Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Ensimmäinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Ensimmäinen saarna käskyistä, § 6

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 6

Mutta kun Abrahamin jälkeläisistä Jumalan omassa hallinnassa ja sitten Egyptin orjuudesta lähdettäessä suuren Jumalan miehen Mooseksen johdossa tuli erityinen kansa, joka kerran tulisi synnyttämään luvatun Maailman Vapahtajan, mikä tultaisiin havaitsemaan tarkoista sukuluetteloista ja monista profetioista, ja jonka keskuudessa Jumalan todellinen sana tulisi 1500 vuoden ajan kaikenlaisissa kohtaloissa säilymään täysin puhtaana, ikuisesti viisas ja hyvä Luoja päätti itse majesteettisuudessaan esittää kansalle lyhyen yhteenvedon muodossa sen velvollisuudet, jotka hän itse ensin kirjoittaisi kahteen kivitauluun ja antaisi Mooseksen sen jälkeen kirjata muistiin128 heidän yleiset velvollisuutensa sekä sen, mitä hän tahtoisi säätää heidän ulkonaisesta jumalanpalveluksestaan, joka ilmentäisi tulevaa suurta Uhrilammasta, ja heidän maallisesta hallituksestaan, ymmärtäen heidät erityisenä valtiona. Kaikesta tästä tuli jokaisen Israelin lapsen huolehtia ja elää sen mukaisesti.

 

Alkukieli

§. 6.

Men då Abrahams efterkommande, under Guds egen styrelse, och den store Guds Mannen Mosis anförande, vid sin utgång ifrån Slafveriet i Egypten, blefvo et serskildt Folk, af hvilka den utlofvade Verldenes Frälsare en gång skulle födas, hvilken genom noga slägtregister och många Prophetior skulle igenkännas, och ibland hvilka den sanna Guda-läran skulle i et tusende femhundrade år, under hvarjehanda omskiften, förblifva i sin fullkomliga renhet, beslöt den evigt vise och gode Skaparen, at först Sjelf i sit Majestät föreställa folket uti et kort sammandrag sina plikter, det Han sjelf i 2:ne. stentaflor skulle upskrifva, och lät sedan Moses vidare antekna så väl128 deras skyldigheter i allmänhet, som ock hvad Han behagade förordna om deras utvärtes Gudstjenst,1 til afbildande af det tilkommande stora offer-Lammet, och uti deras verldsliga Styrelse, såsom en serskildt Stat betraktade, hvilka alla af Israëls barn borde väl förvaras och efterlefvas.


  1. deras utvärtes Gudstjenst: åsyftar den judiska gudstjänsten i tabernaklet och templet

Suomi

§ 6

Mutta kun Abrahamin jälkeläisistä Jumalan omassa hallinnassa ja sitten Egyptin orjuudesta lähdettäessä suuren Jumalan miehen Mooseksen johdossa tuli erityinen kansa, joka kerran tulisi synnyttämään luvatun Maailman Vapahtajan, mikä tultaisiin havaitsemaan tarkoista sukuluetteloista ja monista profetioista, ja jonka keskuudessa Jumalan todellinen sana tulisi 1500 vuoden ajan kaikenlaisissa kohtaloissa säilymään täysin puhtaana, ikuisesti viisas ja hyvä Luoja päätti itse majesteettisuudessaan esittää kansalle lyhyen yhteenvedon muodossa sen velvollisuudet, jotka hän itse ensin kirjoittaisi kahteen kivitauluun ja antaisi Mooseksen sen jälkeen kirjata muistiin128 heidän yleiset velvollisuutensa sekä sen, mitä hän tahtoisi säätää heidän ulkonaisesta jumalanpalveluksestaan, joka ilmentäisi tulevaa suurta Uhrilammasta, ja heidän maallisesta hallituksestaan, ymmärtäen heidät erityisenä valtiona. Kaikesta tästä tuli jokaisen Israelin lapsen huolehtia ja elää sen mukaisesti.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: