Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Suomen maatalous

Suomen maatalous, § 36

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

603

§ 36

Helläsydäminen ihmisystävä ei voine tyynin mielin katsella, kun rahvaanmiesten kimppuun käyvät nimismiehet, viskaalit ja jahtivoudit miehineen ja syytöksineen niin isäntien omien kuin muillekin kuuluvien metsien monenmoisesta haaskauksesta. Tuollaisia rikoksia ei pyritä ajoissa estämään, vaan pikemminkin toivotaan, että niitä tehdään, ja väijytään vain todisteita, jotta tekijöiden kimppuun voitaisiin käydä ja joko panna heidän maksamaan sakkoja lain mukaan tai antaa heidän sovittaa tekonsa suuruudeltaan hädintuskin pienemmällä summalla. En halua ryhtyä selvittelemään, ovatko nämä säädökset kohtuullisia vai eivät, mutta käsitykseni mukaan tällaiset lait pitäisi panna täytäntöön heti, kun niitä säädetään, tai jättää sitten täytäntöönpano kokonaan sikseen. Mutta jos yhteisen kansan annetaan vuosien ajan rikkoa lakeja ja sitten sen kimppuun käydään määräämällä maksettavaksi hirmuiset sakot tai lahjukset, herätetään valtiossa nurjamielisyyttä, ja on nähty rahvaan toisinaan tuollaisissa tapauksissa nousevan ahdistelijoitaan vastaan, mikä johtaa kauhistuttaviin seurauksiin.

 

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

603

§ 36.

En Öm mennisko vän lärer ingalunda med jemt sinne kunna se på en Allmoge, som angripes af Krono Länsmän, Lands Fiscaler, och Jägeri betiening för hvarjehanda missbruk af sin och andras skogar. Man söker icke at förekomma i tid sådana brott, utan man önskar häldre at de må ske, och lurar allenast på bevis, at kunna angripa dem, at antingen låta dem plichta efter lag eller för föga mindre låta försona sig. Jag vill ei gå i undersökning om dessa författningar äro billiga eller icke, men det tror jag, at [om] de göras borde sådana lagar straxt värkställas, eller ock aldeles lämna utan värkställighet, men at låta en menighet i flera år öfver träda lagar, och sedan [öf]verfalla dem med faseliga plichter eller mutor kan ei annat än värcka ondt i staten, och man ser, at en allmoge vid slika händelser stundom reser sig emot sina angr[ipa]re, hvaraf fölgderna blifva rysliga.

Suomi

603

§ 36

Helläsydäminen ihmisystävä ei voine tyynin mielin katsella, kun rahvaanmiesten kimppuun käyvät nimismiehet, viskaalit ja jahtivoudit miehineen ja syytöksineen niin isäntien omien kuin muillekin kuuluvien metsien monenmoisesta haaskauksesta. Tuollaisia rikoksia ei pyritä ajoissa estämään, vaan pikemminkin toivotaan, että niitä tehdään, ja väijytään vain todisteita, jotta tekijöiden kimppuun voitaisiin käydä ja joko panna heidän maksamaan sakkoja lain mukaan tai antaa heidän sovittaa tekonsa suuruudeltaan hädintuskin pienemmällä summalla. En halua ryhtyä selvittelemään, ovatko nämä säädökset kohtuullisia vai eivät, mutta käsitykseni mukaan tällaiset lait pitäisi panna täytäntöön heti, kun niitä säädetään, tai jättää sitten täytäntöönpano kokonaan sikseen. Mutta jos yhteisen kansan annetaan vuosien ajan rikkoa lakeja ja sitten sen kimppuun käydään määräämällä maksettavaksi hirmuiset sakot tai lahjukset, herätetään valtiossa nurjamielisyyttä, ja on nähty rahvaan toisinaan tuollaisissa tapauksissa nousevan ahdistelijoitaan vastaan, mikä johtaa kauhistuttaviin seurauksiin.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: