Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla

Puhe mestauspaikalla, § 5

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§. 5. Walapattoiset owat nämät pahantekiät wielä usiammalla tawalla. Nijnkuin Sotamiehet owat he awatun Fanun1 alla walalla wannoneet: nijn totta kuin heitä Jumala autakoon sjelun ja rumihin puolesta;2 nijn tahdoit he myös olla Kuningaalle ja Isänmaalle uskolliset ja warjella heitä wijmmeiseen weripisaraan saakka. Sentähden oli sota-asehet heille uskotut, torpat ja8 asuintilat talonpoilta raaketut:3 he nauttiwat heildä palkan sekä sodan että rauhan aikana, ja paitsi sitä monia suuria etuja: Mutta O! hirwiätä walapattoisuutta! nämät rauhan ja wapauden wartiat, he itse pistäwät puukon heidän syyttömän kansaweljensä sydämehen. He ryöwäwät kaiken hänen tawaransa, ja wielä päällisexi Waldakunnan warustimilla surmawat sen murhesta ja pelwosta pyörtyneen ja horjuwan waimon.

Kuningas on Hallituxen Muodon 2 §. walalla wakuuttanut, ettei ketään Hänen alimmaisistansa turmella hengen, elon eli tawaran puolesta. Ja nijnkuin Laki yhdeltä puolen wakuutta meitä tästä meille wannotusta wapaudesta, nijn owat sotamiehet toiselda puolen sen wartiat. O! ääritöindä pahanilkeisyyttä! itse wapauden wartiat he rikkowat sen lijto-walan jonga Kuningas on wannonut Hänen alimmaisillensa.


  1. lipun
  2. nijn totta kuin heitä Jumala autakoon sjelun ja rumihin puolesta: Tätä muotoilua käytettiin useissa valoissa, mm. tuomarin ja todistajan valoissa vuoden 1734 lain suomennoksessa Ruotzin waldacunnan laki (1759).
  3. rakennetut
Alkukieli

§. 5. Walapattoiset owat nämät pahantekiät wielä usiammalla tawalla. Nijnkuin Sotamiehet owat he awatun Fanun4 alla walalla wannoneet: nijn totta kuin heitä Jumala autakoon sjelun ja rumihin puolesta;5 nijn tahdoit he myös olla Kuningaalle ja Isänmaalle uskolliset ja warjella heitä wijmmeiseen weripisaraan saakka. Sentähden oli sota-asehet heille uskotut, torpat ja8 asuintilat talonpoilta raaketut:6 he nauttiwat heildä palkan sekä sodan että rauhan aikana, ja paitsi sitä monia suuria etuja: Mutta O! hirwiätä walapattoisuutta! nämät rauhan ja wapauden wartiat, he itse pistäwät puukon heidän syyttömän kansaweljensä sydämehen. He ryöwäwät kaiken hänen tawaransa, ja wielä päällisexi Waldakunnan warustimilla surmawat sen murhesta ja pelwosta pyörtyneen ja horjuwan waimon.

Kuningas on Hallituxen Muodon 2 §. walalla wakuuttanut, ettei ketään Hänen alimmaisistansa turmella hengen, elon eli tawaran puolesta. Ja nijnkuin Laki yhdeltä puolen wakuutta meitä tästä meille wannotusta wapaudesta, nijn owat sotamiehet toiselda puolen sen wartiat. O! ääritöindä pahanilkeisyyttä! itse wapauden wartiat he rikkowat sen lijto-walan jonga Kuningas on wannonut Hänen alimmaisillensa.


  1. lipun, fanan
  2. nijn totta kuin heitä Jumala autakoon sjelun ja rumihin puolesta: vanlig formulering i olika eder, t.ex. i domare- och vittnesederna i den finska översättningen av 1734 års lag, Ruotzin waldacunnan laki (1759)
  3. rakennetut, byggda av

Suomi

§. 5. Walapattoiset owat nämät pahantekiät wielä usiammalla tawalla. Nijnkuin Sotamiehet owat he awatun Fanun7 alla walalla wannoneet: nijn totta kuin heitä Jumala autakoon sjelun ja rumihin puolesta;8 nijn tahdoit he myös olla Kuningaalle ja Isänmaalle uskolliset ja warjella heitä wijmmeiseen weripisaraan saakka. Sentähden oli sota-asehet heille uskotut, torpat ja8 asuintilat talonpoilta raaketut:9 he nauttiwat heildä palkan sekä sodan että rauhan aikana, ja paitsi sitä monia suuria etuja: Mutta O! hirwiätä walapattoisuutta! nämät rauhan ja wapauden wartiat, he itse pistäwät puukon heidän syyttömän kansaweljensä sydämehen. He ryöwäwät kaiken hänen tawaransa, ja wielä päällisexi Waldakunnan warustimilla surmawat sen murhesta ja pelwosta pyörtyneen ja horjuwan waimon.

Kuningas on Hallituxen Muodon 2 §. walalla wakuuttanut, ettei ketään Hänen alimmaisistansa turmella hengen, elon eli tawaran puolesta. Ja nijnkuin Laki yhdeltä puolen wakuutta meitä tästä meille wannotusta wapaudesta, nijn owat sotamiehet toiselda puolen sen wartiat. O! ääritöindä pahanilkeisyyttä! itse wapauden wartiat he rikkowat sen lijto-walan jonga Kuningas on wannonut Hänen alimmaisillensa.


  1. lipun
  2. nijn totta kuin heitä Jumala autakoon sjelun ja rumihin puolesta: Tätä muotoilua käytettiin useissa valoissa, mm. tuomarin ja todistajan valoissa vuoden 1734 lain suomennoksessa Ruotzin waldacunnan laki (1759).
  3. rakennetut

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: