Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kuudes saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Kuudes saarna käskyistä, § 4

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

457

§ 4

Teksti: 2. Moos. 20:13

Älä tapa.

 

Nyt tahdomme Herran nimessä tämän käskyn johdosta ottaa tarkasteltavaksi

 

oman henkemme turvaamisen.

 

Siinä panemme merkille:

1) Mitä Herra tämän johdosta kieltää tässä käskyssä.

2) Mitä hän käskee.

Mutta pyhitä Herra nyt meidät sinun totuudessasi, sillä sinun sanasi on totuus! Aamen

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

457

§. 4.

Texten, 2 Mos. B. 20:13.

Tu skalt icke dräpa.

 

Vi vilje nu i Herrans Namn i anledning af detta budet betrakta:

 

Säkerheten för vårt lif,

 

Så at vi därvid märke:

1. Hvad Gud til den ändan i detta budet förbjuder.

2. Hvad Han befaller.

Men helga oss nu Herre i tin sanning, ty titt ord är sanning! Amen.

Suomi

457

§ 4

Teksti: 2. Moos. 20:13

Älä tapa.

 

Nyt tahdomme Herran nimessä tämän käskyn johdosta ottaa tarkasteltavaksi

 

oman henkemme turvaamisen.

 

Siinä panemme merkille:

1) Mitä Herra tämän johdosta kieltää tässä käskyssä.

2) Mitä hän käskee.

Mutta pyhitä Herra nyt meidät sinun totuudessasi, sillä sinun sanasi on totuus! Aamen

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: