Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla

Puhe mestauspaikalla, § 4

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§. 4. Nämät murhamiehet! he olit jo lapsudesansa heidän Wanhemmildansa saatetut Jumalan armo-sylihin. He tulit ylösotetuxi Jumalan armo-lapsixi ja merkittin meidän Kallihimman Wapahtajamme Ristin-merkillä sinä Pyhäsä Kastehesa, josa he puoleldansa kummeinsa kautta lupaisit luopua perkeleestä ja kaikista pimeyden töistä, ja walalla wakuutit kaiken elinaikansa palwella Herraa sitä suurta Jumalata ja olla Hänen pyhille käskyillensä kuuliat. Usiasti on heitä hamasta lapsuudesta neuwottu ja waroitettu tämän Pyhän-lijton suuresta arwosta ja sisällepidosta.1 Minä tiedän että he owat myös omalla suullansa uudistanehet sen kallihin walan Herralle koska he ensi kerran sait nautita sitä pyhä ja kallista Ehtoollista, josa se rak7kaudesta palawa Wapahtaja Jesus Hänen Ruumihins ja Werens osallisudella tarjoisi heille woimaa pyhään ja Jumalisehen elämäkertaan.2 Lijton-ääni on joka kerran kuin he owat astuneet Herran Pyhyteen woimallisesti soinut heidän korwisansa. Mutta O! millä tawalla owat he lijton pitäneet? kuinga owat he walastansa waarin ottanehet? Minä olen hamasta lapsudesta noudattanut3 heitä hartahilla neuwoilla ja waroituxilla; mutta he uhraisit itsensä synnille ja perkeleelle. He ylönkatsoit kaiken nuhteen ja tallaisit Testamentin-Weren jalkainsa ala. Näin owat he walapattoiset ja petolliset ollehet sitä suurta ja Wanhurskasta Jumalata wastaan. He owat walan katsoneet ylön ja särjit lijton Hes. 16:59. Ach! se joka lijton särke pitäiskö hänen pääsemän? Cap. 17:15. Ej! sillä kirottu olkohon se joka ei tottele lijton sanoja: sano Herra Jerem. 11:3.


  1. sisällöstä
  2. elämään
  3. seurannut
Alkukieli

§. 4. Nämät murhamiehet! he olit jo lapsudesansa heidän Wanhemmildansa saatetut Jumalan armo-sylihin. He tulit ylösotetuxi Jumalan armo-lapsixi ja merkittin meidän Kallihimman Wapahtajamme Ristin-merkillä sinä Pyhäsä Kastehesa, josa he puoleldansa kummeinsa kautta lupaisit luopua perkeleestä ja kaikista pimeyden töistä, ja walalla wakuutit kaiken elinaikansa palwella Herraa sitä suurta Jumalata ja olla Hänen pyhille käskyillensä kuuliat. Usiasti on heitä hamasta lapsuudesta neuwottu ja waroitettu tämän Pyhän-lijton suuresta arwosta ja sisällepidosta.4 Minä tiedän että he owat myös omalla suullansa uudistanehet sen kallihin walan Herralle koska he ensi kerran sait nautita sitä pyhä ja kallista Ehtoollista, josa se rak7kaudesta palawa Wapahtaja Jesus Hänen Ruumihins ja Werens osallisudella tarjoisi heille woimaa pyhään ja Jumalisehen elämäkertaan.5 Lijton-ääni on joka kerran kuin he owat astuneet Herran Pyhyteen woimallisesti soinut heidän korwisansa. Mutta O! millä tawalla owat he lijton pitäneet? kuinga owat he walastansa waarin ottanehet? Minä olen hamasta lapsudesta noudattanut6 heitä hartahilla neuwoilla ja waroituxilla; mutta he uhraisit itsensä synnille ja perkeleelle. He ylönkatsoit kaiken nuhteen ja tallaisit Testamentin-Weren jalkainsa ala. Näin owat he walapattoiset ja petolliset ollehet sitä suurta ja Wanhurskasta Jumalata wastaan. He owat walan katsoneet ylön ja särjit lijton Hes. 16:59. Ach! se joka lijton särke pitäiskö hänen pääsemän? Cap. 17:15. Ej! sillä kirottu olkohon se joka ei tottele lijton sanoja: sano Herra Jerem. 11:3.


  1. sisällöstä, innehåll
  2. elämään, vandel
  3. seurannut, följt, iakttagit

Suomi

§. 4. Nämät murhamiehet! he olit jo lapsudesansa heidän Wanhemmildansa saatetut Jumalan armo-sylihin. He tulit ylösotetuxi Jumalan armo-lapsixi ja merkittin meidän Kallihimman Wapahtajamme Ristin-merkillä sinä Pyhäsä Kastehesa, josa he puoleldansa kummeinsa kautta lupaisit luopua perkeleestä ja kaikista pimeyden töistä, ja walalla wakuutit kaiken elinaikansa palwella Herraa sitä suurta Jumalata ja olla Hänen pyhille käskyillensä kuuliat. Usiasti on heitä hamasta lapsuudesta neuwottu ja waroitettu tämän Pyhän-lijton suuresta arwosta ja sisällepidosta.7 Minä tiedän että he owat myös omalla suullansa uudistanehet sen kallihin walan Herralle koska he ensi kerran sait nautita sitä pyhä ja kallista Ehtoollista, josa se rak7kaudesta palawa Wapahtaja Jesus Hänen Ruumihins ja Werens osallisudella tarjoisi heille woimaa pyhään ja Jumalisehen elämäkertaan.8 Lijton-ääni on joka kerran kuin he owat astuneet Herran Pyhyteen woimallisesti soinut heidän korwisansa. Mutta O! millä tawalla owat he lijton pitäneet? kuinga owat he walastansa waarin ottanehet? Minä olen hamasta lapsudesta noudattanut9 heitä hartahilla neuwoilla ja waroituxilla; mutta he uhraisit itsensä synnille ja perkeleelle. He ylönkatsoit kaiken nuhteen ja tallaisit Testamentin-Weren jalkainsa ala. Näin owat he walapattoiset ja petolliset ollehet sitä suurta ja Wanhurskasta Jumalata wastaan. He owat walan katsoneet ylön ja särjit lijton Hes. 16:59. Ach! se joka lijton särke pitäiskö hänen pääsemän? Cap. 17:15. Ej! sillä kirottu olkohon se joka ei tottele lijton sanoja: sano Herra Jerem. 11:3.


  1. sisällöstä
  2. elämään
  3. seurannut

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: