja suloisen yhteiselämän tärkein perusta. Ja niin kuin mikään ihmisten välinen rakkaus ja luottamus ei ole tärkeämpää, suurempaa ja hellempää kuin aviopuolisoiden, siis eri sukupuolta olevien ihmisten välinen, ei myöskään kunnia ole missään muussa asiassa ole niin tähdellistä kuin tässä, siis että ihminen todella on toista sukupuolta kohtaan sitä kuin mitä hän haluaa uskotella olevansa. Tätä kunniallisuutta kutsutaan siveydeksi, ja koska se on erittäin oleellista, sitä vakavasti kehotetaan noudattamaan Herran pyhän lain kuudennessa käskyssä. Se on nyt seuraavana vuorossa meidän selviteltävänämme. Mutta Herra itse korkeuksissasi, anna meille armosi, niin että voimme tehdä sen perusteellisesti, kaikkien teidän vakuuttamiseksi. Siveettömyyden pahe on pahasti lisääntymässä, se on nykyään varsin yleinen ja jokseenkin hillitön. Pitäisikö meidän siksi olla puuttumatta siihen? Ei, vaan juuri siitä syystä meidän onkin paljon vakavammin pyrittävä poistamaan se. Auta meitä, kuule meitä siinä, oi laupias Isämme!

Alkukieli

§. 3.

Äran är således något af aldrayttersta vigt i människliga sammanlefnaden, som, i anledning af hvad nu sagdt är, består i det förtroende vi af alla go6da förvärfvat oss, at värkeligen vara sådana, som vi utgifve oss, eller vilje blifva ansedde före. Den är hufvudgrunden til alt förtroende, til upriktig kärlek och til en ljuf sammanlefnad. Men som ingen kärlek och intet förtroende med människor är angelägnare, större och ömmare, än emellan ägta makar, eller människor af olika kön, så är ock äran icke i något mål angelägnare än här, det är, at värkeligen vara den samma emot det andra könet, som man vil gifva ut sig före: hvilken ära annors får namn af kyskhet, och såsom högst angelägen alfvarligen anbefalles i det sjette budet af Herrans Heliga Lag. Det följer nu i ordning för oss, at förklara. Men Herren sjelf af högdene gifve oss nåd dertil, at kunna göra det grundeligen, til eder allas öfvertygelse! otukts lasten är svårligen i tiltagande och rättnu nog allmän och nästan tygellös; mån man derföre ej mera torde röra vid honom? bort det, just för den orsak bör den med så mycket större alfvare beifras. Hjelp oss, hör oss då, O! milde Fader vår!

Suomi

3 §

Kunniallisuus on siten jotain ihmisten yhteiselämässä äärimmäisen tärkeää. Edellä sanotun perusteella se pohjautuu kaikilta hyviltä ihmisiltä6 hankkimaamme luottamukseen sitä kohtaan, että me todella olemme sellaisia kuin uskottelemme olevamme tai millaisina haluaisimme itseämme pidettävän. Tämä on kaiken luottamuksen, vilpittömän rakkauden ja suloisen yhteiselämän tärkein perusta. Ja niin kuin mikään ihmisten välinen rakkaus ja luottamus ei ole tärkeämpää, suurempaa ja hellempää kuin aviopuolisoiden, siis eri sukupuolta olevien ihmisten välinen, ei myöskään kunnia ole missään muussa asiassa ole niin tähdellistä kuin tässä, siis että ihminen todella on toista sukupuolta kohtaan sitä kuin mitä hän haluaa uskotella olevansa. Tätä kunniallisuutta kutsutaan siveydeksi, ja koska se on erittäin oleellista, sitä vakavasti kehotetaan noudattamaan Herran pyhän lain kuudennessa käskyssä. Se on nyt seuraavana vuorossa meidän selviteltävänämme. Mutta Herra itse korkeuksissasi, anna meille armosi, niin että voimme tehdä sen perusteellisesti, kaikkien teidän vakuuttamiseksi. Siveettömyyden pahe on pahasti lisääntymässä, se on nykyään varsin yleinen ja jokseenkin hillitön. Pitäisikö meidän siksi olla puuttumatta siihen? Ei, vaan juuri siitä syystä meidän onkin paljon vakavammin pyrittävä poistamaan se. Auta meitä, kuule meitä siinä, oi laupias Isämme!

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: