Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla

Puhe mestauspaikalla, § 8

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§. 8. Rakkaat Sanankuuliat! mikä arwo näillä töillä? mikä palka päällisexi? Woipiko kukan niin mustia murhan töitä walkiaxi walaa? järki ja Jumalan sana, molemmat12 kiroa senkallaisia julmia rikoxia. Herra huuta Sinaista: Ei sinun pidä warastaman, ei sinun pidä tappaman 2 Mos. K. 20:15,13. Ja 3 Mos. K. 19. kulu se: Ei teidän pidä warastaman eli walehteleman eli pettämään toinen toistan. Ei teidän pidä wäärin wannomaan Minun Nimeeni, ja häwäisemään sinun Jumalas Nime, sillä minä olen Herra. Ei sinun pidä tekemään lähimmäiselles wääryyttä eli ryöwämän händä. Ei sinun pidä myös asettaman sinuas lähimmäises werta wastaan, sillä minä olen Herra. Ei sinun pidä kostaman eikä wihaman sinun kansas lapsia. Sinun pitä rakastaman lähimmäistäs nijn kuin itse sinuas, sillä minä olen Herra. vers. 11,12,13,16,18. Näiden käskyin rikkoille on Rauhan Jumala itse julistanut yhden kauhittawan kirouxen duomion, koska se esimerkixi kuulu, 5 Mos. K. 27:24. Kirottu olkoon joka lähimmäisensä salaisesti lyö, ja kaikki kansa sanokan, amen. Kirotut owat he ajasa, sillä omantunnon-mato kalwa heitä. Warpusen rapsaus kammautta heitä metsisä päiwällä ja heidän pahudensa kuljaile1 yöllä heidän silmisänsä, ja waikka he pelwosta pakenewat murha luolahansa, niin niden wiattomain weri kuitengin huuta lakkamata ko13stoa heidän korwisansa: heidän täyty Cainin kansa kauhiasti huuta: Kuka ikänäns minun löytä se tappa minun. 1 Mos. K. 4:14. Rauhattomat owat senkallaiset pahantekiät maan päällä, sillä heidän omatundonsa joka on poltinraudalla sywästi merkitty pure heitä 1 Tim. 4:2, ja Jumalan kostoduomio murhamiehille on heidän päänsä päällä: Joka ihmisen weren wuodatta, hänen werensä pitä ihmisten kautta wuodatettamaan, 1 Mos. K. 9:6. Ja 4 Mos. K. 35:30,31,33. nijn puhu Jumala itse Mosexelle Moabiterein maalla, wähä ennen kuin Israelin piti sisälle käymähän sihen siunattuhun Canaan maahan: Miehentappajaa pitä tapettaman todistaitten suun jälkeen; Ja ei teidän pidä ottamaan yhtäkän hindaa miehen tappajan hengen edestä, joka itse pahuudesta on kuoleman matkaan saattanut, sillä hänen pitä totisesti kuoleman. Joka wereen wikapää on, hän saastutta maan, ja maa ei taida puhdistetta werestä joka sihen wuodatettu on, muutoin kuin sen weren kautta joka sen wuodattanut on. Mutta kosto käypi wielä edemmäxi. Kirotut owat senkallaiset pahantekiät ijankaikkisesti; sillä nijn sano Apost. Pawali 1 Cor. 6:9,10. Ettäkö te tiedä, ettei wäärät14 pidä Jumalan waltakunda perimän. Ja koska hän hawaitsi, että monda senkallaista löytyi Corinthon Seurakunnasa, jotka tahdoit wähendä tätä Herran wiha, kohtaa hän heitä kiwahalla nuhteella ja sano: Älkät exykö, eikä huorintekiäin, eikä epäjumalden palweliain, eikä salawuoteisten – – – eikä warasten, eikä ahneetten, eikä juomaritten, eikä pilkaitten, eikä raateliain pidä Jumalan waldakundaa perimän.2 Ja Gal. 5:19, – – 21. niin hän luettele ne julkiset lihan työt erinomattain3 kateuden, murhan, juopumuxen ja ylensyömisen: ja sano wijmmeisexi: Näitä minä teille edellä sanon nijnkuin minä enningin sanonut olen että ne jotka senkallaisia tekewät ej pidä Jumalan waldakundaa perimän. Jesus itse jonga sydän hohta sulasta rakkaudesta syndisiä kohtaa, hän sano Matth. 5:21,22. että miehen tappajan pitä helwetin tulehen wikäpää oleman, ja Joh. Ilmest. k. 21:8. sano hän että murhaitten ja pahantekiän palka pitä olemaan sinä järwesä joka pala tulesta ja tulikiwestä.

Sijs wäris, wapis, ann’ kaikk’ karwas nosta,4

Ain muistain kuinga julmast Jumal’ kosta,

Syndisill’ helwetin waiwas haikias,

Ja kadotuxen kuopas kauhias.

N:o 408: v. 11.5


 1. kummittelee
 2. Älkät exykö, eikä ... Jumalan waldakundaa perimän.: 1. Kor. 6:9–10 (1776)
 3. erityisesti
 4. nousta
 5. N:o 408: v. 11.: virsi 408, säe 11 suomenkielisessä virsikirjassa (1701)
Alkukieli

§. 8. Rakkaat Sanankuuliat! mikä arwo näillä töillä? mikä palka päällisexi? Woipiko kukan niin mustia murhan töitä walkiaxi walaa? järki ja Jumalan sana, molemmat12 kiroa senkallaisia julmia rikoxia. Herra huuta Sinaista: Ei sinun pidä warastaman, ei sinun pidä tappaman 2 Mos. K. 20:15,13. Ja 3 Mos. K. 19. kulu se: Ei teidän pidä warastaman eli walehteleman eli pettämään toinen toistan. Ei teidän pidä wäärin wannomaan Minun Nimeeni, ja häwäisemään sinun Jumalas Nime, sillä minä olen Herra. Ei sinun pidä tekemään lähimmäiselles wääryyttä eli ryöwämän händä. Ei sinun pidä myös asettaman sinuas lähimmäises werta wastaan, sillä minä olen Herra. Ei sinun pidä kostaman eikä wihaman sinun kansas lapsia. Sinun pitä rakastaman lähimmäistäs nijn kuin itse sinuas, sillä minä olen Herra. vers. 11,12,13,16,18. Näiden käskyin rikkoille on Rauhan Jumala itse julistanut yhden kauhittawan kirouxen duomion, koska se esimerkixi kuulu, 5 Mos. K. 27:24. Kirottu olkoon joka lähimmäisensä salaisesti lyö, ja kaikki kansa sanokan, amen. Kirotut owat he ajasa, sillä omantunnon-mato kalwa heitä. Warpusen rapsaus kammautta heitä metsisä päiwällä ja heidän pahudensa kuljaile6 yöllä heidän silmisänsä, ja waikka he pelwosta pakenewat murha luolahansa, niin niden wiattomain weri kuitengin huuta lakkamata ko13stoa heidän korwisansa: heidän täyty Cainin kansa kauhiasti huuta: Kuka ikänäns minun löytä se tappa minun. 1 Mos. K. 4:14. Rauhattomat owat senkallaiset pahantekiät maan päällä, sillä heidän omatundonsa joka on poltinraudalla sywästi merkitty pure heitä 1 Tim. 4:2, ja Jumalan kostoduomio murhamiehille on heidän päänsä päällä: Joka ihmisen weren wuodatta, hänen werensä pitä ihmisten kautta wuodatettamaan, 1 Mos. K. 9:6. Ja 4 Mos. K. 35:30,31,33. nijn puhu Jumala itse Mosexelle Moabiterein maalla, wähä ennen kuin Israelin piti sisälle käymähän sihen siunattuhun Canaan maahan: Miehentappajaa pitä tapettaman todistaitten suun jälkeen; Ja ei teidän pidä ottamaan yhtäkän hindaa miehen tappajan hengen edestä, joka itse pahuudesta on kuoleman matkaan saattanut, sillä hänen pitä totisesti kuoleman. Joka wereen wikapää on, hän saastutta maan, ja maa ei taida puhdistetta werestä joka sihen wuodatettu on, muutoin kuin sen weren kautta joka sen wuodattanut on. Mutta kosto käypi wielä edemmäxi. Kirotut owat senkallaiset pahantekiät ijankaikkisesti; sillä nijn sano Apost. Pawali 1 Cor. 6:9,10. Ettäkö te tiedä, ettei wäärät14 pidä Jumalan waltakunda perimän. Ja koska hän hawaitsi, että monda senkallaista löytyi Corinthon Seurakunnasa, jotka tahdoit wähendä tätä Herran wiha, kohtaa hän heitä kiwahalla nuhteella ja sano: Älkät exykö, eikä huorintekiäin, eikä epäjumalden palweliain, eikä salawuoteisten – – – eikä warasten, eikä ahneetten, eikä juomaritten, eikä pilkaitten, eikä raateliain pidä Jumalan waldakundaa perimän.7 Ja Gal. 5:19, – – 21. niin hän luettele ne julkiset lihan työt erinomattain8 kateuden, murhan, juopumuxen ja ylensyömisen: ja sano wijmmeisexi: Näitä minä teille edellä sanon nijnkuin minä enningin sanonut olen että ne jotka senkallaisia tekewät ej pidä Jumalan waldakundaa perimän. Jesus itse jonga sydän hohta sulasta rakkaudesta syndisiä kohtaa, hän sano Matth. 5:21,22. että miehen tappajan pitä helwetin tulehen wikäpää oleman, ja Joh. Ilmest. k. 21:8. sano hän että murhaitten ja pahantekiän palka pitä olemaan sinä järwesä joka pala tulesta ja tulikiwestä.

Sijs wäris, wapis, ann’ kaikk’ karwas nosta,9

Ain muistain kuinga julmast Jumal’ kosta,

Syndisill’ helwetin waiwas haikias,

Ja kadotuxen kuopas kauhias.

N:o 408: v. 11.10


 1. kummittelee, spökar
 2. Älkät exykö, eikä ... Jumalan waldakundaa perimän.: citat ur 1 Kor 6:9–10
 3. erityisesti, särskilt
 4. nousta, resa sig
 5. N:o 408: v. 11.: psalm 408, vers 11, i den finska psalmboken 1701

Suomi

§. 8. Rakkaat Sanankuuliat! mikä arwo näillä töillä? mikä palka päällisexi? Woipiko kukan niin mustia murhan töitä walkiaxi walaa? järki ja Jumalan sana, molemmat12 kiroa senkallaisia julmia rikoxia. Herra huuta Sinaista: Ei sinun pidä warastaman, ei sinun pidä tappaman 2 Mos. K. 20:15,13. Ja 3 Mos. K. 19. kulu se: Ei teidän pidä warastaman eli walehteleman eli pettämään toinen toistan. Ei teidän pidä wäärin wannomaan Minun Nimeeni, ja häwäisemään sinun Jumalas Nime, sillä minä olen Herra. Ei sinun pidä tekemään lähimmäiselles wääryyttä eli ryöwämän händä. Ei sinun pidä myös asettaman sinuas lähimmäises werta wastaan, sillä minä olen Herra. Ei sinun pidä kostaman eikä wihaman sinun kansas lapsia. Sinun pitä rakastaman lähimmäistäs nijn kuin itse sinuas, sillä minä olen Herra. vers. 11,12,13,16,18. Näiden käskyin rikkoille on Rauhan Jumala itse julistanut yhden kauhittawan kirouxen duomion, koska se esimerkixi kuulu, 5 Mos. K. 27:24. Kirottu olkoon joka lähimmäisensä salaisesti lyö, ja kaikki kansa sanokan, amen. Kirotut owat he ajasa, sillä omantunnon-mato kalwa heitä. Warpusen rapsaus kammautta heitä metsisä päiwällä ja heidän pahudensa kuljaile11 yöllä heidän silmisänsä, ja waikka he pelwosta pakenewat murha luolahansa, niin niden wiattomain weri kuitengin huuta lakkamata ko13stoa heidän korwisansa: heidän täyty Cainin kansa kauhiasti huuta: Kuka ikänäns minun löytä se tappa minun. 1 Mos. K. 4:14. Rauhattomat owat senkallaiset pahantekiät maan päällä, sillä heidän omatundonsa joka on poltinraudalla sywästi merkitty pure heitä 1 Tim. 4:2, ja Jumalan kostoduomio murhamiehille on heidän päänsä päällä: Joka ihmisen weren wuodatta, hänen werensä pitä ihmisten kautta wuodatettamaan, 1 Mos. K. 9:6. Ja 4 Mos. K. 35:30,31,33. nijn puhu Jumala itse Mosexelle Moabiterein maalla, wähä ennen kuin Israelin piti sisälle käymähän sihen siunattuhun Canaan maahan: Miehentappajaa pitä tapettaman todistaitten suun jälkeen; Ja ei teidän pidä ottamaan yhtäkän hindaa miehen tappajan hengen edestä, joka itse pahuudesta on kuoleman matkaan saattanut, sillä hänen pitä totisesti kuoleman. Joka wereen wikapää on, hän saastutta maan, ja maa ei taida puhdistetta werestä joka sihen wuodatettu on, muutoin kuin sen weren kautta joka sen wuodattanut on. Mutta kosto käypi wielä edemmäxi. Kirotut owat senkallaiset pahantekiät ijankaikkisesti; sillä nijn sano Apost. Pawali 1 Cor. 6:9,10. Ettäkö te tiedä, ettei wäärät14 pidä Jumalan waltakunda perimän. Ja koska hän hawaitsi, että monda senkallaista löytyi Corinthon Seurakunnasa, jotka tahdoit wähendä tätä Herran wiha, kohtaa hän heitä kiwahalla nuhteella ja sano: Älkät exykö, eikä huorintekiäin, eikä epäjumalden palweliain, eikä salawuoteisten – – – eikä warasten, eikä ahneetten, eikä juomaritten, eikä pilkaitten, eikä raateliain pidä Jumalan waldakundaa perimän.12 Ja Gal. 5:19, – – 21. niin hän luettele ne julkiset lihan työt erinomattain13 kateuden, murhan, juopumuxen ja ylensyömisen: ja sano wijmmeisexi: Näitä minä teille edellä sanon nijnkuin minä enningin sanonut olen että ne jotka senkallaisia tekewät ej pidä Jumalan waldakundaa perimän. Jesus itse jonga sydän hohta sulasta rakkaudesta syndisiä kohtaa, hän sano Matth. 5:21,22. että miehen tappajan pitä helwetin tulehen wikäpää oleman, ja Joh. Ilmest. k. 21:8. sano hän että murhaitten ja pahantekiän palka pitä olemaan sinä järwesä joka pala tulesta ja tulikiwestä.

Sijs wäris, wapis, ann’ kaikk’ karwas nosta,14

Ain muistain kuinga julmast Jumal’ kosta,

Syndisill’ helwetin waiwas haikias,

Ja kadotuxen kuopas kauhias.

N:o 408: v. 11.15


 1. kummittelee
 2. Älkät exykö, eikä ... Jumalan waldakundaa perimän.: 1. Kor. 6:9–10 (1776)
 3. erityisesti
 4. nousta
 5. N:o 408: v. 11.: virsi 408, säe 11 suomenkielisessä virsikirjassa (1701)

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: